รูปบทความ ‘แสนสิริ’ ซื้อประกันโควิด-19 แจกพนักงาน 4,000 คน

‘แสนสิริ’ ซื้อประกันโควิด-19 แจกพนักงาน 4,000 คน พร้อมประกาศดูแลพนักงานและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เต็มที่ ภายใต้กองทุน Sansiri Care Relief Fund งบ 5 ล้านบาท เดินหน้ารณรงค์ให้พนักงานทุกคนลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโดยเร็วที่สุด หวังสร้างความปลอดภัยอุ่นใจทั้งกับพนักงานและลูกค้า


- ‘แสนสิริ’ ตอกย้ำนโยบาย ‘Sansiri Care…เพราะเราห่วงใย’ มุ่งดูแลครอบคลุมถึง “พนักงาน” อันเป็นภาคส่วนสำคัญของ 4 เสาสังคมแสนสิริ


- ขยายแผนประกันสุขภาพ ครอบคลุมทั้งการรักษาจากการติดเชื้อ และในกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 เป็นสวัสดิการพิเศษให้กับพนักงานแสนสิริและบริษัทฯในเครือ 4,000 คน


-  มุ่งช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ออกนโนบาย Work from Home ให้พนักงานที่ใช้ขนส่งสาธารณะ สามารถทำงานจากที่บ้าน 100%


-  ระดมทุนจากคณะผู้บริหารเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท ขยายการดูแลไปถึงครอบครัวของ “นักรบบริการ” พนักงานของพันธมิตรอย่าง แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัยและทีมช่าง ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่าน Sansiri Care Relief Fundนายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แสนสิริใส่ใจและห่วงใยในสวัสดิภาพของพนักงาน อันเป็นภาคส่วนสำคัญของ 4 เสาสังคม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและสังคม ประกาศนโยบายแผนการดูแลพนักงานแสนสิริและบริษัทฯ ในเครือกว่า 4,000 คน ด้วยการจัดซื้อประกันภัยโควิด-19 ครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวงเงิน 100,000 บาท และในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 100,000 บาท ตลอดจนระดมทุนคณะผู้บริหารเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท เพื่อดูแลครอบครัวของพนักงานของพันธมิตรอย่าง แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัยและทีมช่าง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างไร้กังวล ผ่านกองทุน Sansiri Care Relief Fund”


แม้การระบาดของโควิด-19 ยังมีความรุนแรง แสนสิริมุ่งเน้นความต่อเนื่องทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับความปลอดภัยสูงสุดของพนักงาน ออกนโนบาย Work from Home ให้พนักงานที่ปฏิบัติการที่สิริ แคมปัส และใช้ขนส่งสาธารณะในการเดินทาง สามารถทำงานจากที่บ้าน 100% ขณะที่ผู้ที่มียานพาหนะส่วนตัวสามารถสลับมาเข้าทำงานที่สำนักงานแต่ในเฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ที่สิริ แคมปัส ยังมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Rapid Test โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งจัดจุดคัดกรองวัดไข้ ดูแลความสะอาด กำหนดตารางการฆ่าเชื้อตามพื้นผิวที่ถูกสัมผัสทุก 1-2 ชั่วโมง และอบโอโซนฆ่าเชื้อในสิริ แคมปัสตลอดเวลา รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ตามมาตรฐานการรักษาสุขอนามัยสากล เช่น หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับพนักงานที่มาปฏิบัติการที่สิริ แคมปัสอย่างทั่วถึงขณะที่ Sansiri Care Relief Fund เป็นกองทุนที่เกิดขึ้นจากการระดมทุนของคณะผู้บริหารแสนสิริ เริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท เพื่อดูแลครอบคลุมไปถึงครอบครัวของ “นักรบบริการ” ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทคู่ค้าอย่าง แม่บ้าน พนักงานรักษาความปลอดภัยและทีมช่าง ผู้เป็นด่านหน้าของการเผชิญความเสี่ยงการติดเชื้อ และอยู่เบื้องหลังในการเสียสละตน เพื่อดูแลลูกค้าและลูกบ้านกว่า 120,000 ครอบครัว ในกรณีที่พนักงานได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ หรือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานตกงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้


“ด้านการฉีดวัคซีน แสนสิริตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อช่วยให้ประเทศกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว เรารณรงค์ให้พนักงานทุกคนลงทะเบียน เพื่อจองสิทธิ์รับวัคซีนโควิด-19 ทางแอปหมอพร้อม รวมทั้งวางแผนหาแหล่งวัคซีนทางเลือกคุณภาพจากโรงพยาบาลเอกชน หากสามารถนำเข้าได้สำเร็จอีกช่องทาง เพื่อให้พนักงานได้รับวัคซีนครบอย่างทั่วถึงและโดยเร็วที่สุด เพราะเมื่อพนักงานของเราปลอดภัย ย่อมหมายถึงความปลอดภัยและอุ่นใจในการอยู่อาศัยในโครงการของลูกค้า ซึ่งเป็นครอบครัวแสนสิริด้วยเช่นกัน” นายอุทัย กล่าวสรุป


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์