รูปบทความ ถอดกลยุทธ์ "พฤกษา " ผนึกพันธมิตรต่างวงการ

ถอดกลยุทธ์ "พฤกษา " ผนึกพันธมิตรต่างวงการ ตอกย้ำความเป็น living solution ผ่านแนวคิด Tomorrow. Reimagined. รองรับชีวิตทั้งวันนี้และพรุ่งนี้


พฤกษา นำกลยุทธ์ การจับมือกันทางธุรกิจ (Collaboration Marketing) หรือ ‘Co-Brand’ ใช้พัฒนาสินค้าและบริการ และแก้ปัญหาพร้อมตอบสนองการใช้ชีวิตของลูกค้าทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าตามแนวคิด “Tomorrow. Reimagined.” ภายใต้เทรนด์โลกที่เปลี่ยนไปใน 3 แกนหลัก ได้แก่ (1) เทรนด์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป (Lifestyle Disruption) (2) เทรนด์การใส่ใจด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health & Wellness Redefined) และ (3) เทรนด์รักษ์โลกและการสร้างความยั่งยืน (Sustainable Development)นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยที่มาของแนวคิด “Tomorrow Reimagined.” กับการดึงพันธมิตรต่างวงการร่วมเข้ามาเสริมกำลังว่า “กลยุทธ์ทางการตลาดของพฤกษาเริ่มจาก Brand Vision ที่ต้องการส่งมอบ Living solution เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้นแบรนด์ต้องไม่แค่ตอบสนองชีวิตที่ดีในวันนี้ แต่ต้องมองให้ไกลไปถึงในจุดที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับชีวิต เพื่อสามารถตอบคำถามให้ได้ว่าแบรนด์จะสามารถทำอย่างไรเพื่อให้การใช้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้น เรากลับมามองที่จุดเริ่มต้นที่ Brand Purpose ว่าต้นกำเนิดของแบรนด์คืออะไร และ เมื่อสิ่งต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป พฤกษาอยากสร้างคุณค่าอะไรให้กับชีวิตลูกค้า สังคม และ โลกใบนี้ จึงได้พัฒนาเป็นแนวคิด “Tomorrow Reimagined.” โดยมีแกนหลัก ๆ 3 แกนได้แก่ (1) ตอบรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป (Lifestyle Disruption) (2) ความใส่ใจด้านสุขภาพ (Health & Wellness Redefined) และ (3) การใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development)” ซึ่งนอกจากการพัฒนาสินค้าของเราเองแล้ว ยังได้ดึงแบรนด์ในต่างอุตสาหกรรมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันมาเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าภายใต้โจทย์ในแต่ละแกน เพื่อมอบคุณค่าหรือประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างและลึกขึ้น และยังเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) ด้วย ยกตัวอย่างเช่นการใส่ใจในการตอบโจทย์วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ( Lifestyle Disruption) ได้จับมือกับ ซัมซุง ซึ่งดำเนินธุรกิจบนแนวคิดที่อุทิศความสามารถและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือกว่าและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมโลกให้ดีกว่าเดิม สอดคล้องกับแนวคิดความเป็น Living Solution ของพฤกษา จึงได้ร่วมกันมอบประสบการณ์เพื่อการอยู่อาศัย ผสานเทคโนโลยีของเครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุง ซึ่งทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม IoT (Internet of Things) มาใช้ที่โครงการเดอะแพลนท์ บางนา-วงแหวน เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตลูกค้าให้สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น หรือความร่วมมือกับ ‘เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป’ ผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ มอบประสบการณ์ระดับ World Class ด้วยเอกสิทธิ์แห่งบริการเหนือระดับและสิทธิพิเศษจากเบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป มอบแก่เฉพาะลูกค้าเดอะปาล์ม เป็นต้นการใส่ใจดูแลสุขภาพ (Health & Wellness Redefined) มีความร่วมมือกับ โรงพยาบาลวิมุต ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเครือ ที่เกิดขึ้นภายใต้เจตนารมย์ที่มุ่งมั่นอยากให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง พ้นทุกข์จากการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผสานความร่วมมือเพื่อส่งมอบการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับลูกบ้านพฤกษา ด้วยการออกแบบพื้นที่ห้องนอนที่รองรับผู้สูงอายุ หรือจะเป็นทางสัญจรต่าง ๆ ที่รองรับการใช้งานของรถเข็น พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกครอบครัวพฤกษา เมื่อใช้บริการที่โรงพยาบาลวิมุต นอกจากนี้ยังได้เริ่มก่อสร้าง ViMUT Health Center ที่ประกอบด้วยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคลินิกดูแลประชาชนบริเวณพื้นที่หน้าโครงการระแวกถนนสุขาภิบาล 2 เพื่อรองรับชุมชนและสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) และไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านพฤกษาที่อยู่ในโซน Pruksa Avenue ทั้ง 8 โครงการ รวมกว่า 1,700 หลังคาเรือนการใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development) อาทิ โครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” โดยโครงการนี้สำเร็จได้ด้วยดีจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและผู้นำชุมชน ได้แก่ ความร่วมมือกับ โรงพยาบาลวิมุต พร้อมภาคีเครือข่าย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาชมภู จ.เชียงใหม่ ร่วมกันสร้างและปรับปรุงบ้านให้คนพิการในชนบท โดยได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยมาผสานกับความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจากรพ.วิมุต และความร่วมมือของชุมชนในท้องถิ่น เพราะพฤกษามองถึง Inclusive Society หรือ สังคมที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ชีวิตในพื้นที่ทางสังคมและทำกิจกรรมทางสังคม ได้อย่าง “เท่าเทียม” และมี “ศักดิ์ศรี” ให้ได้รับโอกาสหรือสิทธิในการเข้าถึงบริการ สถานที่ และข้อมูลทางสังคมได้อย่างเสมอภาคกัน และนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ ช้อปปี้ สานฝันคนไทยได้มีบ้าน ด้วยพัฒนาระบบ Gamification ใช้ประมูลบ้านผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สร้างความสุขด้วยการมอบประสบการณ์การประมูลบ้านที่ตอบโจทย์ยุค New Normal พร้อมมอบโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านได้อย่างเท่าเทียมกัน เป็นต้น


สำหรับก้าวต่อไปของพฤกษา ยังคงมีการดำเนินตามแผนผ่าน 3 แกนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำพันธกิจของพฤกษาที่ต้องการสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง”


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์