รูปบทความ FUTURE THAILAND 4.0 "ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

FUTURE THAILAND 4.0 "ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"


เทคโนโลยีได้เข้า มามีบทบาทในธุรกิจต่างๆ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยได้ก้าวสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นจึงส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ทำให้ผู้ประกอบการด้านอสังหาฯ เริ่มปรับตัวนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้กระบวนการบริหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขายและ การตลาด การบริการหลังการขาย เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและขยายกลุ่มฐานลูกค้า เป็น PROP TECH (Property Technology)

ซึ่งในปัจจุบันสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยมีนโยบายที่จะแบ่งปัน และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับคนในแวดวงอสังหาฯ และคนรุ่นใหม่ที่เป็นพลังสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อน ประเทศต่อไป

เราอยากทำอะไรใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ PROP TECH

Smart Home หรือ Home Automation เป็นเทคโนโลยีสำหรับอำนวยความสะดวกการใช้ชีวิตประจำวันภายในบ้าน หรือห้องของคุณ เช่น ระบบเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ 

Internet of Things คือ การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถ สั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Millennials หมายถึง กลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยบุคลิกหลักๆ ของประชากรกลุ่ม Millennials ได้แก่ เป็นคนที่รักเทคโนโลยีและมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีได้ดี มีชีวิตที่อยู่กับโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง มองโลกในแง่ดี รักความเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองได้ ใช้ชีวิตโดยมีเป้าหมายในชีวิตเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก และทุ่มเทเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

Disruptive  เป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สร้างตลาดและมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (disrupt) ต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งอาจจะทำให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมๆ ล้มหายตายจากไป ซึ่งต่างจากนวัตกรรมทั่วไปที่อาจจะเพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของสินค้า หรือลดต้นทุนกระบวนการผลิตแบบเดิมๆ

Sustainable Development คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงการสร้างสถาบันหรือองค์กรทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อให้มีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า พันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ การใช้ต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด แต่ได้ประสิทธิผลมากที่สุด 

Value-Based Economy คือ การเปลี่ยนจากการทำงานเดิมๆ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม โดยต้องทำคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับวิธีคิด (Mind Set) ทำให้เข้าใจคำว่า “คุณค่า” 

Virtual หรือ VR การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านเครื่องฉายภาพจำลอง

Fin Tech (Financial Technology) คือ การใช้ซอฟต์แวร์มาเชื่อมโยงเก็บข้อมูลการเงินส่วนบุคคล สู่การขออนุมัติสินเชื่อ โดยไม่จำเป็นต้องมีพนักงานเป็น ตัวกลางในการคัดกรองข้อมูล จากนั้นเมื่อนำข้อมูลหลายๆ ส่วนมาเชื่อมต่อกัน จะกลายเป็น Block Chain

Block Chain เป็น เครือข่าย การเก็บข้อมูล ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลเดียวกัน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในแต่ละบล๊อก (Block) ที่เชื่อมโยงกันบนเครือข่ายเหมือนกับห่วงโซ่ข้อมูล (Chain) และหากสามารถเชื่อมต่อกันได้สมบูรณ์แบบ ในอนาคตจะเป็นการทำงานระหว่างกันของภาคอสังหาริมทรัพย์และธนาคารที่น่าสนใจ

เติมพลังให้คนรุ่นใหม่ เพื่อเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งยิ่งใหญ่ของโลก

การก้าวไปสู่สังคมแบบ 4.0 ของประเทศไทยนั้น ยัง มีความท้าทายมากมายที่ต้องเผชิญ อย่างไรก็ตามบทบาท ของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนั้น นอกเหนือจากนโยบายที่จะสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้ว เรายังต้องการมีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวของคน (Community) ที่จะมาร่วมกันพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนด้วย


อ่านบทความเพิ่มเติม : TREA TALKS Real Estate 2017 

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59