รูปบทความ เทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานแบบมืออาชีพ (Energy Management) ช่วยลด ช่วยโลกได้มากกว่าที่คิด โดย พลัส พร็อพเพอร์ตี้

เทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานแบบมืออาชีพ (Energy Management) ช่วยลด ช่วยโลกได้มากกว่าที่คิด โดย พลัส พร็อพเพอร์ตี้

เมื่อสภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด จะเห็นได้ว่าในช่วง 3 - 5 ปีที่ผ่านมา เราเริ่มเห็นสัญญาณเตือนว่าโลกกำลังมีวิกฤติเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่กรุงปักกิ่งลดลงอย่างเฉียบพลันกว่า 10 องศา ปรากฏการณ์ในเมืองไทยที่เกิดมีลูกเห็บตกหนักจนเหมือนหิมะที่อำเภอปาย หรือมีอากาศผิดฤดูแทรกตัวให้เห็นอย่างเมื่อในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมากรุงเทพฯ มีอุณหภูมิเย็นขึ้น 2-3 วันซึ่งสถานการณ์เหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนว่าโลกกำลังเกิดวิกฤติ Climate change ขึ้นทั่วโลก โดยมีผลวิจัยของ Global Carbon Project ในปีที่ผ่านมา (2021) พบว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) ที่ทั่วโลกปล่อยออกมารวมกันมากถึง 3.64 หมื่นล้านตันเลยทีเดียว ส่งผลให้หลายๆ องค์กรมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้น ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานที่มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคนมีวินัยคิดก่อนใช้ทุกครั้ง หรือบริษัทเอกชน อย่าง แสนสิริ ที่นำเรื่องนี้มาเป็นนโยบายหลักของบริษัทเป็นต้น


สำหรับการประหยัดพลังงาน สามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกันของประชาชนในการปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศตามอากาศภายนอก และทิศของอาคาร ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิดไม่ให้ความเย็นรั่วไหล หรือเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ห้า ไปจนถึงการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการพลังงาน ตัวอย่าง พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในฐานะที่เป็นบริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันการลดการใช้พลังงาน ที่ผ่านมาจึงได้มีการพัฒนาระบบเพื่อนำมาช่วยบริหารจัดการ อาทิ การร่วมมือกับ TIE Smart Solution พัฒนาแพลตฟอร์มการลดการสูญเสียพลังงาน : AIoT Command Center สุดอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีวินิจฉัยระบบปรับอากาศอัตโนมัติ หรือ Automated Fault Detection and Diagnosis (AFDD) ที่สามารถนำข้อมูลจากอุปกรณ์ / ระบบต่างๆ ในอาคาร เชื่อมต่อและใช้ AI มาตรวจวินิจฉัยสถานะการทำงานประสิทธิภาพการทำงานในสภาวะแวดล้อมขณะนั้น พร้อมหาสาเหตุของปัญหา โดยระบบ AIoT จะสามารถระบุต้นตอของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างตรงจุดถาวร ลดค่าใช้จ่าย นำไปสู่การประหยัดพลังงานอย่างน้อย 15 - 30%


นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบ Energy Management สำหรับภาคธุรกิจ ภายใต้ LIV-24 เทคโนโลยีดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ และจัดการระบบวิศวกรรมอาคารเต็มรูปแบบ เรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งระบบ Energy Management นี้จะเก็บข้อมูล วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงาน และนำมาวางแผนลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น ภายในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีการใช้กำลังไฟฟ้าสูง และดำเนินการต่อเนื่อง อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมโดยอาคารเหล่านี้จะมีการเก็บอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff : TOU Tariff) แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือOn- Peak ตั้งแต่ 9 โมงจนถึง 4ทุ่มในวันจันทร์ – ศุกร์ ซึ่งช่วงเวลานี้จะมีการเก็บค่าไฟสูงกว่าช่วงเวลา Off-Peak ตั้งแต่ 4 ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง 9 โมงเช้า ในวันธรรมดาและวันหยุด ดังนั้นการทำ Energy Management จะช่วยวางแผนการใช้ไฟของระบบต่างๆ ให้สอดคล้องและคุ้มค่าที่สุด อาทิ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบจ่ายน้ำและการบำบัดน้ำเสีย ระบบลิฟต์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ และเพื่อให้การจัดการพลังงานในอาคารเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงสุด LIV-24 จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ IoTs เข้ากับระบบต่างๆ และเชื่อมต่อข้อมูลสู่ Smart Command Center เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม. หากมีเหตุขัดข้องก็สามารถแจ้งแก้ไขได้ทันที รวมถึงช่วยวิเคราะห์ลักษณะการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ว่ามีการใช้กำลังไฟสูงในช่วงเวลาใดและนำเสนอแผนการสลับกิจกรรมบางอย่างมาทำในช่วงเวลา Off-Peak เพื่อลดโหลดการใช้ไฟ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพระบบไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ 24 ชม. ทำให้สามารถใช้พลังงานแบบเต็มประสิทธิภาพไม่เกิดความสูญเสียตามมาตรฐ านสากล อีกทั้งระบบ Energy Management จาก LIV-24 สามารถตั้งการแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้ไฟผิดปกติเกินกว่ามาตรฐานที่เคยใช้ และสามารถวิเคราะห์ถึงบริเวณและอุปกรณ์ใดที่มีการใช้ไฟฟ้าเกินความจำเป็น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารที่ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีและวางแผนในการบริหารจัดการพลังง าน พบว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต้นทุนด้านพลังงาน ค่าซ่อมแซม และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 10-40% รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้มากถึง 30% อีกด้วย ดังนั้นหากทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชนร่วมมือกันอย่างจริงจังในการประหยั ด ลดการใช้พลังงานฟุ่มเฟือย บริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด ก็น่าจะช่วยบรรเทาวิกฤติของโลกใบนี้ได้บ้าง

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์