รูปบทความ โควิดลูกผสมกำลังมา ตั้งการ์ดป้องกันความปลอดภัยในโครงการที่อยู่อาศัย

โควิดลูกผสมกำลังมา ตั้งการ์ดป้องกันความปลอดภัยในโครงการที่อยู่อาศัยแม้ไทยจะเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเป็นเวลานับเดือนแล้ว ซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่หลายธุรกิจจะกลับมาสร้างรายได้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ค่อยๆ ฟื้นกลับมา แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ในไทยล่าสุดที่ดูยังมีความไม่แน่นอน มีข่าวการเกิดโควิดสายพันธุ์ใหม่อย่างโอไมครอนในต่างประเทศ ทำให้มีกระแสความกังวลใจในความรุนแรงและศักยภาพการดำเนินการป้องกันและควบคุมการระบาด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องมีการยกระดับมาตรการดูแลกำกับในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศที่รัดกุมมากขึ้น และในส่วนของภาคธุรกิจก็ต้องมีการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปด้วย สำหรับในส่วนของโครงการที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือโครงการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการอยู่อาศัยของหลายครอบครัวที่มีการใช้พื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกัน ก็ต้องมีการตั้งการ์ดป้องกันเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน เพราะในหลายโครงการมีลูกบ้านและผู้อยู่อาศัยที่เป็นชาวต่างชาติที่จะกลับเข้ามา หรือมีผู้เช่าระยะยาวจากต่างประเทศที่เข้ามา ดังนั้นฝ่ายบริหารจัดการนิติบุคคลก็ต้องมีมาตรการดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการนั้นปลอดภัย และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการคอนโด / หมู่บ้าน ก็ยังต้องดูแลป้องกันตนเองอย่างรัดกุมในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง โดยเฉพาะในช่วงการเปิดประเทศนี้ที่อาจมีผู้พักอาศัยหน้าใหม่เข้ามา โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากพื้นที่พักอาศัย ทั้งในโถงทางเดิน การใช้ลิฟต์ และการเข้าใช้พื้นที่ส่วนกลาง และหมั่นล้างมือฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะก่อนและหลังการจับสัมผัสสิ่งของและจุดสัมผัสร่วมในพื้นที่ส่วนกลาง ยังคงเว้นระยะห่างจากผู้อื่น และหากเป็นผู้ที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง หรือมีผู้อยู่อาศัยร่วมกันเพิ่งเดินทางกลับมา ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และควรติดต่อแจ้งข้อมูลแก่ฝ่ายจัดการนิติบุคคลในโครงการด้วย เพื่อเป็นข้อมูลการติดตามและประสานงานในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน


ส่วนของพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในธุรกิจบริหารจัดการโครงการที่อยู่อาศัย ที่ทำหน้าที่ดูแลจัดการในบทบาทนิติบุคคลในโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร ก็ได้มีการออกมาตรการดูแลพิเศษเพื่อตั้งการ์ดให้พร้อมในทุกสถานการณ์ โดยพนักงานพลัสฯ ทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็ม และกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 เพื่อเสริมประสิทธิภาพและสร้างความอุ่นใจแก่ทั้งพนักงานและผู้อยู่อาศัยในโครงการที่ดูแล มีการเก็บข้อมูลทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรองผู้มาติดต่อตลอดจนผู้ที่เพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง เพื่อเก็บข้อมูลและประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าพื้นที่ มีการตรวจวัดอุณหภูมิของทุกคนก่อนที่จะเข้าโครงการ รวมทั้งยังคงคุมเข้มมาตรการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง และเฝ้าติดตามข่าวสารและสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับมาตรการดูแลป้องกันในโครงการให้เหมาะสม และออกประกาศให้ลูกบ้านและผู้อยู่อาศัยในโครงการได้รับทราบร่วมกัน ทั้งเรื่องการปฏิบัติตัวในโครงการให้ปลอดภัย ตลอดจนอัพเดตข้อมูลสาระต่างๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพักอาศัยและใช้ชีวิตหากในโครงการคอนโด หมู่บ้าน มีการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดที่สอดคล้องกับมาตรการสาธารณสุข และมีการกำกับดูแลจากทีมจัดการนิติบุคคลที่ได้มาตรฐาน ก็จะช่วยป้องกันโรคระบาดและดูแลความปลอดภัยของสมาชิกในทุกครอบครัวในโครงการนั้น รวมทั้งผู้อยู่อาศัยก็ต้องมีการดูแลป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการของโครงการที่กำหนดขึ้น ก็จะช่วยป้องกันความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ทั้งตนเองและครอบครัวรวมถึงเพื่อนบ้านในโครงการได้ ซึ่งก็ถือเป็นส่วนช่วยที่เริ่มจากหน่วยที่อยู่อาศัยที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภาคสังคม เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทย เพราะการเปิดประเทศถือเป็นโอกาสที่ทำให้ผู้ประกอบการและธุรกิจในไทยได้เดินหน้ากลับมาอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม ช่วยให้ประเทศเดินหน้ากลับสู่สถานการณ์ปกติได้ในเร็ววัน


ขอขอบคุณบทความดีๆจาก บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (www.plus.co.th)

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์