รูปบทความ อนันดาฯ ขอทำดี กับกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน"

อนันดาฯ ขอทำดี กับกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2019)"

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง เข้าร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2019)” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต” การรณรงค์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมกันปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก ในช่วงเวลา 20.30 – 21.30 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2562อีกหนึ่งองค์กรเอกชนที่นอกจากจะมุ่งมั่นพัฒนาคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง ภายใต้แนวคิด Urban Living Solutions ยังเป็นองค์กรที่คำนึงถึงปัญหาภาวะโลกร้อนอีกด้วย ล่าสุด อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ โดยผู้บริหารหนุ่ม คุณชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์ลดการใช้พลังงานภายในองค์กร กับกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2019)” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต” เป็นการรณรงค์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประชาชน


ร่วมกันปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก ในช่วงเวลา 20.30 – 21.30 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2562


ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) FEED และองค์กร WWF ประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน กว่า 100 หน่วยงานเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59