รูปบทความ จัดการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT

พร็อพเวิร์กซ์ โดย อนันดาฯ ผนึกพันธมิตรรายแรก ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ โดย ซี.พี.แลนด์ ร่วมเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT


พร็อพเวิร์กซ์ (PropworX) ผู้พัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน IoT หรือ Internet of Things สร้างการบริหารจัดการสินทรัพย์อัจฉริยะของงานด้านบริหารทรัพย์สินและอาคารสูงในรูปแบบ Smart Assets Management ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กรรมการบริษัท คุณโกศล ทรัพย์ประเสริฐ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร ได้ทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริหารอาคารแบบ Smart Building System ร่วมกับ คุณจักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ กรรมการผู้จัดการ คุณรฤก อ.อินทรวิชิต ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซี.พี.ฟาซิลิตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ CPFM ดำเนินธุรกิจบริหารทรัพยากรอาคารแบบบูรณาการ ภายใต้ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผนึกกำลังให้เกิดการขยายฐานทางธุรกิจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงานด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ โดย CPFM ได้ตกลงใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพย์สินจาก PropworX เป็นส่วนหนึ่งสำหรับบริหารจัดการทรัพยากรอาคารให้ลูกค้าของ CPFM ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดการบริการด้านบริหารอาคารแบบ Smart Building System นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครั้งสำคัญ


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์