รูปบทความ เสริมแกร่งพอร์ตลงทุนด้วยกองทรัสต์ช่วงโควิด-19

เสริมแกร่งพอร์ตลงทุนด้วยกองทรัสต์ช่วงโควิด-19 ตอบโจทย์ครบทั้งเงินปันผล-กำไรพุ่งสูง


เพราะการวางแผนทางการเงินและการลงทุนที่ดีจะเป็นหลักประกันความมั่นคงที่สำคัญของชีวิต ดังนั้นหากเริ่มต้นด้วยการออมหรือลงทุนอย่างชาญฉลาด นั่นหมายถึงเรากำลังวางพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็งตั้งแต่เนิ่นๆ แต่คำถามคือแล้วเราจะให้เงินทำงานเพื่อสร้าง Passive Income ที่ต่อเนื่องและสม่ำเสมอได้อย่างไร? หรือจะเลือกการลงทุนแบบไหนดี?


ปัจจุบันมีทางเลือกในการลงทุนหลากหลายประเภท ตั้งแต่ เงินฝากธนาคาร, การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียน (บจ.), พันธบัตรรัฐบาล, หุ้นกู้, ทองคำ, กองทุนรวม, การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ Cryptocurrency ที่กำลังมาแรง ในขณะนี้อย่างไรก็ตาม อย่างที่เหล่านักลงทุนทราบกันดีว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง และการลงทุนในแต่ละประเภท ให้ผลตอบแทนที่มากน้อยแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น เงินฝากที่มีดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ หรือการลงทุน ในพันธบัตรที่แม้จะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าการฝากเงิน แต่ก็อาจต้องเจอกับความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ขณะที่การลงทุนในหุ้นและ Cryptocurrency ที่มีโอกาสรวยเร็วมากแต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากเช่นกันนางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ PROSPECT เปิดเผยว่า การลงทุนในกองทรัสต์ยังมีความน่าสนใจ แต่นักลงทุนต้องเลือกประเภทของกองทรัสต์ที่ลงทุนให้ดี เพราะในตลาดกองทรัสต์มีหลายประเภท ทั้ง โรงแรม อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์นิทรรศการ ซึ่งที่ผ่านมาล้วนได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เพราะมีการปิดเมืองและ การท่องเที่ยวหยุดชะงัก แต่พื้นที่ประเภทอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์กลับยังมีอัตราการเช่าที่สูง โดยพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมบริเวณภาคกลางของประเทศไทยมีอัตราการเช่าเฉลี่ยสูงถึง 92%* ซึ่งปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจอาหาร มีทิศทางการเช่าพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น จากปัจจัยการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องในช่วงสถานการณ์นี้ ประกอบกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงปัจจัยด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการ Work from home มีการซื้อขายผ่านออนไลน์กันเป็นจำนวนมาก และสะท้อนได้จากข้อมูล ที่กองทรัสต์ประเภทนี้ยังสามารถทยอยจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา


"กองทรัสต์ถือเป็นช่องทางการลงทุนหนึ่งที่จ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังได้รับ Capital Gain จากราคาหน่วย และหากเข้าลงทุนในช่วงที่ราคาลดลงมาจากวิกฤตโควิด-19 นักลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทน ทั้งเงินปันผลและกำไรจากราคาหน่วยที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงยังมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของในสินทรัพย์หลากหลายแห่งที่กองทรัสต์เข้าไปลงทุนอีกด้วย"


สำหรับกองทรัสต์ PROSPECT ที่ผ่านมามีการจ่ายเงินให้กับผู้ถือหน่วยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในขณะนี้มีสัญญาณจากนักลงทุนที่ให้ความสนใจเข้าลงทุนในกองทรัสต์ PROSPECT มากขึ้น เห็นได้จากราคาหน่วยที่ได้ทยอยปรับเพิ่มขึ้นตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ โดยล่าสุดราคาหน่วยปรับเพิ่มขึ้น 9.88% โดยราคาขยับขึ้นมาซื้อขายที่ 9.45 บาท (7 มิถุนายน 2564) เพิ่มจากต้นเดือนมกราคม 2564 ที่การซื้อขายอยู่ ที่ 8.60 บาท


นางสาวอรอนงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปัจจุบันกองทรัสต์ PROSPECT มีโครงการที่ให้นักลงทุนได้ร่วมเป็นเจ้าของในโครงการที่ดี มีทรัพย์สินภายในโครงการที่มีคุณภาพ สะท้อนจากค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ค่อนข้างต่ำ ด้วยพื้นที่ Free zone ที่ได้เปรียบคู่แข่งในย่านบางนา-ตราด มีอัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าของสินทรัพย์ที่สูงสะท้อนให้เห็นว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังมีปัจจัยบวกมากขึ้นจากการ เปิดประเทศรับชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนอีกด้วย โดยในอนาคตกองทรัสต์ PROSPECT ยังมีแผนการลงทุนในทรัพย์สินอีกหลายแห่ง ทั้งของสปอนเซอร์หลักเองและผู้จำหน่ายทรัพย์สินรายอื่น ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่วนแนวโน้มไตรมาส 2 ถือว่ายังทำได้ดีอยู่ ทั้งส่วนของอัตราการเช่าและอัตราค่าเช่า ผู้เช่ารายเดิม มีการทยอยต่อสัญญาเช่า และมีผู้เช่าที่สนใจสอบถามพื้นที่เช่าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันทางโครงการก็มีการดูแลช่วยประสานงานระหว่างผู้เช่ากับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ให้ข่าวสารที่เป็นจริงอยู่เสมอ”


อย่างไรก็ดี เนื่องจากการลงทุนนั้นมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบก็มีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ลงทุนควรทำการศึกษาให้ละเอียดก่อนการลงทุน


หมายเหตุ : *ข้อมูลจาก Industrial Estate Report ของ Colliers Q1/2021


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์