รูปบทความ อารียา พร็อพเพอร์ตี้ มุ่งรักษากลยุทธ์ 4 หัวใจหลัก เพื่อลูกบ้านอย่างแท้จริง

อารียา พร็อพเพอร์ตี้ มุ่งรักษากลยุทธ์ 4 หัวใจหลัก เพื่อลูกบ้านอย่างแท้จริง

อารียา พร็อพเพอร์ตี้ เน้นกลยุทธ์ 4 หัวใจหลัก "ออกแบบ ความสุข นวัตกรรม การให้บริการ" เพื่อลูกบ้านของอารียาอย่างแท้จริง พร้อมชูกลยุทธ์สุนทรียะแห่งการใช้ชีวิตอารียา พร็อพเพอร์ตี้ เป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งในปี 2561 อารียาเองได้ตั้งเป้าเติบโตถึง 30% ด้วยผลประกอบการรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวสูง พร้อมมองว่าลูกบ้านมีความต้องการทั้งด้าน Function และ Emotional Engagement โดยนำเสนอผ่านแนวคิด "สุนทรียะแห่งการใช้ชีวิต" และกลยุทธ์หลักทั้ง 4 ข้อ ที่เป็นจุดเด่นของอารียา


สุนทรียะแห่งการใช้ชีวิต


งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมาพร้อมกับคุณภาพ


เป็นการตอกย้ำถึงผู้นำด้านนวัตกรรมและระบบก่อสร้าง เพื่อสิ่งที่ดีสำหรับลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้จะเห็นได้จากคุณภาพของงานในปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการ Chalermnit Art de Maison และ The AVA Residences รวมไปถึงโครงการ The Color ที่ได้นำระบบ Aluminum Framework มาใช้


รวมไปถึงระบบจอดรถอัจฉริยะ ที่นำมาใช้แล้วกับโครงการ เอ เสปซ สุขุมวิท 77 และ เอ สเปซ ไอดี อโศก โดยระบบนี้เป็นระบบที่นำเข้าจากบริษัท IHI Asia Pacific (Thailand) Co.,Ltd. บริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าอารียาเป็นบริษัทที่นำมาใช้เป็นรายแรก พร้อมกับทางบริษัทต้นสังกัดยังมีการดูแลหลังการขายอย่างดีเยี่ยมตามมาตรฐานสากลของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย


ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน


โดยจะมีทั้งหมด 6 ความสุข ได้แก่ 1. สุขคนสร้าง 2. สุขเจ้าบ้าน 3. สุขเพื่อนบ้าน 4. สุขลูกบ้าน 5. สุขสิ่งแวดล้อม 6. สุขสังคม


ทั้งนี้ความสุขทั้งหมด ก็เป็นการเน้นความสุขของลูกบ้านเป็นหลัก โดยหัวใจ 5 ข้อ ดังนี้

  • Water Treatment System : ระบบบำบัดน้ำเสีย คือการดูแลคุณภาพของน้ำเสีย โดยองค์รวมอย่างเหมาะสม
  • Solar Cell : เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อมอบแสงสว่างภายในโครงการ และพื้นที่ส่วนกลาง
  • Bicycle Lane : จัดสร้างเลนรถจักรยาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้านในทุกมิติ
  • ปลูกผัก ปลูกรัก : โครงการที่ให้ลูกบ้านได้บริโภคผักปลอดสารพิษ และเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่และการมีส่วนร่วม
  • Waste Project : การจัดการขยะ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ ด้วยการจัดขยะรีไซเคิล ขยะเปียก อีกทั้งยังเป็นการลดปัญหาขยะเน่าเสีย และลดการทำร้ายโลกได้ทางหนึ่งอีกด้วย


นวัตกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ทุกรูปแบบ


ทั้งนี้ อารียา มีแผนที่จะเปิดตัว AREEYA Family Application Version 2 สำหรับลูกบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการหลังการขายในช่วงรับประกัน ซึ่งแอปพลิเคชั่นใหม่นี้ ลูกบ้านสามารถแจ้งปัญหาโดยสามารถถ่ายจากจุดที่เป็นปัญหา และอัพโหลดพร้อมเลือกวันเวลาในการแจ้งซ่อมได้ด้วยตนเอง และรอรับการคอนเฟิร์มการเข้าซ่อม พร้อมทั้งยังทราบชือและหน้าตาของเจ้าหน้าที่ได้ทันที


นอกจากนี้ อารียา ยังได้วาง Road Map ของแอปพลิเคชันนี้ไว้ 2 ปี โดยวางเป้าหมายไว้ คือ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมความเป็นอยู่ของลูกบ้านอารียาฯให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและในปี 2561 จะเพิ่มบริการที่เป็น Privileged ให้กับลูกบ้านอารียา โดยการผนวกบริการของ Areeya & You Card (ระบบ CRM) เสริมเข้าไป เช่น ส่วนลดร้านค้า บริการเสริมต่างๆ อย่างบริการแม่บ้าน และการทำสวน ฯลฯ


ส่วนในปี 2562 จะเป็น One Stop Application สำหรับลูกบ้าน เพิ่มเรื่อง Point Redemption และ การจองคลาสออกกำลังกายในคลับเฮ้าส์ของอารียา รวมไปจนถึงการชอปปิ้งของใช้ในบ้าน และการอำนวยความสะดวกในการจ่ายค่างวดบ้าน


การให้บริการดูแลลูกบ้านตั้งแต่เริ่มและหลังการขายอย่างสุดความสามารถ


ซึ่งในปี 2561 ได้วางเป้าหมายความพอใจสูงสุดของลูกบ้านไว้ที่ 95% ซึ่งจะประกอบไปด้วยแนวทาง ดังนี้


1. ให้บริการอย่างรวดเร็ว

2. ด้วยคุณภาพการบริการ

3. บริการด้วยมาตรฐาน และการจัดอบรม

4. การเข้าถึงบริการด้วยคำสั่งจากปลายนิิ้ว ผ่านทางแอปพลิเคชั่น AREEYA Family


นอกจากนี้ อารียาฯ ก็ยังได้คำนึงถึงคุณภาพของการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ ได้แก่

  • กล้องติดหมวก Foreman ระบบ GPS ตรวจสอบได้แบบ Real Time
  • แผนบริการจัดการมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการ เช่น การตรวจสอบระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานด้วยกล้องวงจรปิดภายในตู้ยามและรอบๆหมู่บ้าน และคอยติดตามผลอย่างเป็นขั้นตอน
  • โปรแกรมนายำเภอยอดรัก : เป็นการเข้าไปเยี่ยมลูกบ้านในแต่ละเดือน เพื่อพบปะสังสรรค์ รับฟังประเด็นปัญหา เพื่อการให้บริการ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด
  • แผนงานเยี่ยมลูกบ้านก่อนหมดประกัน : เพื่อเป็นการตรวจสอบทุกขั้นตอนให้แน่ใจว่าอารียาฯจะส่งมอบความพึงพอใจจนครบถ้วน

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59