รูปบทความ HBA ลุ้นข่าวดีรัฐเคาะมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาฯ

HBA ลุ้นข่าวดีรัฐเคาะมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาฯ จันทร์นี้ หนุนตลาดรับสร้างบ้านปี 67 คึกคัก


สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) มั่นใจว่า 8 ข้อเสนอมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จาก 7 องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ ช่วยลดภาระผู้บริโภค เสริมความเชื่อมั่น หนุนกำลังซื้อตลาดอสังหาฯ ได้ สมาคมฯ เตรียมเดินหน้าขอรัฐช่วยลดภาระประชาชน สร้างบ้านได้ลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเป็นมาตรการถาวรนายโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดเผยความคืบหน้าการนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาตลาดอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวของ 7 องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ รวม 8 มาตรการ เพื่อฟื้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ กระตุ้นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา


ทั้ง 7 องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน, คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร, สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ และสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกันนำเสนอมาตรการฟื้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อนายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้น ได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงผลกระทบของมาตรฐการทั้ง 8 ข้อ คาดว่าจะสามารถส่งผลสรุปให้ท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในวันที่จันทร์ที่ 22 ม.ค.นี้โดยสมาคมฯ ได้นำเสนอให้ #สร้างบ้านลดหย่อนภาษีได้ ด้วยการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง โดยในรายละเอียดจะยึดเอามูลค่าการก่อสร้างบ้านตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างที่ติดอากรแสตมป์ (อ.ส.5) กับกรมสรรพากร เพื่อนำไปเป็นหลักฐานการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาในรอบภาษีปีถัดไป ในอัตราลดหย่อนล้านละ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้หากได้รับการพิจารณาและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ นับว่าเป็นครั้งแรกของธุรกิจรับสร้างบ้านที่นำมาตรการด้านลดหย่อนภาษีให้กับคนที่ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินตัวเอง


มาตรการลดหย่อนภาษีสร้างบ้าน ที่สมาคมฯ ดำเนินการนี้ มั่นใจว่าเป็นการทำเพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง และอยากให้ผู้บริโภค #สร้างบ้านลดหย่อนภาษีได้ เพราะปกติโดยทั่วไปคนสร้างบ้านทั้งชีวิตก็หลังเดียวเท่านั้น หากสามารถขอลดหย่อนภาษีได้จะช่วยลดภาระคนที่จะสร้างบ้าน และหากมาตรการนี้สำเร็จและเป็นมาตรการถาวรในอนาคต คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวยังเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจรับสร้างบ้านทั่วประเทศ ที่ยังไม่ได้จดเป็นทะเบียน ให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ


“เชื่อมั่นว่ามาตรการ #สร้างบ้านลดหย่อนภาษีได้ จะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศโดยรวมเติบโตตามไปด้วย” นายโอฬารกล่าว


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์