รูปบทความ อบรมอสส.700 คน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา

อบรม อสส.700 คน เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา

           สำหรับการเตรียมความพร้อมมาตรการรองรับสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันประชาชนยังสับสนกับวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง โดยวิธีที่สะดวกที่สุดคือการห่อหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วก่อนทิ้ง โดยเมื่อถอดหน้ากากแล้ว ควรพับเก็บ และไม่ให้มือสัมผัสด้านในของหน้ากาก ซึ่งอาจเป็นส่วนที่มีสารคัดหลั่ง น้ำมูกหรือน้ำลายติดอยู่ จากนั้นให้ใช้หูของหน้ากากรัดโดยรอบ และห่อด้วยกระดาษก่อนทิ้ง เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บขยะไม่ต้องสัมผัสเชื้อด้วย ในส่วนของมาตรการอื่น รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างครอบคลุมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันที่สนามบิน การคัดกรองที่โรงพยาบาล และการป้องกันในโรงแรมที่พักอาศัย


          สำหรับการดำเนินการเชิงรุกนั้น กรุงเทพมหานครจะจัดอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสส. จำนวน 700 คน เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในวันที่ 4 ก.พ.63 ณ อาคารไอราวัต สภากรุงเทพมหานคร และร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการอบรมให้ความรู้กับทีมเฝ้าระวังและสอบสวนโรค สำนักอนามัยของกรุงเทพมหานคร จำนวน 71 ทีม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และปลอดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ สำหรับการตรวจโรคของโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์มีการเฝ้าระวังอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน และมีการกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ได้แก่


         การกำหนดช่องทางการเข้าออกโรงพยาบาลให้เหลือเฉพาะช่องทางที่จำเป็นเพื่อคัดกรองผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยทุกราย การจัดทำบัตรคำแนะนำทางด้านสุขภาพ Health Care สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ การเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ สำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย และการทำความสะอาดโรงพยาบาลสังกัดกทม.ทุกแห่ง เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส นอกจากนี้สำนักอนามัยยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ขับรถแท็กซี่ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้พบเจอผู้ป่วย และหลายหน่วยงานได้ร่วมกันล้างและฆ่าเชื้อราวจับในพื้นที่สาธารณะ อาทิ ในสถานีรถไฟฟ้า อาคารสำนักงานที่ให้บริการประชาชน ซึ่งสารคัดหลั่งของผู้ป่วยอาจมีโอกาสติดอยู่ โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการแพร่เชื้อเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59