รูปบทความ CPAC Green Solution ชวนสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียว

CPAC Green Solution ชวนรวมพลัง สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียวอย่างยั่งยืน ในงาน “Thailand The New Chapter of Green Construction Forum 2023” วันที่ 16 มี.ค.นี้ เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ฮอลล์ 1 สำนักงานใหญ่เอสซีจี บางซื่อ


ในยุคที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองเพื่อมุ่งสู่ Net Zero และ Low Carbon Society อย่างยั่งยืน CPAC Green Solution ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผลักดันนวัตกรรมก่อสร้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้าง ที่เน้นนวัตกรรมก่อสร้างที่ช่วยลด CO2 ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของ ‘Net Zero’ และ ‘Low Carbon Construction’ เตรียมจัดงาน “Thailand The New Chapter of Green Construction Forum 2023” เพื่อเป็นเวทีในการรวมพลัง สร้างการเปลี่ยนแปลง สู่อุตสาหกรรมการก่อสร้าง สีเขียวอย่างยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ฮอลล์ 1 สำนักงานใหญ่เอสซีจี บางซื่อ


ภายในงาน พบกับ นายชนะ ภูมี Vice President Sustainability SCG ร่วมกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand : Change & Chance to Green Society” ร่วมด้วย Dr. Andrew Minson, Concrete and Sustainable Construction Director – Global Cement and Concrete Association (GCCA) Guest Speaker ในหัวข้อ “Sustainability in Design and Construction” และการอภิปรายในหัวข้อ “How to execute to Green Construction in Thailand” โดย รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง, นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายชูโชค ศิวะคุณากร Head of Environment Social Governance & Business Stakeholder Engagement บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ที่จะมาพูดถึง “มุมมองของการขับเคลื่อน Green Construction ในอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย”


นอกจากนี้ยังพบกับ Showcase Implementation : Innovation in Green Construction โดย นางสาววลัย เจริญพันธ์ BIM & Digital Advisory Lead บริษัท โอฟ อาหรุบ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะมาพูดถึง “แนวทางการนำนวัตกรรมไปใช้ผ่านมุมมองและเคสจากต่างประเทศ” และ ดร.กฤษฎา ศรีสมพร Green Construction Group Leader บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ในเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อรองรับการเป็น Green Construction ในประเทศไทย” (Ultra-High Performance Concrete/ 3D Printing/ BIM) พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรมสะพานที่บางที่สุดด้วยเทคโนโลยี Ultra-High Performance (UHPC) แห่งแรก ในประเทศไทย


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “Thailand The New Chapter of Green Construction Forum 2023” Click : http://bitly.ws/Bpee ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์