รูปบทความ รวม มาตรการสินเชื่อ SMEs หนีตาย Covid-19

รวม มาตรการสินเชื่อ SMEs หนีตาย Covid-19


ต้องบอกว่า... ภายใต้สถานการณ์ที่ยังไม่ทราบทิศทางแน่ชัดแบบนี้ ใคร ๆ ก็ต้องขอหนีตายทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท-มนุษย์เงินเดือน, ลูกจ้างรายวัน, คนทำอาชีพอิสระ, พาร์ตไทม์ หรือแม้แต่ภาคธุรกิจทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ก็ล้วนได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ฉะนั้น นอกจากมาตรการบัตรเครดิต, มาตรการสินเชื่อบ้าน หรือมาตรการสินเชื่อบุคคลที่ได้รับการปรับลด - พักชำระแล้ว มาตราการสินเชื่อ SMEs เองก็ควรได้รับการเยียวยาเช่นกัน 


สินเชื่อSME

มาตรการปรับลด สินเชื่อ SMEs ธนาคารกรุงเทพ ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารกรุงเทพ

 • วงเงินกลุ่มไม่เกิน 100 ล้านบาท : พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 6 เดือน (โดยอัตโนมัติ)
 • วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 20 ล้านบาท : ขอพักชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน (โดยลูกค้าลูกค้าสามารถยื่นคำร้องได้ผ่านช่องทางธนาคาร)


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารกรุงเทพ

 • เว็บไซต์ : www.bangkokbank.com
 • สาขาธนาคาร หรือสำนักธุรกิจของธนาคาร
 • Call Center บัวหลวงโฟน : โทร.1333 หรือ (66) 0 2645 5555
 • LINE : @Bangkokbank
มาตรการปรับลด สินเชื่อ SMEs ธนาคารกสิกรไทย ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารกสิกรไทย

สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท

 • พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 6 เดือน โดยอัตโนมัติ
 • ระยะเวลา 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2563


สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท

 • เงินกู้เพิ่มสภาพคล้องสูงสุด 100 ล้านบาท : โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และโครงการ บสย. SME สร้างไทย
 • กู้ได้ 20% ของยอดเงินที่ใช้ ระยะเวลาผ่อน 1 - 5 ปี
 • ดอกเบี้ยต่ำสุด 2%


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารกสิกรไทย

 • ลงทะเบียน : ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563
 • K-Contact Center : 02-888-8888 หรือ 02-696-9999 กด 60
 • K-Biz Contact Center : 02-8888822
สินเชื่อSME


มาตรการปรับลด สินเชื่อ SMEs ธนาคารไทยพาณิชย์ ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารไทยพาณิชย์

วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 20 ล้านบาท

 • พักชำระเงินต้นเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยลูกค้าลูกค้าสามารถยื่นคำร้องได้ผ่านช่องทางธนาคาร

วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 75 ล้านบาท

 • พักชำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • ขอวงเงินสินเชื่อ "โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ"
 • ดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปี นาน 2 ปี ระยะกู้สูงสุด 10 ปี ภายในวงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
 • พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมเงินกู้


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารไทยพาณิชย์

 • ลงทะเบียน : ตั้งแต่ 20 ก.พ. - 30 มิถุนายน 2563
 • SCB Call Center : 02-777-7777 กด 9
มาตรการปรับลด สินเชื่อ SMEs ธนาคารกรุงไทย ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารกรุงไทย

วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 20 ล้านบาท

 • พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยน นาน 3 เดือน โดยลูกค้าลูกค้าสามารถยื่นคำร้องได้ผ่านช่องทางธนาคาร

สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ลดลง

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C) สูงสุด 6 เดือน


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารกรุงไทย

 • ลงทะเบียน : ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563
 • เว็บไซต์ : www.krungthai.com/covid19
 • Contact Center : 02-111-1111 หรือ 02-696-9999 กด 60
 • LINE : @KrungthaiCare
มาตรการปรับลด สินเชื่อ SMEs ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท

 • พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยนาน 6 เดือน (โดยอัตโนมัติ)
 • ระยะเวลา 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2563

สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท

 • กู้ได้สูงสุด 20% ของยอดหนี้คงค้าง (ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
 • ดอกเบี้ยต่ำสุด 2% นาน 2 ปี ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • ติดต่อผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
 • เว็บไซต์ : www.krungsri.com
สินเชื่อSME


มาตรการปรับลด สินเชื่อ SMEs ธนาคารยูโอบี ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารยูโอบี

สำหรับลูกค้า SME ที่มีวงเงินสุงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท

 • ยกเว้นการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • พักชำระหนี้เงินต้น โดยชำระแต่ดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน
 • สำหรับการขอสินเชื่อโครงการ Soft Loan จะได้... อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% เป็นระยะเวลา 2 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารยูโอบี

 • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสินเชื่อของท่าน
 • UOB Biz Call Center โทร 02 343 3555
 • UOB Call Center โทร 02 285 1555
มาตรการปรับลด สินเชื่อ SMEs ธนาคารธนชาต ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารธนชาต

 • เงินกู้ระยะยาว : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • ลดอัตราดอกเบี้ย O/D ลง 1.5% จากสัญญาเดิม ระยะเวลา 3 เดือน
 • พักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 12 เดือน
 • เข้าร่วมได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารยูโอบี

 • Call Center : 1770
มาตรการปรับลด สินเชื่อ SMEs ธนาคารทหารไทย ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารทหารไทย

 • เงินกู้ระยะยาว : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • ขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 6 เดือน
 • ลดอัตราดอกเบี้ย O/D ลง 1.5% จากสัญญาเดิม ระยะเวลา 3 เดือน
 • เข้าร่วมได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารทหารไทย

 • TMB Contact Center : 1558
 • Call Center : 0-2643-7000
สินเชื่อSME


มาตรการปรับลด สินเชื่อ SMEs ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)

 • พักชำระเงินต้น สูงสุด 6 เดือน

ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)

 • ลูกค้าสามารถติดต่อลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ดูแล
  ในวัน-เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 - 17.00 น.
มาตรการปรับลด สินเชื่อ SMEs ธนาคารออมสิน ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารออมสิน

 • พักเงินต้นไม่เกิน 2 ปี โดยให้จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 50% - 100% ของดอกเบี้ยประจำงวด ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี
 • จ่ายคืนดอกเบื้ย Cash Back ในอัตรา 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระคืน ทุก 6 เดือน จำนวน 2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 4 ปี
 • มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารออมสิน

 • Call Center : 1115
 • เว็บไซต์ : www.gsb.or.th
 • LINE : @GSB Society
มาตรการปรับลด สินเชื่อ SMEs บสย. ช่วง Covid-19

รายละเอียด มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารบสย.

สำหรับลูกค้าเดิม

 • พักการชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ เป็นระยะเวลา 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาการค้ำประกัน PGS 5-7 นานสูงสุด 5 ปี และไม่คิดค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาต่อขยาย


ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย (ลูกค้าใหม่)

 • ขยายระยะเวลาการค้ำประกันสินเชื่อ PGS 5-7 ออกไปอีก 5 ปี
 • งเงินค้ำประกันสูงสุด 30 ล้านบาท/ราย
 • ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 10 ปี
 • ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปี
 • สินเชื่อใหม่ ได้รับการค้ำประกันความเสียหายเพิ่มเป็น 40% (สำหรับสถาบันการเงิน)


ช่องทางการรับสิทธิ์ มาตรการสินเชื่อ SMEs ธนาคารบสย.

 • Call Center : 02-890-9999
 • เว็บไซต์ : www.tcg.or.th
 • LINE : @doctor.tcg
บทความเกี่ยวกับ มาตรการสินเชื่อ SMEs หนีตาย Covid-19เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์