รูปบทความ ซีเอ็มซี เข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทย ต่อต้านการทุจริต

ซีเอ็มซี เข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทย ต่อต้านการทุจริต

นายพนา รัตนบรรณางกูร Executive Vice President/Project Director CAC ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด(มหาชน) CMC ในการผ่านการรับรองและรับประกาศนียบัตร CAC เพื่อเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ที่รร.ไฮแอท รีเจนซี


CMC มีนโยบายแน่วแน่ในการปฎิเสธการมีส่วนร่วมในการทุจริต การป้องกันและต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรและสามารถปฎิบัติผ่านเกณฑ์ กระบวนการรับรองและการประเมินตนเองตามโครงการรวมพลังต่อต้านคอรับชั่นแนวร่วมภาคเอกชน (CAC)

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO / LOL - Living Out Loud

Living Out Loud : รีวิวคอนโด Chateau in Town จรัญสนิทวงศ์ 96/2