รูปบทความ เชิญสัมผัส “เสน่ห์คลองบางหลวง” ทุกเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.พ. 2563

เชิญสัมผัส “เสน่ห์คลองบางหลวง” ทุกเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.พ. 2563

เมื่อ 18 ม.ค.63 นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดโครงการภาษีเจริญ เชิญเที่ยวท่อง ล่องคลองบางหลวง “เสน่ห์คลองบางหลวง” พร้อมมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย โดยมี นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงธนเหนือและกรุงธนใต้ ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมพิธี ณ ตลาดริมคลองบางหลวง วัดกำแพงบางจาก เขตภาษีเจริญ


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดโครงการภาษีเจริญ เชิญท่องเที่ยว ล่องคลองบางหลวง “เสน่ห์คลองบางหลวง” นอกจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวย่านคลองบางหลวงให้เป็นที่รู้จักแล้ว ยังเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน โดยการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล ในรูปแบบการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เป็นการดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูประวัติศาสตร์อันเป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ สร้างคุณค่า และความสนใจ เพื่อดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและเกิดการใช้จ่ายเงินในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างทั่วถึง


ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งราชการและเอกชนที่รับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละประเภท และวัดกำแพงบางจาก ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนพื้นที่ในการจัดงาน ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับ “เสน่ห์คลองบางหลวง” ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.พ. 2563


เสน่ห์คลองบางหลวง เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูอนุรักษ์วิถีชีวิตริมคลองบางหลวงแบบดั้งเดิม รวมถึงอนุรักษ์วัฒนธรรม ที่ทรงคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร ให้สมกับรางวัลที่กรุงเทพมหานครได้รับ คือ กรุงเทพเมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก โดยยึดหลักการพัฒนา ตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย แผนงานการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางการท่องเที่ยว แผนงานแหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ และพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยว สร้างคุณค่าและความสนใจในอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ พัฒนาระบบการสัญจรเพื่อการท่องเที่ยวแม่น้ำลำคลองสายประวัติศาสตร์ และเชื่อมโยง ล้อ ราง เรือ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว


สำหรับกำหนดการจัดโครงการในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. - 23 ก.พ. 2563 รวมทั้งสิ้น 12 วัน ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

1.การเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวในวัดกำแพง เช่น โบสถ์สมัยอยุธยา สวนสมุนไพร กิจกรรมพายเรือคายัก พิพิธภัณฑ์ชุมชน

2.การแสดงหุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง

3.การแสดงกระตั้วแทงเสือ

4.การแสดงโขนเด็ก จากโรงเรียนวัดอ่างแก้ว

5.การสาธิตมัคคุเทศก์น้อย

6.การประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง”

7.การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “มนต์เสน่ห์คลองบางหลวง”

8.กิจกรรม ชม ชิม ช็อป ตลาดชุมชน จำนวน 105 ร้านค้า 

9.การแสดงของเด็กนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่เขตภาษีเจริญและศิลปินรับเชิญในพื้นที่


ทั้งนี้ การประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง” แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป ซึ่งได้จัดการประกวดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา อนึ่ง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “มนต์เสน่ห์คลองบางหลวง” เพื่อชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเกียรติบัตร ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี (ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับผิดชอบเป็นรับทราบ) และประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยประกวดรอบคัดเลือก กำหนดจัดระหว่างวันที่ 18 ม.ค. - 16 ก.พ.63 และประกวดรอบชิงชนะเลิศ กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่ 23 ก.พ. 63


  • ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานเขตภาษีเจริญ

http://www.bangkok.go.th/phasicharoen/

  • หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2454 2810 ต่อ 6635-6 ในวันและเวลาราชการ


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59