รูปบทความ Sansiri Tree Story โครงการเพื่อต้นไม้อย่างยั่งยืน "เก็บ เลือก ปลูก รักษา"

Sansiri Tree Story โครงการเพื่อต้นไม้อย่างยั่งยืน "เก็บ เลือก ปลูก รักษา"

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว จึงประกาศโมเดลจัดการพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการอย่างยั่งยืน "Sansiri Tree Story" ผ่าน 4 กระบวนการใส่ใจต้นไม้ "เก็บ เลือก ปลูก รักษา" ก้ามสำคัญในการขับเคลื่อน Sansiri Green Mission เพื่อสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืนในอนาคตคุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้พูดถึง Sansiri Tree Story ว่า โครงการนี้เป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการที่อยู่อาศัย ด้วยการใส่ใจและเห็นคุณค่าของต้นไม้ที่มีต่อชุมชนซึ่งแสนสิริได้ใช้หลักการจัดการต้นไม้แบบ Eco-Planting ทั้งในโครงการแนวราบและแนวสูง เริ่มตั้งแต่การวางตำแหน่งต้นไม้เพื่อความปลอดภัย การดูแลสุขภาพของต้นไม้ที่เชื่อมโยงต่อสุขภาพคน รวมไปถึงการนำแนวคิดต้นไม้บำบัดมาใช้ในการออกแบบพื้นที่สีเขียว ทั้งการปลูกให้ได้ร่มเงา การปลูกไม้กรองฝุ่น ดูดซับสารพิษ การบำบัดด้วยไม้กลิ่นหอม และเรื่องของความงามสุนทรียภาพที่มีต่อพื้นที่ เช่น การคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่ให้สีสันในแต่ละฤดูกาล ที่รวมเป็นเรื่องราวต้นไม้ของแสนสิริ Sansiri Tree Story ที่สร้างคุณค่าในความเป็นอยู่ให้กับทุกชีวิตของลูกบ้านตลอดไป


ทั้งนี้ 4 กระบวนใส่ใจที่แสนสิริยึดปฏิบัติตลอดมา คือ "เก็บ เลือก ปลูก รักษา" 

  • การเก็บต้นไม้เดินเพิ่มมูลค่า โดยการเก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม ให้คงอยู่ในพื้นที่โครงการ เพื่อส่งต่อคุณค่าให้กับลูกบ้านและชุมชน
  • การเลือกชนิด ขนาด ตำแหน่ง ตามความเหมาะสม โดยการเลือกชนิดพันธุ์ไม้ ความเหมาะสมของพื้นที่ และประโยชน์ของพันธุ์ไม้ต่อลูกบ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเชียวให้ลูกบ้านได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด รวมไปถึงเน้นการเลือกต้นไม่จากป่าปลูก ตั้งแต่ยังเป็นต้นเล็กเพื่อให้เติบโตอย่างแข็งแรงยั่งยืนไปพร้อมกับโครงการและลูกบ้าน
  • การปลูกที่ถูกต้องตามหลักการเพื่อความยั่งยืน โดยได้ใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การวางตำแหน่ง คำนวณระยะห่าง และการค้ำยันต้นไม้
  • การรักษาและใส่ใจอย่างยั่งยืน การดูแลต้นไม้สวยงามเป็นคุณค่าคู่โครงการตลอดไป ด้วยการถ่ายทอดความรู้ แนวทางการดูแลอย่างยั่งยืน และส่งต่อคู่มือการดูแลต้นไม้ให้ทางนิติบุคคล รวมไปถึงคู่มือการดูแลต้นไม้ให้ลูกบ้านผ่าน Home Service Application และจัดสัมมนากับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งต่อความรู้ให้ชุมชนต่อไป
ทั้งนี้ คุณจริยา จันทร์เจิดศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเสริมอีกว่า แนวทางในการออกแบบภูมิสถาปัตย์ของแสนสิริคือ "เราออกแบบคุณค่า" เพื่อเชื่อมโยงต้นไม้อยู่กับคนและคนอยู่กับต้นไม้ได้อย่างเห็นคุณค่า เพราะการจะปลูกต้นไม้ให้ยั่งยืนเริ่มจากการปลูกต้นไม้ในใจ เมื่อมีต้นไม้ในใจ เราจะเห็นคุณค่าของต้นไม้ที่มีมากกว่าลักษณะทางกายภาพ เช่น การเก็บต้นไม้เก่าซึ่งได้วางเป็น 2 แนวทาง คือ การคงต้นไม้อยู่ที่เดิม และการย้ายตำแหน่ง โดยเริ่มจากลงพื้นที่เพื่อประเมินคุณค่าของต้นไม้ ปัญหาในอนาคตหากตัดสินใจเก็บรักษา ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งด้านการรักษาต้นไม้ และมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของที่ดิน จนถึงการวางแผนดูแลต้นไม้ระหว่างก่อสร้าง หากตัดสินใจเก็บต้นไม้ไว้ตำแหน่งเดิม ก็เริ่มจากการสำรวจราก การป้องกันระบบราก ไปจนถึงการพักต้นไม้


นอกเหนือจากการเก็บต้นไม้เก่า แสนสิริยังเน้นการใช้ต้นไม้จากเนอสเซอรี่ โดยมีการออกแบบจัดสวนผสมผสานต้นไม้เก่าและต้นไม้ใหม่ รวมไปถึงการดูแลรักษาให้สภาพสวนและต้นไม้ให้ดูสมบูรณ์ นอกจากนี้แสนสิริยังจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ทำคู่มือดูแลต้นไม้จากรุกขจรมืออาชีพสู่นิติบุคคล เพื่อรักษาคุณค่าของสภาพแวดล้อมในโครงการให้ยั่งยืน รวมไปถึงเพิ่มฟีเจอร์บริการให้ข้อมูลเทคนิคเคล็ดลับการดูแลต้นไม้บน Home Service Application ช่วยลูกบ้านคงความงามของต้นไม้ในสวน


ทั้งนี้ แสนสิริ ยังเชื่อมั่นว่าภายใน 3 ปี Sansiri Green Mission จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างเมืองแห่งอนาคตที่มีความยั่งยืน นำมาซึ่งจุดเปลี่ยนในการให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ตามที่ Sansiri Tree Story เรื่องราวต้นไม้ของแสนสิริ ได้เป็นต้นแบบให้กับการจัดการต้นไม้ในโครงการที่อยู่อาศัยวันนี้เพื่อส่งต่อคุณค่านี้ให้กับชุมชนและสังคมต่อไปเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59