รูปบทความ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนำคณะอาจารย์และนิสิตสถาปัตย์ ม.เกษตร ศึกษาดูงาน

“สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน” นำคณะอาจารย์และนิสิตสถาปัตย์ ม.เกษตร ศึกษาดูงานสถานที่ก่อสร้างบ้าน
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) โดย นายสันติ ฉกรรจ์ศิลป์ ปฏิคม พร้อมด้วยนายโกศล โควิสุทธิ์ เลขาธิการ และนางสาวจินต์ฎาภัค สิงหรัญสิษฐ์ รองเลขาธิการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน นำคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กว่า 100 คน เข้าศึกษาดูงานก่อสร้างบ้านโฟร์พัฒนากรุ๊ป งานโครงสร้างพื้นและบันได งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ผนังเบา และงานติดตั้งประตู – หน้าต่าง ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสมาคมฯ ที่ต้องการส่งเสริมภาคการศึกษาและการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ก่อสร้างบ้าน โฟร์พัฒนากรุ๊ป เมื่อเร็ว ๆ นี้


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์