รูปบทความ เปิดมาตรการช่วย ลดหย่อนภาษี ช่วง Covid-19

เปิดมาตรการช่วย ลดหย่อนภาษี ช่วง Covid-19


ต้องบอกว่า... เศรษฐกิจช่วงนี้เกือบจะเป็นช่วงมรสุมของประชาชนทุกภาคส่วน หลังจากเมื่อปีที่แล้วที่เราโดนหางหางเลขจากสงครามการค้าสหรัฐฯ - จีนเข้าไป ทำให้การส่งออกต่าง ๆ เริ่มหดตัว แล้วไหนจะภัยแล้ง, ไฟป่า, หุ้นตก ที่ส่อแววจะลากยาวไปนาน และล่าสุดยังต้องมาเจอกับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อภาคสาธารณสุข และเศรษฐกิจไทย ทำให้ภาครัฐต้องเร่งมือออก มาตรการช่วยเหลือ ลดหย่อนภาษี ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครั้งนี้ แต่จะมีอะไรบ้างนั้น ลองมาไล่เรียงไปพร้อม ๆ กับ ESTO เลยแล้วกัน....


เปิด มาตรการการเงิน ช่วย ลดหย่อนภาษี ช่วง Covid-19


1. มาตรการ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วย ลดหย่อนภาษี ช่วง Covid-19

มาตรการเร่งด่วนที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านทางธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือในนามของ "Soft Loan" ซึ่งจะคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 2% ระยะเวลา 2 ปี โดยให้รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท (วงเงินสินเชื่อรวม 150,000 ล้านบาท) และแน่นอนว่า... ผู้ประกอบการสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้มาหักค่าใช้จ่าย ยื่น ลดหย่อนภาษี ได้ด้วย


สำหรับอัตราการหักค่าใช้จ่าย เพื่อ ลดหย่อนภาษี จะแบ่งเป็น : นิติบุคคลหักค่าใช้จ่ายได้ 150% (โดยจะต้องเป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2563 เท่านั้น) ส่วนบุคคลธรรมดาหักค่าใช้จ่ายตามจริง

  • มาตรการช่วยเหลือนี้ จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละสถาบันการเงิน สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2563

2. มาตรการช่วย ลดหย่อนภาษี ช่วง Covid-19 : มาตรการพักต้น ลดดอกเบี้ย

โดยมาตรการที่ภาครัฐออกมา นอกจากจะช่วย ลดหย่อนภาษี ได้แล้ว ยังช่วยเหลือลูกหนี้ทุกคนด้วยการพักต้น ลดดอก พร้อมขยายเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ของสถาบันการเงิน ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ตลอดจนการให้สินเชื่อใหม่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องอีกด้วย


ที่มา: https://www.bot.or.th


ที่มา: https://www.bot.or.th


ที่มา: https://www.bot.or.th


  • สำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดของแต่ละสถาบัน สามารถดูได้ที่ : bot.or.th 
3. มาตรการช่วย ลดหย่อนภาษี ช่วง Covid-19 : มาตรการสินเชื่อ สปส.

อย่างที่ทราบกันดี ว่าช่วงนี้มีหลายกิจการที่ต้องปิดตัวลงชั่วคราวจากภัย Covid-19 ตลอดจนลูกจ้างเองก็ได้รับผลกระทบได้กัน โดยมาตรการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ของ 'ส่านักงานประกันสังคม' นี้ จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยการ คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ระยะเวลา 3 ปี สำหรับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ในวงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท 


ที่มา: www.sso.go.th/eform_news


สำหรับ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สามารถยื่นขอสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานได้ที่ : www.sso.go.th ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงผู้ที่ว่างงานจากเหตุ Covid-19 ด้วยนั่นเอง
4. มาตรการช่วย ลดหย่อนภาษี ช่วง Covid-19 : มาตรการค้ำประกันสินเชื่อผ่าน บสย.

ให้ความช่วยเหลือแก่ ลูกค้า SMEs รายปัจจุบันและรายใหม่ที่ได้รับผลกระทบ ภายใต้โครงการ “บสย. SMEs สร้างไทย ต่อเติม เสริมทุน” ที่จะให้วงเงินค้ำประกันเต็มจำนวนเงินกู้ใหม่ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลา 10 ปี พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปีแรก

  • วงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม 60,000 ล้านบาท
  • ขยายระยะเวลาโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS) ออกไปอีก 5 ปี จากระยะ 5 - 7 ที่มีอยู่เดิม พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน

เปิด มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ลดดอกเบี้ย ลดหย่อนภาษี ช่วง Covid-19

ล่าสุด แบงค์ชาติ BOT ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภทของแต่ละสถาบันการเงิน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ ตลอดระยะเวลา 2 ปี

  • บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล : สามารถขอผ่อนบัตรเครดิตขั้นต่ำน้อยกว่า 10% ของยอดคงค้าง หรือขอเปลี่ยนหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาว ที่ดอกเบี้ยถูกลงได้
  • สินเชื่ออื่น ๆ เช่น  ขอขยายเวลาชำระหนี้, ขอต่ออายุวงเงิน, ขอเปลี่ยนหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาว, ขอชำระหนี้แบบปลอดเงินต้น และขอลดดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม เป็นต้น

โดยทางแบงค์ชาติจะลดความเข้มงวดของเกณฑ์ข้อกำกับลง เพื่อหวังจะลดผลกระทบของลูกหนี้ ที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินในช่วง 2 ปีนี้
เปิด มาตรการภาษี ลดหย่อนภาษี ช่วง Covid-19


มาตรการ คืนสภาพคล่อง ช่วย ลดหย่อนภาษี ช่วง Covid-19

มาตรการ ช่วย ลดหย่อนภาษี นี้ หวังจะช่วยเหลือประชาชนทุกคนให้มีสภาพการเงินคล่องตัวมากขึ้น โดยการ ลดอัตรา ภาษี ณ ที่จ่ายจาก 3% เหลือ 1.5% ของเงินได้พึงประเมิน ในช่วงระยะเวลา เมษายน - กันยายน 2563


มาตรการช่วย ลดหย่อนภาษี ช่วง Covid-19 : มาตรการ ลดภาระดอกเบี้ย

สำหรับ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ Soft Loan ก็จะสามารถ ลดหย่อนภาษี จากรายจ่ายดอกเบี้ยช่วง เม.ย. – ธ.ค. 63 ได้ถึง 1.5 เท่า


มาตรการช่วย ลดหย่อนภาษี ช่วง Covid-19 : ส่งเสริมเสถียรภาพการจ้างงาน

นอกจากนี้ ธุรกิจ SMEs ยังสามารถ ลดหย่อนภาษี จากรายจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ได้ถึง 3 เท่า อีกด้วย
เปิด มาตรการอื่น ๆ ช่วยลดภาระ ลดหย่อนภาษี ช่วง Covid-19

ซึ่งปฎิเสธไม่ได้เลยว่า ในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไป ล้วนมีค่าใช้จ่ายอีกมากมายที่มองเห็น และรอการเยียวยาอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค, การยื่นภาษี, การลดหย่อนภาษี หรือเงินสมทบ
ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันภาครัฐก็ได้มีนโยบายออกมา เช่น...

มาตรการขยายเวลา ยื่นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2562

ที่ภาครัฐได้ขยายเวลาให้เราสามารถ ยื่นภาษี ออกไปได้ถึง "เดือนมิถุนายน" นอกจากนี้ ยังลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจาก 5% เหลือ 4% เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ช่วงมีนาคม - พฤษภาคม 2563


มาตรการช่วย ลดหย่อนภาษี ช่วง Covid-19 :  มาตรการ บรรเทาภาระ ค่าน้ำ - ค่าไฟ 

นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือที่ดูจะเข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยการลดค่าน้ำ - ค่าไฟ 3% เป็นเวลา 3 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 63) 


นอกจากนี้ เรายังสามารถยื่นสิทธิ์ขอเงินประกันค่ามอเตอร์ไฟฟ้า ได้ที่...

  • https://measy.mea.or.th สำหรับการไฟฟ้านครหลวง - ใบแจ้งค่าไฟฟ้าสีส้ม
  • หรือ https://dmsxupload.pea.co.th การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ใบแจ้งค่าไฟฟ้าสีม่วง


พร้อมขยายเวลาการชำระสำหรับ "ธุรกิจโรงแรม และกิจการให้เช่าที่พักอาศัย"  โดยสามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล แบบไม่คิดดอกเบื้ย สำหรับใบแจ้งค่าน้ำ - ค่าไฟรอบเดือน เม.ย. – พ.ค. 63 นั่นเอง
นโยบายการเงินผ่อนคลาย ช่วยลดภาระ ลดหย่อนภาษี ช่วง Covid-19

นอกจาก มาตรการช่วย ลดหย่อนภาษี ช่วง Covid-19 แล้ว ทางแบงค์ชาติยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายติดต่อก่อนตั้งแต่ Covid-19 ยังไม่รุนแรง ให้อยู่ในระดับต่ำสุด เหลือ 1.00% (ณ วันที่ 5 ก.พ. 2563) และเหลือ 0.75% ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อช่วยให้ภาวะทางการเงินในประเทศผ่อนคลายยิ่งขึ้น


ที่มา: www.bot.or.th/Thai


ซึ่งทาง ESTO เองก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจเล็ก เล็ก ที่อยากให้วิกฤตการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ผ่านพ้นด้วยดี และหากมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติม เราจะนำมาอัปเดตกันต่อในภายหลัง ที่มา : www.bot.or.th/Thai

www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59