รูปบทความ กทม.ชวนลงทะเบียน“ไทยชนะ”ร่วมในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

กทม.ชวนคนกรุงลงทะเบียน “ไทยชนะ” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครและรัฐบาล ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยเปิดสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนสามารถ ทำกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.63 ขณะเดียวกัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เปิด www.ไทยชนะ.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กิจการและกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน ใช้เป็นช่องทางในการบันทึกข้อมูลการใช้บริการของประชาชน ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19โดยเปิดให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า ได้ลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อเก็บข้อมูลการเข้า-ออก ของลูกค้า หรือผู้ใช้บริการว่ามีความแออัด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ ซึ่งหากพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อภายในร้าน ยังสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบค้นหาผู้ติดเชื้ออีกด้วย “ไทยชนะ” แบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.ผู้ประกอบการ/กิจกรรม ลงทะเบียนเพื่อรับ QR Code (เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 17 พ.ค. 63) 2.ผู้เข้าใช้บริการ เพียงนำโทรศัพท์สแกน QR Code ก่อนเข้าใช้บริการ ระบบจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูล และสแกน QR Code ซ้ำอีกครั้งหลังใช้บริการเสร็จ สำหรับประชาชนบางคนที่โทรศัพท์ไม่สามารถสแกน QR Code ได้ หรือลืมนำโทรศัพท์มา สามารถใช้วิธีจดบันทึกควบคู่ไปได้ ทั้งนี้ ในอนาคตอันใกล้จะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชั่นให้ใช้ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องสแกน QR Code กรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือและเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59