รูปบทความ ฟ้าใส ต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง โดย MQDC

RISC โดย MQDC เปิดตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส”

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ตอกย้ำกลยุทธ์ภายใต้แนวคิด ‘For All Well-Being’ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสรรพสิ่งบนโลก ร่วมพัฒนากับบริษัท เนสเทค ประเทศไทย จำกัด (NESTECH) เปิดตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง ภายใต้ชื่อ “ฟ้าใส” ซึ่งเป็นหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower) สามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้ในอัตราสูงสุด 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง นำร่องภาคอสังหาริมทรัพย์รายแรกของประเทศไทยที่ได้มีการดำเนินงานและมีความใส่ใจในเรื่องปัญหาคุณภาพอากาศ ‘ฟ้าใส’ ติดตั้งที่โครงการ 101 True Digital Park บริเวณ Family Park หน้าอาคารวิสซ์ดอม เอสเซ้นส์ สุขุมวิท ตลอดทั้งปี 2563 เพื่อทำการฟอกอากาศ และเก็บข้อมูลสภาพอากาศ การทำงานของระบบและตัวเครื่องเชิงลึกตลอดปี สำหรับการพัฒนาต่อยอดเครื่องฟอกอากาศระดับเมืองรุ่นต่อไปให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต โดยทาง RISC ได้มีแผนการพัฒนาหอฟอกอากาศระดับเมือง เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศให้กับเมืองอย่างต่อเนื่อง ใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาทสำหรับการทำงานของหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด พัฒนาต่อยอดจากระบบดูดฝุ่น PM 2.5 โดยประสานระบบพลังงานไฮบริด คือ การใช้พลังงานจากแผงโซล่าร์เซลล์ ขนาด 3,850 วัตต์ ร่วมกับระบบแบตเตอรี่ จึงช่วยลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก ซึ่งหลักการทำงานเริ่มต้นจากการใช้ใบพัดความเร็วสูงดึงอากาศเข้าไปในระบบ และแยกฝุ่นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ด้วยความเร็วลมและการปล่อยละอองน้ำเพื่อการดักจับฝุ่น 3 ชั้น ต่อเนื่องด้วยระบบ Jet Venturi Scrubber ระบบทั้งหมดใช้น้ำ 70 ลิตร ทำให้สามารถฟอกอากาศได้ในอัตราสูงสุดถึง 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยระบบอัจฉริยะจะควบคุมการทำงานของมอเตอร์ใบพัดให้สอดคล้องกับความเข้มข้นของฝุ่นละออง จนระดับความเข้มข้น PM2.5 ลดลงถึงเกณฑ์ปกติRISC ทำการเก็บข้อมูล ‘ฟ้าใส’ หอฟอกอากาศระดับเมืองตลอดทั้งปีเพื่อเข้าใจสภาพอากาศแต่ละฤดูกาล ซึ่งสามารถนำมาการปรับรอบการทำงานของ ‘ฟ้าใส’ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นได้ ทั้งนี้การติดตั้ง ‘ฟ้าใส’ เปรียบเสมือนกลไกเล็กๆที่จะช่วยให้บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงสามารถลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ลงได้ แต่อาจจะไม่สามารถทำให้สภาพอากาศดีขึ้นทั่วทั้งกรุงเทพฯ RISC จึงมีแนวทางการที่จะเก็บข้อมูลตลอดทั้งปี เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุง ‘ฟ้าใส’ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม และมีแผนกระจาย "ฟ้าใส"ไปตามจุดต่างๆเพิ่มเติม เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย หรือ Safe Zone ให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นอีกด้วย รวมทั้ง RISC ยังมีการพัฒนาเครื่องฟอกอากาศระดับเมืองในระบบอื่นๆ อีกด้วย เพื่อสามารถนำระบบไปปรับใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ต่อไปในอนาคต

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59