รูปบทความ เอสซี แอสเสท ผนึกบริษัทผู้รับเหมา ร่วมสร้างสังคมยั่งยืน

เอสซี แอสเสท ผนึกบริษัทผู้รับเหมา ร่วมสร้างสังคมยั่งยืน ส่งเสริมเยาวชนจาก “โครงการบ้านคิดส์มิตรฉัน” เข้าสู่ระบบการศึกษาไทยนางสาวสุดารัตน์ เจริญเกตุมงคล หัวหน้าสายงานบริหารลูกค้าและพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร จับมือกับบริษัทผู้รับเหมา ร่วมสร้างคุณค่าเพื่อสังคมยั่งยืน โดยส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา และการสร้างสังคมแห่งมิตรภาพให้กับเยาวชน ตามแนวคิดของ “โครงการบ้านคิดส์มิตรฉัน” (Kids’ Mission) เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาไทย และพร้อมสนับสนุนค่าใช่จ่ายเพื่อการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล, ชั้นป.1 , และเข้าเรียนหลักสูตรกศน. ระดับชั้น ป.1 For Migrant. ณ โรงเรียนบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
สำหรับโครงการบ้านคิดส์มิตรฉัน (Kids’ Mission) เป็นศูนย์การเรียนรู้เด็กในแคมป์ก่อสร้างแห่งแรกอยู่ที่เดอะเนเบอร์ฮูดบางกะดี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเอสซี แอสเสท กับผู้รับเหมา และพันธมิตรต่างๆ ทางธุรกิจ พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด Zero waste ที่นำวัสดุเหลือใช้จากงานก่อสร้างและงานขายจากโครงการต่างๆ มาพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ดำเนินการมาแล้ว 9 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2563) มีเด็กเยาวชนในแคมป์ก่อสร้างอายุ 3 – 15 ปี จำนวน 32 คน ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารจัดการเรียนการสอนร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เข้ามาวางหลักสูตรและดูแลเด็กๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมเติบโตและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนต่อไป

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59