รูปบทความ ทางออกใหม่! 'คลีนิคแก้หนี้' ล้าง 'NPL'

ทางออกใหม่! 'คลีนิคแก้หนี้' ล้าง 'NPL'


***NPL (Non-Performing Loan) สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ลักษณะของลูกหนี้คือ ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินเป็นเวลาเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป 

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วิรไท สันติประภพ กล่าวถึงการการลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย,สมาคมธนาคารต่างประเทศ, ธนาคารพาณิชย์ไทยและต่างประเทศ 

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

หรือเรียกแบบกระชับได้ใจความว่า คลินิกแก้หนี้ เป็นโครงการช่วยแก้ปัญหาลูกหนี้แบบองค์รวม โดยเฉพาะกลุ่มบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นขึ้นต่อเนื่องโดยมอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) ซึ่งเป็นบริษัทนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2543 ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางคอยช่วยไกล่เกลี่ยให้ลูกหนี้ ที่มีเจ้าหนี้หลายรายให้สามารถได้ข้อยุติกับธนาคารเจ้าหนี้ในคราวเดียวกันอย่างครบวงจร ภายใต้กรอบกฎหมายที่เป็นมาตรฐาน

ข้อกำหนดลูกหนี้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

- ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่อายุไม่เกิน 65 ปี ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ

- มีภาระหนี้ค้างชำระกับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 แห่ง ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2560

- หนี้รวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท

- และต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงโดยอยู่ที่ 4 - 7 % สำหรับหนี้บัตรเครดิตต้องเป็นหนี้บัตรที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมในโครงการนี้เท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตที่ออกโดยบริษัทในเครือของธนาคาร

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มเติมภายใน 5 ปี ซึ่งปัจจุบันจากการสำรวจข้อมูลมีผู้เป็นหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ซึ่งถือเป็นหนี้เสีย(NPLs) อยู่ 16% หรือกว่า 3 ล้านรายของผู้มีหนี้ทั้งหมด โดยยังไม่นับรวมหนี้นอกระบบ เงินกู้สหกรณ์ และนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)


ข่าวจาก Nation TV

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59