รูปบทความ แกรนด์ยูนิตี้ เปิดแผน 6 โครงการใหม่ จาก แกรนด์ยูนิตี้ มูลค่า 9,600 ล้านบาท

ยูนิเวนเจอร์ เปิดแผนโครงการใหม่ปี 62 แกรนด์ยูนิตี้ 6 โครงการ

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดแผนปี 62 แกรนด์ยูนิตี้มีโครงการใหม่ 6 โครงการ พร้อมเผยภาพรวมปี 61 มียอดรายได้รวม 20,994 ล้านบาท เตรียมเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ได้พูดถึงภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ว่า มีรายได้รวม 20,994 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 16,812 ล้านบาท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและโรงแรม 1,688 ล้านบาท ธุรกิจอื่น (รวมธุรกิจสังกะสีออกไซด์) 2,373 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 121 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัท 1,006 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามรายได้ในปี 2561 ของยูนิเวนเจอร์ เป็นรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งแนวราบและแนวสูง โดยแบ่งเป็นรายได้จากแนวราบ ของ แผ่นดินทอง 14,053 ล้านบาท และจากแนวสูง ของ แกรนด์ยูนิตี้ 2,759 ล้านบาท

สำหรับแผนในปี 2562 บริษัทมีเปิดโครงการแนวสูง 6 โครงการ จาก แกรนด์ยูนิตี้ มูลค่า 9,600 ล้านบาท และเปิดแนวราบ จาก แผ่นดินทอง 25 โครงการ มูลค่า 28,600 ล้านบาท


สำหรับโครงการใหม่ของแกรนด์ยูนิตี้ทั้งหมด 6 โครงการ จะแบ่งเป็น


  • ไตรมาส 1 โครงการ Sarasin Private Residence คอนโด Free hold ราคาประมาณ 180,000-190,000 บาท/ตร.ม. ตัวโครงการมีพื้นที่ 2-0-26.1 ไร่ ขนาดห้อง 70-245 ตร.ม. เน้นๆห้องขนาดใหญ่จ้า อยู่ห่างจากสวนลุม 220 ม.


  • ไตรมาส 2 โครงการ Kara Ari-Rama 6 คอนโด 8 ชั้น ราคาประมาณ 170,000 บาท/ตร.ม. ตัวโครงการอยู่บนพื้นที่ 0-1-84.5 ไร่ ขนาดห้องมีแต่ 60 ตร.ม. ตั้งอยู่ห่างจากอาคาร Tipco 100 ม.
  • ไตรมาส 3 เปิดตัว Luxury Condo โครงการ Anil Sathorn 12 มี 220 ยูนิต
  • ไตรมาส 4 เปิด 3 โครงการ Ciela จรัญ 13 คอนโดสูง 20 ชั้น มี 360 ยูนิต ราคา 90,000-100,000 บาท/ตร.ม. Ciela เจริญนคร คอนโดใกล้รถไฟฟ้าสายสีทอง และ Denim จตุจักร อยู่ในซอยวิภาวดี 3 มี 1,800 ยูนิต


ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งตลอดทั้งภาพรวมเพื่อประสิทธิภาพและความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยได้ดำเนินการตามกลยุทธ์หลัก 3 ปี

  • Optimization ความหลากหลายที่เรามี เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
  • Diversification ไปที่โครงการรูปแบบใหม่ๆ นอกเหนือจากบ้านเดี่ยวหรือคอนโดมิเนียม อย่างล่าสุด ได้ลงทุนพัฒนาโครงการประเภทโรงแรม ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่อ Modena อีกทั้งยัง Diversification ต่อไปในเรื่องของการทำ Service ต่างๆ 
  • Supply Chain เพื่อต่อยอดและสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งวิเคราะห์มองหาโอกาสที่ใช่ตลอดทั้งระยะทาง บนพื้นฐานสำคัญของ Entry Point และ Exit Point ที่เหมาะสม
  • Synergy ธุรกิจที่ครอบคลุมในด้านอสังหาริมทรัพย์ 
  • Opportunustic Investment การขับเคลื่อนโอกาส และพร้อมที่จะรองรับโอกาสใหม่ๆที่เห็นเป็นรูปธรรม


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59