รูปบทความ กรณีที่ดินบางบัวทอง เรสซิเดนท์ นัมเบอร์ ไนน์ ไม่เข้าข่ายเพิกถอนนิติกรรม

กรณีที่ดินบางบัวทอง เรสซิเดนท์ นัมเบอร์ ไนน์ ไม่เข้าข่ายเพิกถอนนิติกรรม

กรมบังคับคดี มีคำสั่งกรณีที่ดินบางบัวทอง ของ เรสซิเดนท์ นัมเบอร์ ไนน์ ไม่อยู่ในข่ายเพิกถอนการทำนิติกรรมและเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หลังกรมบังคับคดีมีคำสั่งชัดเจน บริษัทพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลลูกบ้านที่เดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว


นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการ บริษัท เรสซิเดนท์ นัมเบอร์ ไนน์ จำกัด เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรณีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฯ กรมบังคับคดี ได้มีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง แจ้งว่าที่ดิน ซึ่งเป็นโครงการจัดสรรของบริษัทฯ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ เดอะวิลล่า บางบัวทอง, เพอร์เฟค พาร์ค บางบัวทอง และ โมดิวิลล่า บางบัวทอง อยู่ในข่ายที่อาจถูกร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนการโอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในภายหลังนั้น


ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคดี ได้มีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง ความว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ทำการสอบสวน และมีคำสั่งว่าการทำนิติกรรมโอนขายที่ดินข้างต้น ไม่ต้องด้วยมาตรา 115 แห่งพระราช บัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 จึงมีคำสั่งไม่เพิกถอนการทำนิติกรรมดังกล่าว ตามเอกสารกองบังคับคดีล้มละลาย 3 กรมบังคับคดี ที่ ยธ. 0505/5071


“กรณีดังกล่าวได้ส่งผลกระทบทั้งต่อลูกบ้านและบริษัทฯ ซึ่งล้วนทำนิติกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคมที่ผ่านมา แต่ก็ได้ส่งหนังสือถึงกรมบังคับคดีเพื่อขอให้เร่งรัดการสอบสวน ส่วนการที่จะดำเนินการด้านอื่นใดได้นั้น ต้องรอกระบวน การสอบสวนและคำสั่งของกรมบังคับคดี ระหว่างนั้น บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์พร้อมกับได้ตั้งศูนย์ประสาน งานขึ้น เพื่อชี้แจงข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง รับเรื่องความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับลูกบ้าน ตลอดจนการพิจารณาหามาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือ”


อย่างไรก็ดี หลังจากกรมบังคับคดีมีคำสั่งชัดเจน และลูกบ้านสามารถทำนิติกรรมที่ดินได้ตามปกติ บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือดูแลลูกบ้าน โดยมีมาตราการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีต่างๆ ได้แก่ กรณีต้องการ รีไฟแนนซ์ สำหรับลูกบ้านที่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงินแล้ว แต่ไม่สามารถทำนิติกรรมที่ดินได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากได้รับเอกสารแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทฯ พิจารณาชดเชยดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างก่อนและหลังรีไฟแนนซ์ให้กับลูกบ้านเป็นระยะเวลา 3 เดือน และจะช่วยเป็นตัวกลางในการติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงินให้หากลูกค้าต้องการ กรณีมีความประสงค์จะขายบ้าน บริษัทฯได้ประสานงานตัวแทนขายมืออาชีพไว้ให้บริการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้กับลูกบ้าน นอกจากนี้ยังพิจารณา ยกเว้นการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นระยะเวลา 3 เดือนให้กับลูกบ้านทุกหลัง โดยบริษัทฯ ยังคงจัดให้มีศูนย์ประสานงาน สำหรับลูกบ้านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-801-3811”


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59