รูปบทความ การเคหะฯ วางแผนก่อนสร้างที่อยู่อาศัยกว่า 1.2 พันหน่วย

ESTOPOLIS | การเคหะฯ วางแผนก่อนสร้างที่อยู่อาศัยกว่า 1.2 พันหน่วย

การเคหะแห่งชาติวางแผนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยอีกกว่า 1.2 พันหน่วย ตอบสนองนโยบายรัฐบาล


ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติเปิดเผยออกมาว่าจะมีการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้แก่ จังหวัด ระยอง ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ


การเคหะแห่งชาติจะนำเสนอโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ต่อคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบ ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และรองรับผู้ใช้แรงงานในเขตพื้นที่ อีอีซี ภายในเดือน เมษายา 2561 ที่จะถึงนี้ก่อนหน้านี้การเคหะได้จัดสร้างโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดต่างๆแล้ว ดังนี้


จังหวัดชลบุรี 27 โครงการ ประมาณ 18,000 หน่วย

จังหวัดฉะเชิงเทรา 10 โครงการ ประมาณ 4,800 หน่วย

จังหวัดระยอง 16 โครงการ จำนวน 6,637 หน่วยโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ในเขตพื้นที่ อีอีซี จำนวน 4 โครงการ ดังนี้


• โครงการเคหะชุมชน จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 จำนวน 415 หน่วย

• โครงการเคหะชุมชน จังหวัดระยอง ระยะที่ 2 จำนวน 344 หน่วย

• โครงการอาคารเช่า จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 1 จำนวน 544 หน่วย

• โครงการอาคารเช่า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 588 หน่วยและยังมีที่ดินที่ยังรอพัฒนาอีกหลายโครงการ โดยทางการเคหะแห่งชาติมีแผนที่จะพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้บรรลุตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะเวลา 20 ปี


แหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

แหล่งที่มารูป : freepik

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59