รูปบทความ AP แตกไลน์ธุรกิจใหม่หวังเติบโตและเท่าทันโลก SEAC , VARRI , CLAYMORE

AP เปิด 3 ธุรกิจใหม่ SEAC , VAARI , CLAYMORE หวังเติบโตและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงโลก

AP Thailand ปรับวิสัยทัศน์ใหม่ 'มอบคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดให้คนในสังคม' พร้อมเปิดตัว 3 ธุรกิจใหม่หวังเติบโตอย่างยั่งยืนและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงโลก SEAC , VARRI และ CLAYMORE ตั้งเป้าภายในปี 2565 3 ธุรกิจใหม่ผลักดันรายได้สู่ 60,000 ล้านบาทบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนวัตกรรมการอยู่อาศัยในประเทศไทย และยังเป็นรายแรกที่ริเริ่มสร้างสรรค์โลกแห่คุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้แนวคิด 'AP World,A New Vision of Quality of Life' ล่าสุด เอพี จึงได้เปิดตัว 3 ธุรกิจใหม่ เพื่อหวังว่าจะมาเป็นส่วนสำคัญในการเสริมวิสัยทัศน์ในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประสบความสำเร็จ เคียงคู่ไปกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริษัทในเครือให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นบริษัท วาริ จำกัด ดำเนินธุรกิจสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต


วาริ จะเข้ามาช่วยจุดประกายคุณภาพชีวิตในวันข้างหน้าให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์สังคมแห่งการอยู่อาศัยในอุดมคติให้เกิดขึ้น พร้อมช่วยลดทอนความซ้ำซ้อนที่เป็น Paim ของผู้อยู่อาศัยในวันนี้ และยังมอบประสบการณ์ใหม่ที่ยกระดับรูปแบบการดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ผ่านนวัตกรรมดีไซน์ที่เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมบริษัท เคลย์มอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจการพัฒนานวัตกรรมดีไซน์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ยังไม่ถูกค้นพบของคนในสังคม


โดย เคลย์มอร์ จะดำเนินการผ่านการสร้างทีมนวัตกรรมที่มีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการขึ้นในภายในองค์กร และจะมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการเป็น Innovation Lab สร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ Stanford Design Thinking ต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เดิมไปสู่ธุรกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายให้นวัตกรรมที่คิดค้นนั้นจับต้องได้ และใช้งานได้จริงSEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ดำเนินธุรกิจนการดิสรัปวิธีการเรียนรู้ของคนในองค์กรและคนในสังคมด้วยกระบวนการใหม่ๆ


SEAC จะมุ่งพัฒนาความพร้อม ความสามารถของคนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้และอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันระดับโลก ได้แก่ Standford Univercity ที่มีมุมมองในเรื่องการเรียนรู้ตรงกัน เพื่อยกระดับขีดความสามารถและกระบวนการคิดของผู้นำในเมืองไทยและระดับภูมิภาคให้มีศักยภาพทัดเทียมผู้นำระดับโลก


อย่างไรก็ตามหนทางที่จะไปถึงวิสัยทัศน์ในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ก็มีความท้าทายถึง 3 อย่าง ที่ เอพี ต้องตระหนักและบริหารจัดการ รวมไปถึงการเตรียมการทุกอย่างให้พร้อม

  1. โลกที่กำลังดิสรัปและทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คำถาม คือ เราจะนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร
  2. เราจะรู้จักพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องและตอบรับกับความต้องการที่ยังไม่ถูกค้นพบที่แตกต่างกันของคนในสังคมได้อย่างไร
  3. เราจะพัฒนาความรู้ ความสามารถของคนในองค์กรและคนในสังคม ให้ก้าวทันกระแสดิสรัปชั่นได้อย่างไร

ทั้งหมดนี้เองจึงเป็นการเริ่มต้นขยายองค์กรสู่ 3 ภาคธุรกิจใหม่ล่าสุดของ AP เพื่อช่วยตอบโจทย์และเติมเต็มให้วิสัยทัศน์ในการมอบคุณภาพชีวิตแก่คนในสังคมให้เป็นผลสำเร็จ


สำหรับแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2019 ของเอพีนั้น ปีนี้ เอพี มีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด 39 โครงการ คอนโดมิเนียม 5 โครงการ และมี 3 โครงการเป็นคอนโดร่วมทุนกับมิตซูบิชิ เอสเตท และเป็นโครงการแนวราบอีก 34 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทั้งหมด 56,800 ล้านบาทเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59