รูปบทความ SENA เข้าเยียวยาคนงานก่อสร้าง–ผู้รับเหมา ขยายความห่วงใย–ช่วยเหลือครอบคลุมทุกกลุ่ม Stakeholder

SENA เข้าเยียวยาคนงานก่อสร้าง–ผู้รับเหมา ขยายความห่วงใย–ช่วยเหลือครอบคลุมทุกกลุ่ม Stakeholder

SENA เดินหน้าช่วยเหลือผู้รับเหมา – คนงานในแคมป์ก่อสร้าง หลังคำสั่งล็อกแคมป์นานแรมเดือน พร้อมส่ง “ถุงยังชีพ” ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่มสะอาด จัดส่งทุกวันบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่แคมป์คนงาน กว่า 40 โครงการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมปูพรมเร่งฉีดวัคซีน สกัดโควิด สร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่พนักงาน – คนงานก่อสร้าง - ผู้รับเหมา ทั้งคนไทย และ ต่างด้าวผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์ของผู้บริหารในยุคนี้เช่นกันว่าจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้ยังคงดำรงอยู่ และเดินหน้าต่อไปได้อย่างไร?ทุกวันนี้ สถานการณ์เหมือนวิกฤตซ้อนวิกฤต สิ่งที่พวกเราต้องเจอ และสิ่งที่โลกต้องเผชิญอยู่กับแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่หลายสายพันธุ์เข้ามาสมทบกันอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมเศรษฐกิจ หรือ เสถียรภาพทางการเงิน, สังคม และความเป็นอยู่ของทุกคนสำหรับคำสั่งปิดแคมป์ก่อสร้างมีผลกระทบกับ Supply Chain ทั้งระบบ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ทางเสนาพร้อมยอมรับและปฏิบัติตาม ซึ่งมีการปรับวิธีการดำเนินงานเพื่อให้สอดรับกับมาตรการของรัฐในการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง โดยเข้าไปช่วยเหลือคนงานในด้านต่างๆ ทั้งการจัดส่งอาหาร จัดจุดคัดกรอง และทำการตรวจหาเชื้อในกลุ่มคนงานและคัดแยก เพื่อควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด และสร้างความมั่นใจให้กับคนงานและผู้รับเหมาทั้งในเรื่องในการดูแลความเป็นอยู่ของคนงานและด้านสุข อนามัย ตลอด 30 วันที่มีคำสั่งปิดแคมป์ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายของคนงานไปยังพื้นที่อื่นปัจจุบัน เสนามีโครงการมากกว่า 40 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพร้อมโอนส่งมอบในปีนี้ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ครอบคลุมทั้งบ้านเดี่ยว และ คอนโดมิเนียม ทำให้งานก่อสร้างแต่ละไซต์ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน ดังนั้น ทางเสนาจึงเข้าไปดูแลและช่วยเหลือแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวทุกโครงการ พร้อมมอบถุงยังชีพข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันให้คนงานในแคมป์ก่อสร้าง


นอกจากนี้ ทางเสนาเพิ่มความห่วงใยพร้อมดูแลพนักงานในยามวิกฤต เพราะ “พนักงาน” ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ขององค์กร เพื่อลดความเสี่ยงของทุกคน และลดอัตราการแพร่ระบาดไวรัส จึงได้เร่งฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับแก่พนักงานทุกคน ผู้รับเหมา รวมทั้งคนงานก่อสร้างคนไทย และคนต่างด้าว ที่สำคัญเสนาพร้อมดูแลและให้การช่วยเหลือทุกกลุ่มด้วยเช่นกัน ยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 เป็นช่วงเวลาที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนบนโลกใบนี้ เพื่อต่อสู้ให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤติไปให้ได้ด้วยกัน

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์