รูปบทความ กทม. วางมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

กทม. วางมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

              29 ม.ค.63 เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย สํานักการแพทย์ สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมโรค กรมประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าเรือกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง              จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( Novel Corona virus 2019) กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งวางมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้


1.คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)


2.คัดกรองผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยง ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย สถานพยาบาลทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คัดกรองผู้ป่วยในชุมชน โดยคลินิกชุมชนอบอุ่น และคัดกรองผู้ป่วยในโรงแรม สถานที่พักแรม ห้างสรรพสินค้า แหล่งชุมนุมชน


3.การติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team) หรือทีม SRRT ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง และกองควบคุมโรคติดต่อ


4.การส่งต่อผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PU) ไปยังโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์


5.การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนเกณฑ์การเฝ้าระวังและสอบสวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผู้มีอาการ ดังนี้ มีไข้สูง 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้รีบแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวและสารคัดหลั่งของผู้มีอาการ พร้อมจัดหาห้องแยกกัก จนกว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเดินทางไปถึง สำหรับมาตรการทำความสะอาด ทำลายเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Clean & Care) โดยประสานความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน ตำรวจ ทหาร จิตอาสา ประชาชนทั่วไป ช่วยกันเช็ด ทำความสะอาด ลูกบิด-บานประตู หน้าต่าง ด้วยผงชักฟอกและน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนประกอบคลอรีน ตามบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด โรงแรม สถาบันการศึกษา รวมถึงการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในรถโดยสารสาธารณะ


               นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 วิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัย และโปสเตอร์คำแนะนำ 3 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน แจกจ่ายไปยังสถานที่ชุมนุมชน เช่น โรงแรม สถานประกอบการห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นต้น

เพื่อสร้างความเข้าใจให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากการติดเชื้อดังกล่าว โดยขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ตามคำแนะนำ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ คือ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางในระหว่างร่วมโต๊ะอาหาร ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในระดับหนึ่ง อย่าอยู่ใกล้ผู้ที่มีอาการไอหรือจาม และควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่แออัดเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59