รูปบทความ แอสเซทไวส์ ยกระดับมาตรการสูงสุดรับมือ Covid-19

“แอสเซทไวส์” ยกระดับมาตรการสูงสุดรับมือ Covid-19 เพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกบ้านและลูกค้าทุกโครงการ“แอสเซทไวส์” ยกระดับมาตรการสูงสุดในการดูแลความสะอาดอย่างเข้มข้น ในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เพื่อสร้างความอุ่นใจ และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกบ้านและลูกค้าทุกโครงการ


บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยคุณภาพ ได้มองเห็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบใหม่ในขณะนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการติดตามและเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด จึงได้ยกระดับมาตรการสูงสุดในการป้องกัน และดูแลความสะอาดอย่างเข้มข้น ภายใต้มาตรการ “AssetWise ห่วงใยคุณ” เพื่อความอุ่นใจและความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกบ้านและลูกค้าทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมโครงการของแอสเซทไวส์ โดยมีมาตรการดังนี้
1. ติดตั้งเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ณ จุดทางเข้า - ออกสำนักงานขาย และจุดต่าง ๆ ในคอนโดมิเนียม


2. ทำการฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสที่โครงการต่าง ๆ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ


3. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ที่มีจุดสัมผัสทุก ๆ 1 ชั่วโมง ในบริเวณสำนักงานขาย, ห้องตัวอย่าง, ห้องน้ำ และพื้นที่ส่วนกลางของทุกโครงการ


4. พนักงานประจำสำนักงานขายและลูกค้าที่เข้าชมโครงการทุกท่าน ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมใส่หน้ากากอนามัย 100 % ทุกครั้งก่อนเข้าพื้นที่โครงการ


5. พนักงานที่ให้บริการผ่านการประเมินความเสี่ยงจากแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ทุกคนนอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ขอความร่วมมือจากลูกบ้านและคู่ค้า ให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานให้รับรู้ถึงความเสี่ยงหากเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อ Covid-19 ได้อย่างรวดเร็ว


สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ในครั้งนี้ แอสเซทไวส์ ขอเป็นหนึ่งพลังใจ เพื่อส่งความห่วงใยให้กับทุกคน พร้อมก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอีกครั้ง


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์