รูปบทความ รถไฟฟ้าสายสีทอง เก็บค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย ตั้งแต่ 16 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

รถไฟฟ้าสายสีทอง เก็บค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย ตั้งแต่ 16 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

รถไฟฟ้าสายสีทองเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และได้ให้บริการฟรีมาตลอด 1 เดือน ล่าสุด เตรียมเก็บค่าบริการ 15 บาทตลอดสาย ตั้งแต่ 16 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป โดยการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีทองในปัจจุบันมีทั้งหมด 3 สถานี คือ สถานีกรุงธนบุรี สถานีเจริญนคร และสถานีคลองสาน ซึ่งบัตรโดยสารสำหรับรถไฟฟ้าสายสีทองนั้นสามารถใช้ร่วมกันได้กับบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสแบบรายเดือนและบัตรแรบบิท โดยจะหักค่าโดยสารเป็นรายเที่ยวหรือหักค่าโดยสารเที่ยวละ 15 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดของบัตรโดยสาร

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์