รูปบทความ SC คว้า  2 รางวัล อาคารสำนักงานคุณภาพ

SC คว้า 2 รางวัล อาคารสำนักงานคุณภาพ ในงาน MEA ENERGY AWARDS ปีที่6 สะท้อนความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ #SCero Missionนายจิรศักดิ์ เตชะทวีกุล หัวหน้าสายงาน Working Solution บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เข้ารับ 2 รางวัลอาคารสำนักงานคุณภาพ ในงาน MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 จากนายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ภายใต้โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าพลังงานในอาคาร โดยจัดขึ้น ณ MEA สำนักงานใหญ่ คลองเตย กรุงเทพสำหรับประเภทรางวัลที่ได้รับ


ได้แก่ 1.รางวัลโล่ตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 และ อาคาร เอสซี ทาวเวอร์


2 รางวัลโล่ตราสัญลักษณ์ อาคารที่มีคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอดเยี่ยม อาคารชินวัตรทาวเวอร์3 และ อาคารเอสซี ทาวเวอร์
ทั้งนี้หลักเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน MEA Index (Management of Energy Achievement Index) เป็นตัวชี้วัดระดับการใช้พลังงานที่ กฟน.ได้พัฒนาขึ้นและเกณฑ์การประเมินทางด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality : IAQ) สำหรับโครงการดังกล่าว MEA ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะที่ปรึกษาจัดทำเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน MEA ENERGY AWARDS โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายอาคารประหยัดพลังงานของ MEA ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือที่เรียกว่า Carbon Neutrality ให้เกิดขึ้นได้จริงภายในปี 2593 ตามกรอบนโยบายของประเทศอีกด้วย


#SCAsset #SCยั่งยืน #SCeroMission


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์