รูปบทความ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เปิดสถาบัน PLUS Eduplex  ให้บุคคลากร ที่สนใจในวงการอสังหาฯ

ครั้งแรก! พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เปิดสถาบัน PLUS Eduplex ให้บุคคลากร ที่สนใจในวงการอสังหาฯ

เป็นครั้งแรก!! พลัส พร็อพเพอร์ตี้  เสริมความรู้-สร้างประสบการณ์ เปิดสถาบัน “PLUS Eduplex”  ให้บุคคลากร ที่สนใจในวงการอสังหาฯ  พร้อมดึงนายเลิศ-สมิติเวช ร่วมส่งต่อความรู้ ยกระดับงานบริหารจัดการ


พลัส พร็อพเพอร์ตี้ 

นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เผยโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดตัวต่อเนื่อง ในฐานะ Chief Expertise Curator จากการเติบโตของอาคารที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มความต้องการแรงงานและบุคลากรในภาคอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มบริหารอาคารและที่พักอาศัยเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น 


คุณสุวรรณี

จากข้อมูลการสำรวจของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ พบว่าอาคารสูงในกรุงเทพมหานครยังมีแนวโน้มการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมระดับบน ราคา 200,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป มีอัตราการเติบโต เฉลี่ยถึง 50% ต่อปี ในขณะที่ตลาดแรงงานที่ให้บริการเติบโตเฉลี่ยเพียง 5% ต่อปี ส่วนตลาดแรงงานในภาคธุรกิจด้านจัดการอสังหาริมทรัพย์ของทั้งประเทศมีสัดส่วนเพียง 0.5% และมีแนวโน้มลดลงในอนาคต จากโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนของประชากรในวัยทำงานลดลงประกอบกับอัตราการเกิดยังอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งกลุ่มแรงงานในการบริการภาคอสังหาริมทรัพย์จัดเป็นกลุ่มแรงงานที่ต้องใช้ทักษะทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์เฉพาะสาขาโดยใช้เทคโนโลยีทดแทนได้น้อย ทำให้ในอนาคตจำนวนแรงงานไม่เพียงพอฉะนั้น พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จึงได้คิดค้น

สถาบัน PLUS Eduplex


PLUS Eduplex

เป็นการต่อยอดจากโครงการ PLUS Experience Development Center เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานตลอดจนบริการที่ปรึกษาซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพสู่การยกระดับมาตรฐานการทำงานในภาพรวมของอุตสาหกรรม ด้วยหลักสูตรของพลัสฯ ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ แบ่งเป็น 5 คณะ และ 1 ศูนย์พัฒนา ได้แก่


1.) คณะบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม (Facility Management)


2.) คณะบริหารจัดการที่พักอาศัยและความปลอดภัย (Property Management Residential & Security)


3.) คณะบริหารการขาย (Sales Management)


4.) คณะบริหารจัดการบริการและเวลเนสนานาชาติ (International Hospitality and Wellness Management)


5.) คณะผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Innovative Real Estate Entrepreneurship) 


6.) ศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านงานวิจัยเชิงกลยุทธ์และบริหารจัดการผู้นำรุ่นใหม่ (Inspirational Leadership and Strategic Expertise Center)จุดเด่นของ PLUS Eduplex

ประกอบไปด้วยโมเดลการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 3 ส่วน


1.) Micro-Learning Experience Platform ซึ่งเป็นครั้งแรกของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้การเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ตรงประเด็นใช้เวลาไม่นานผ่านรูปแบบนำเสนอที่น่าสนใจ สามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเว็บไซต์และแชทบอทโดยมีพนักงานร่วมเป็น Digital Teacher ให้ทุกคนสามารถเป็นครูได้ โดยถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟัง สร้างสรรค์เป็นคลิปวิดีโอแบ่งปันทักษะประสบการณ์ทำงานในด้านที่ตนเชี่ยวชาญ


2.) Personalized Learning เป็นหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ โดยมีอิสระในการเลือกเรียนเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ตลอดจนการเรียนรู้

● Cross Functional Training  คือ การฝึกอบรมข้ามแผนกหรือข้ามสายงาน เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สำคัญขององค์กรอีกด้วย 

●  Her Forward คือ การสอนทักษะงานช่างเบื้องต้นให้บุคลากรหญิง เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถให้บริการด้านงานช่างที่ไม่จำกัดแค่เพียงผู้ชายเท่านั้นตอบโจทย์ลูกค้าผู้หญิงที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียม


3.) Coach Expertise คือ การเรียนรู้จากผู้บริหารมืออาชีพของบริษัทที่เข้มข้นด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในทุกสายงาน เช่น วิศวกรรม งานบริการ การตลาดและงานขาย โดยไม่ยึดถือทัศนคติหรือความเชี่ยวชาญของตนเป็นศูนย์กลาง แต่ให้ความสำคัญและความสนใจที่แตกต่างของบุคลากรเพื่อร่วมกันพัฒนาและปิดช่องว่างระหว่างวัยสู่องค์กรแห่งคุณภาพ

●  Plus Idea Sharing ที่เป็นเวทีให้พนักงานออกไอเดียในการแก้ปัญหาและต่อยอดการทำงาน โดยมี ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้าให้คำแนะนำ จนออกมาเป็นโครงการที่นำไปใช้ได้จริง และตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจอย่างชัดเจน
การร่วมกันของ Plus

นอกจากโมเดลการเรียนรู้ที่น่าสนใจนี้แล้ว พลัสฯ นับเป็น Property Management รายแรกของประเทศที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศ 2 แห่ง


1.) บริติชบัตเลอร์ อินสทิทิวส์ นายเลิศบัตเลอร์ที่ร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรบัตเลอร์ระดับเวิล์ดคลาสให้กับพลัสฯ โดยเฉพาะ สำหรับการอบรมพนักงานเตรียมความพร้อมให้บริการในโครงการคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์


2.) โรงพยาบาลสมิติเวช เพื่อรองรับเทรนด์การดูแลสุขภาพ มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยสมิติเวชจะเป็นผู้ให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรของพลัสฯเพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ลูกค้าในโครงการผ่านบริการ

ผ่านบริการ Plus+ Service ที่จะช่วยในเรื่องการดูแลประจำวันพื้นฐาน การช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน การดูแลสุขภาพทั่วไป


เป้าหมายระยะยาว ของ PLUS Eduplex

Plus Eduplex มีเป้าหมายที่จะขยายการให้ความรู้ออกไปยังภายนอก โดยขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมมือพัฒนาหลักสูตรสำหรับทำการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยพลัสฯ จะส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไปร่วมทำการสอน รวมถึงพัฒนาโปรแกรมสำหรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์และได้ร่วมฝึกงานกับพลัสฯ ซึ่งในอนาคต คาดว่าจะมีการต่อยอดเปิดรับบุคคลภายนอกที่สนใจเพื่อเข้าฝึกอบรมกับ PLUS Eduplex ด้วยเช่นกัน


ดังนั้น ในปี 2561 พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนในการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และให้บริการบริหารอสังหาริมทรัพย์จำนวน 218 โครงการ รวมพื้นที่กว่า 6,800,000 ตารางเมตร และยังเป็นกลไกหนึ่งที่ร่วมพัฒนาบุคลากร สร้างแรงงานคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากลเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59