รูปบทความ SC ขอบคุณนักลงทุน ปิดการขายหุ้นกู้เกินเป้า

SC ขอบคุณนักลงทุน ปิดการขายหุ้นกู้เกินเป้า

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำและส่งมอบ Living Solutions เพื่อทุกเช้าที่ดี” หรือ SC ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี จำนวน 2,000 ล้านบาท ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกรายที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าเป้าที่คาดหมายแม้อยู่ในช่วงท่ามกลางความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เผยว่า นักลงทุนยังคงมีความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทที่มีความมั่นคงและมีผลการดำเนินงานที่ดี และให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ซึ่งหุ้นกู้ฯ ของ SC สามารถตอบโจทย์การลงทุนได้เป็นอย่างดีนายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้อายุหุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี จำนวน 2,000 ล้านบาท ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 1 และ 4 – 5 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ทำให้สามารถจำหน่ายได้ครบมูลค่าที่ตั้งเป้า แม้จะอยู่ในช่วงการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆ แต่หุ้นกู้ของบริษัทก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกรายทั้งผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ และรวมถึงสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ที่มีส่วนสำคัญให้การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยทางบริษัทวางแผนจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปเป็นเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ เช่น ซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับ 1 ในใจของผู้ซื้อบ้านทุกคน ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งสิ้น 4,600 ล้านบาทด้านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ฯ ของ “SC” ในครั้งนี้ เปิดเผยว่า แม้จะมีข่าวการขึ้นดอกเบี้ยของประเทศต่างๆ แต่ผู้ลงทุนยังคงมีความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่อายุหุ้นกู้ไม่ยาวเกินไป ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และเป็นหุ้นกู้ของบริษัทที่มีความมั่นคง เป็นผู้นำของอุตสาหกรรม และมีโอกาสและศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ซึ่งหุ้นกู้ฯของ “SC” สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการลงทุนในช่วงนี้ ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวสนับสนุนให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์