รูปบทความ “เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ต่อยอดแคมเปญ “CARE-SHARE-CHANGE”

“เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” ต่อยอดแคมเปญ “CARE-SHARE-CHANGE” ผ่าน 3 แกนกิจกรรม ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี สู่สังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน


เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ต่อยอดแคมเปญ CARE-SHARE-CHANGE เดินหน้า 3 แกนกิจกรรมต่อเนื่อง ทั้งการบำบัดอากาศ-การจัดการขยะ-การแบ่งปันองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ลุยลงพื้นที่หลากโครงการ อาทิ เมทริส พัฒนาการ-เอกมัย, มอลตัน เกทส์ กรุงเทพกรีฑา ดำเนินหลากหลายกิจกรรม เช่น ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศขนาดยักษ์ที่ไซต์ก่อสร้าง ส่งเสริมให้ลูกบ้าน-พนักงาน จัดการแยกขยะอย่างจริงจัง ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ด้านสิ่งแวดล้อม “Konggreengreen” ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี เกิด Green Living, Green Office, Green Site สร้างสังคมบ้านและคอนโดให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนนางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซูรีและคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ (Pet-Friendly Residences) กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม นับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของผู้คนทั้งทางตรงและทางอ้อม เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้เดินหน้าแคมเปญ CARE-SHARE-CHANGE เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืนและตอกย้ำเจตนารมณ์ขององค์กรเรื่องการใส่ใจลูกค้า ลูกบ้าน พนักงาน และสังคม ผ่าน 3 แกนกิจกรรม
1.การใส่ใจดูแลพื้นที่ก่อสร้าง (Construction Site Management) เมเจอร์ฯ พัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของลูกบ้านโครงการ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ด้วยการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ “The Cloud Major’s Air Purifier” ในพื้นที่ก่อสร้างใหม่ทุกโครงการ ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองโดยรวมในอากาศประมาณ 30% และลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ประมาณ 14% เมื่อเทียบกับปริมาณฝุ่นละอองที่วัดได้บริเวณรอบโครงการก่อนติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศ ซึ่งปัจจุบันได้ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการเมทริส ดิสทริค ลาดพร้าว (Metris District Ladprao) และโครงการมอลตัน เกทส์กรุงเทพกรีฑา (Malton Gates Krungthep Kreetha) และทยอยติดตั้งในทุกโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อช่วยบำบัดอากาศที่มีมลพิษ รวมถึงฝุ่น PM 2.5 ให้กับชาวกรุงเทพฯ โดยเฉพาะชุมชนใกล้เคียงโครงการ2.การจัดการขยะ (Waste Management) ปลุกพลังผู้คนให้ร่วมกันพิชิตปัญหาขยะในคอนโดมิเนียมและออฟฟิศ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง เริ่มต้นจากการผลักดันให้ลูกบ้านและพนักงานเข้าใจและเข้าถึงในการเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทิ้งขยะด้วยไอเดียใหม่ๆ และวิธีการที่ทำได้จริง ช่วยรองรับขยะที่เกิดขึ้นและนำกลับเข้าสู่วงจรการรีไซเคิล และยังส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกให้เกิดแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียแต่ละประเภท ให้หมุนเวียนกลับไปสร้างคุณค่าด้วยกระบวนการที่เหมาะสม เริ่มต้นนำร่องในโครงการเมทริส พัฒนาการ-เอกมัย และ โครงการอาคารสำนักงาน เมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ พร้อมเตรียมขยายไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป เพื่อช่วยสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนแก่สังคม“วันนี้ เราอยู่ในยุคที่มีปริมาณพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว หรือ Single-use plastics เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งกล่องโฟม กล่องพลาสติกใส่อาหาร ถุงพลาสติก จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น การสั่งอาหารผ่าน Food Delivery เราตระหนักดีว่า ปัญหาขยะไม่ใช่เรื่องที่คนหนึ่งคน หรือองค์กรหนึ่งแห่ง ทำเพียงคนเดียวแล้วจะแก้ปัญหาได้ เราจึงเริ่มต้นจากการปลุกพลังให้ผู้คนจำนวนมากมาร่วมกันแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ทั้งในที่อยู่อาศัย สำนักงาน ให้การรวมพลังของทุกคนนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน” นางสาวเพชรลดา กล่าว3.การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) มุ่งมั่นรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเกิดความเชื่อและร่วมมือกันจัดการขยะด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ เริ่มต้นจากวิธีการที่ทุกคนปฏิบัติได้จริง โดยจับมือกับอินฟลูเอนเซอร์ด้านสิ่งแวดล้อมชื่อดัง Konggreengreen มาร่วมปลุกพลังการแยกขยะภายในคอนโดมิเนียม ผ่านการผลิตคอนเทนท์ออนไลน์ “คอนโด Go Green” ให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจและตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเพื่อโลกและสังคมดียิ่งขึ้น ผ่านช่องทาง Youtube https://bit.ly/3zbnzhgนอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่ให้ความรู้และมอบความสนุกผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อป เพื่อให้ลูกบ้านได้มีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม Major Prestige Roadshow ที่จัดขึ้นสำหรับลูกบ้านเมเจอร์ฯ โดยเฉพาะ ซึ่งได้มีการสลับสับเปลี่ยนไปตามโครงการต่างๆ ของเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์


นางสาวเพชรลดา กล่าวอีกว่า บริษัทมีความตั้งใจจริงที่จะรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและมุ่งหวังว่าการดำเนินการทั้ง 3 ด้าน จะช่วยสร้างให้เกิดการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Living) อาคารสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) และพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Site)


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์