รูปบทความ เช็คลิสต์ความคุ้มค่ากับการเลือกนิติบุคคลในคอนโด หมู่บ้าน

เช็คลิสต์ความคุ้มค่า กับการเลือกบริษัทบริหารนิติบุคคลในคอนโด หมู่บ้าน


ผู้ที่มีคอนโดหรือบ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรร น่าจะคุ้นเคยกับทีมบริหารจัดการนิติบุคคล และบางท่านอาจเคยมีประสบการณ์ถึงขั้นเป็นกรรมการ หรือได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเลือกบริษัทบริหารจัดการฯ ของโครงการมาแล้ว ซึ่งทีมบริหารนิติบุคคลนั้นถือเป็นทีมหลักสำคัญในการดูแลโครงการให้น่าอยู่ เป็นผู้ดูแลจัดการระเบียบการอยู่อาศัยและเป็นตัวกลางของลูกบ้านในการจัดการเรื่องต่างๆ ในโครงการ ดังนั้นการเลือกบริษัทจัดการนิติบุคคลจึงควรต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมว่าบริษัทนั้นๆ จะสามารถให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกในโครงการแห่งนั้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งหนึ่งปัจจัยที่มักมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดการฯ ก็คือเรื่องค่าบริการ ว่ามีความคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ความคุ้มค่าของค่าบริหารจัดการฯ ไม่สามารถตัดสินได้จากความ “ถูก” หรือ “แพง” แต่ควรต้องดูคุณภาพงานเป็นหลักในการตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วย  • คุณภาพงานด้านความปลอดภัย บริษัทจัดการฯ นั้น มีพาร์ทเนอร์หรือการจัดจ้างบริษัทที่ดูแลความปลอดภัย ทีมรปภ. ที่ได้มาตรฐานหรือไม่ (การคัดเลือกบุคลากรคุณภาพ มีการตรวจสอบประวัติและประเมินความสามารถที่เหมาะสม มีการกำกับดูแลรปภ. ให้ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์) มีการใช้เทคโนโลยีหรือมีความเชี่ยวชาญด้านการใช้และดูแลเทคโนโลยีและระบบด้านความปลอดภัย เช่น CCTV ระบบสัญญาณเตือนภัย มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานของทีมหน้างาน หรือมีศูนย์ควบคุมสังเกตการณ์จากส่วนกลางที่ช่วยเสริมการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยี IoT และ AI เสริมศักยภาพการดูแลโดยมนุษย์ ก็จะช่วยการันตีความปลอดภัยและเพิ่มความอุ่นใจให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการได้


  • คุณภาพด้านการดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง ตัวอาคาร สภาพกายภาพในโครงการ บริษัทจัดการฯ นั้นมีตัวอย่างการดูแลโครงการที่มีอายุมากกว่า 10 ปี อย่างน่าพึงพอใจเพียงใด เพราะสิ่งก่อสร้างยิ่งนานวันก็จะเกิดความเสื่อมโทรมตามมา รวมทั้งทรัพย์สินส่วนกลางที่ใช้งานร่วมกันหลายคนในโครงการ ที่ต้องมีการรักษาดูแลและมีการซ่อมบำรุงให้มีสภาพดี สวยงาม และใช้การได้ดีไม่ว่าจะผ่านไปนานเพียงใด ซึ่งหากบริษัทจัดการฯ สามารถดูแลสิ่งเหล่านี้ให้สวยงามอยู่ในสภาพดีใช้การได้ในระยะยาว นอกจากจะช่วยทำให้โครงการนั้นน่าอยู่แล้ว ยังช่วยรักษามูลค่าของโครงการให้เพิ่มขึ้นได้ตามกาลเวลา


  • คุณภาพด้านงานระบบวิศวกรรมอาคาร งานซ่อมบำรุง งานระบบอาจจะเป็นปัจจัยที่เรามองข้าม แต่ที่จริงแล้วใกล้ตัวและมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตในโครงการอย่างมาก เช่น ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา หากมีทีมจัดการฯ ที่มีวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการ ก็จะช่วยให้ระบบเหล่านี้ได้รับการดูแลและตรวจซ่อมบำรุงตามรอบได้อย่างเหมาะสม ทำให้ลูกบ้านและผู้พักอาศัยในโครงการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด และหากมีการตรวจเช็คระบบอย่างสม่ำเสมอ ก็จะลดโอกาสเสี่ยงที่เครื่องจักรหรือระบบจะชำรุดเสียหายใหญ่ ก็ช่วยป้องกันค่าใช้จ่ายในการซ่อมครั้งใหญ่ได้มาก


  • คุณภาพด้านการดูแลจัดการคอมมูนิตี้ ระเบียบการอยู่อาศัย บริษัทจัดการฯ มีการจัดการระเบียบการอยู่อาศัยที่เหมาะสมและตอบโจทย์การอยู่อาศัยของลูกบ้านในโครงการนั้นเพียงใด สามารถเป็นตัวกลางประสาน จัดการ ประเด็นต่างๆ ได้ ตลอดจนต้องมีมาตรฐานการดำเนินงานที่เหมาะสม น่าเชื่อถือ


  • คุณภาพด้านงานบริการ การจัดกิจกรรม บริษัทจัดการฯ ที่มีมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพ ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของลูกบ้านในโครงการนั้นได้เป็นอย่างดี และการบริการที่ดียังช่วยสร้างความสบายใจ ความอุ่นใจให้ผู้ที่อาศัยในโครงการได้ ตลอดจนหากฝ่ายจัดการฯ มีการจัดกิจกรรมพิเศษในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตามเทศกาลสำคัญ กิจกรรมเชิงไลฟ์สไตล์ กิจกรรมการให้ความรู้/ดูแลลูกบ้าน ก็จะมีส่วนช่วยสร้างความรู้จักระหว่างสมาชิกในโครงการนั้น และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านได้


  • คุณภาพด้านการจัดการบัญชี การเงิน งบประมาณ ต้องมีระบบการทำงานและการจัดการบัญชีที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมตรวจสอบที่ชัดเจนน่าเชื่อถือ


ปัจจัยข้างต้นเปรียบเหมือนเช็คลิสต์ด้านคุณภาพของบริการนิติบุคคล ซึ่งถือเป็นงานบริการหลักของบริษัทจัดการฯ แต่นอกจากบริการหลักที่ต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานที่เป็นปัจจัยสำคัญแล้ว ความเข้าอกเข้าใจผู้อยู่อาศัยก็สำคัญมากเช่นกัน เพราะหากทีมจัดการฯ มีใจบริการ (Service-minded) เข้าอกเข้าใจลูกบ้าน ก็จะมีส่วนช่วยทำให้โครงการของเราน่าอยู่และได้บรรยากาศของความเป็น “บ้าน” ที่มีความสุขและอบอุ่นมากขึ้น ไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวกดูแลโครงการให้สวยงาม ระบบต่างๆใช้การได้ดี มีมูลค่าเพิ่ม แต่ยังช่วยทำให้โครงการแห่งนั้น “น่าอยู่” อีกด้วย


ดังนั้นในการเลือกบริษัทจัดการฯ จึงควรพิจารณาถึงเรื่องความคุ้มค่าและคุณภาพงานบริการที่เราจะได้รับ เพื่อดูแลรักษาโครงการของเราให้น่าอยู่นานเท่านาน


ขอขอบคุณบทความดีๆจาก บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (www.plus.co.th)


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์