รูปบทความ รวม 9 มาตรการ ปรับลด สินเชื่อบัตรเครดิต พักก่อน Covid-19

รวม 9 มาตรการ ปรับลด สินเชื่อบัตรเครดิต พักก่อน Covid-19


สำหรับ มาตรการ ปรับลด สินเชื่อบัตรเครดิต ที่หลายคนกำลังเล็ง ๆ อยู่ว่า จะมีมาตรการไหนบ้างที่พอจะช่วยปรับลด ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาในช่วงสถานการณ์ Covid-19 นี้ได้บ้าง ซึ่งทาง ESTOPOLIS ก็ได้ลองหยิบเอา มาตรการ ปรับลด สินเชื่อบัตรเครดิต ของแต่ละธนาคารใหญ่ มาไว้ให้แล้ว


มาตรการ ปรับลด สินเชื่อบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ช่วง Covid-19


มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ

 • ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%)

จนถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และทุกรายได้รับสิทธิอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ

 • ปรับลดดอกเบี้ยลงเป็นพิเศษ อยู่ที่ 12%

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ประกอบอาชีพหรือทำงานในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากการที่รัฐบาลประกาศให้หยุดบริการชั่วคราว

 • พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 3 เดือน
 • ยกเว้นดอกเบี้ยค้างชำระ 1 เดือน


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ

 • ลงทะเบียน ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563
 • เว็บไซต์ : www.bangkokbank.com
 • Call Center บัวหลวงโฟน : โทร.1333 หรือ (66) 0 2645 5555
 • LINE : @Bangkokbank
มาตรการ ปรับลด สินเชื่อบัตรเครดิต ธนาคารกสิกร ช่วง Covid-19


รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารกสิกร

ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ (อัตโนมัติ) จากเดิม 10% เป็น...

 • ปี 2563-2564 : 5% ปี
 • 2565 : 8%
 • ปี 2566 : 10%


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารกสิกร

 • ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 2563
 • เว็บไซต์ : www.kasikornbank.com
 • Call Center K-Contact Center : โทร. 02-888-8888 หรือ 02-696-9999 กด 60
 • K-Biz Contact Center : 02-8888822
 • LINE : @Kbank Live
มาตรการ ปรับลด สินเชื่อบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ ช่วง Covid-19


รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์

ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป จากเดิม 10% เป็น

 • ปี 2563-2564 : 5%
 • ปี 2565 : 8%
 • ปี 2566 : 10%


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์

 • ลงทะเบียน ตั้งแต่ 20 ก.พ. - 30 มิถุนายน 2563 
 • SCB Call Center : 02-777-7777 กด 9
มาตรการ ปรับลด สินเชื่อบัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ช่วง Covid-19


รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ จากเดิม 10% เป็น...

 • ปี 2563-2564 : 5% ปี
 • 2565 : 8%
 • ปี 2566 : 10%

มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2564


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • Call Center : 1572
 • ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา : 02-646-3555
มาตรการ ปรับลด สินเชื่อบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี ช่วง Covid-19


รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี

1. สินเชื่อบัตรเครดิตยูโอบี

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำจากเดิม 10% เป็น...

ปี 2563-2564 : 5%, ปี 2565 : 8% และปี 2566 : 10% (ตามเดิม) โดยทางธนาคารจะปรับอัตโนมัติ ตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
 • เปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 48 รอบบัญชี


2. สินเชื่อบัตรเครดิตยูโอบี แคชพลัส

 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำจากเดิม 5% เป็น...

ปี 2563-2565 : 2.5% และปี 2566 : 5% (ตามเดิม) โดยทางธนาคารจะปรับอัตโนมัติ ตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี
 • เปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 48 รอบบัญชี


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี

 • UOB Call Center : ​0 2285 1555
มาตรการ ปรับลด สินเชื่อบัตรเครดิต ธนาคารธนชาต ช่วง Covid-19


รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารธนชาต

1. สินเชื่อบัตรเครดิต ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ (ตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป) จากเดิม 10% เป็น...

 • ปี 2563-2564 : 5%
 • ปี 2565 : 8%
 • ปี 2566 : 10%

2. สินเชื่อบัตรกดเงินสด ลดยอดชำระขั้นต่ำ (ไม่รวม Sabai Cash / IPP) จาก 3% เหลือ 1% (หรือจาก 500 บาท เหลือ 100 บาท) สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารธนชาต

 • Call Center : 1770
มาตรการ ปรับลด สินเชื่อบัตรเครดิต ธนาคารทหารไทย ช่วง Covid-19


รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารทหารไทย

1. สินเชื่อบัตรเครดิต

 • ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตเป็นเวลา 3 รอบบัญชี (นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์)
 • รอบบัญชีที่ 4 ค่าใช้จ่ายจะถูกคำนวณจากเงินต้นคงค้างรวมกับดอกเบี้ย (กรณีมียอดแบ่งจ่ายรายเดือน)
 • ลดอัตราผ่อนชำระ บัตรเครดิต TMB จาก 10% เป็น 5% โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร


2. สินเชื่อบัตรกดเงินสด

 • ยกเว้นการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี
 • ลดอัตราผ่อนชำระ บัตรกดเงินสด Ready Cash จาก 5% เป็น 3% โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารทหารไทย

 • TMB Contact Center : 1558
 • Call Center : 0-2643-7000
มาตรการ ปรับลด สินเชื่อบัตรเครดิต ธนาคารออมสิน ช่วง Covid-19


รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน

1. บัตรเครดิต ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 5% (จากเดิม 10%)

2. สินเชื่อบัตรกดเงินสด ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 3% (จากเดิม 5%)

3. สินเชื่อบัตรเงินสด GSB Refinance

 • ผ่อนเบาเพียงหมื่นละ 250 บาท/เดือน หรือประมาณ...

8.5% ต่อปี : ข้าราชการ, พนักงานวิสาหกิจ, พนักงานและลูกจ้างขององค์กรรัฐ และผู้มีเงินเดือนประจำ

10.5% ต่อปี : ผู็ประกอบอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการ SMEs

 • ระยะเวลาผ่อนนาน 4 ปี (ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป ปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ 19%)
 • วงเงินสูงสุด 100,000 บาท/ราย


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน

 • Call Center : 0-2299-8888
มาตรการ ปรับลด สินเชื่อบัตรเครดิต ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. ช่วง Covid-19


รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.

1. สินเชื่อบัตรเครดิตซิตี้

 • ปรับลดอัตรายอดขั้นต่ำที่ต้องชำระอัตโนมัติ จาก 10 %

5% : 1 เม.ย. 63 - 31 ธ.ค. 64

8% : 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

 • เปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็น 'ยอดผ่อนชำระรายเดือน' สูงสุด 48 เดือน
 • ยกเว้น การชำระเงินตามยอดขั้นต่ำ สูงสุด 2 ครั้ง (ภายใน 30 มิ.ย. 63)
 • ยกเว้น ดอกเบี้ย และค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ


2. สินเชื่อบัญชีเรดดี้เครดิต

 • ยกเว้น การชำระเงินตามยอดขั้นต่ำ สูงสุด 2 ครั้ง (ภายใน 30 มิ.ย. 63)
 • ลดดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือน
 • ยกเว้น ดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ

ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ บัตรเครดิต ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.

 • Call Center : 0-2081-1456บทความที่เกี่ยวข้อง "มาตรการ ปรับลด สินเชื่อบัตรเครดิต"และทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ มาตรการ ปรับลด สินเชื่อบัตรเครดิต ช่วง Covid-19 จาก 9 ธนาคารใหญ่ ที่ทาง ESTOPOLIS ได้รวบรวมมาไว้ให้ เพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น และหากมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติม ทางเราก็จะนำมาอัปเดตให้กับทุกคนอีกครั้ง :)


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59