รูปบทความ Self-Quarantine กักตัวอย่างไร ให้ปลอดภัย

Self-Quarantine กักตัวอย่างไร ให้ปลอดภัยและไม่เสี่ยงเป็นผู้แพร่เชื้อโควิด-19 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกล่าสุด ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและกระจายไปหลายจังหวัดทั่วประเทศ และยังมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าติดตามสังเกตอาการอีกเป็นจำนวนมาก หากท่านใดที่เข้าเกณฑ์อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าติดตามอาการ ควรต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่ดครัดในการกักตัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาด โดย พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในบทบาทงานด้านการดูแลบริหารโครงการที่พักอาศัย ที่ได้ดูแลประสานเรื่องการกักตัวของลูกบ้านในโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรร ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย และขอแชร์วิธีการกักตัวเพื่อเป็นแนวทางการดูแลตนเอง ดังนี้


สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่มีการสัมผัสโดยตรงกับผู้ติดเชื้อ ควรรีบติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจหาเชื้อ และแจ้งข้อมูลให้นิติบุคคลในโครงการรับทราบ เพื่อเตรียมตัวรับมือและช่วยประสานการดูแลป้องกัน และในระหว่างรอผลต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่มีการจัดไว้ให้กักตัว โดยเมื่อทราบผลแล้วหากติดเชื้อควรพยายามรีบติดต่อสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการรักษา และแจ้งนิติบุคคลให้รับทราบเพื่อประสานและเตรียมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปรักษาตัว และในระหว่างที่รอการส่งตัวไปรักษา ต้องกักตัวอยู่ในห้องเพื่อไม่เพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ โดยประสานแจ้งทางนิติบุคคลในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวก แต่หากไม่พบเชื้อควรกักตัวรอดูอาการต่อไปอีก 14 วัน และตรวจซ้ำอีกครั้ง


สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ก็ต้องมีการแจ้งนิติบุคคลในโครงการให้รับทราบเช่นกัน โดยไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนจำนวนมาก งดใช้ส่วนกลาง และหากมีไข้ หรือมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ต้องรีบแจ้งทีมนิติบุคคลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที


โดยผู้ที่กักตัวในโครงการที่พักอาศัย จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เฝ้าสังเกตอาการตนเอง ไม่ออกจากห้อง สำหรับโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรที่พลัสฯ ดูแล ทีมนิติบุคคลจะเป็นตัวกลางช่วยดูแลประสานงานลูกบ้านและผู้พักอาศัยในการช่วยจัดการธุระต่างๆ ในช่วงกักตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลนัดหมายเรื่องการส่งอาหาร น้ำดื่ม หรือของใช้จำเป็น ในบริเวณหน้าห้องพัก โดยหลังการรับส่งเรียบร้อย จะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณชั้นนั้นๆ ด้วย มีการให้ข้อมูลและช่วยติดต่อประสานสถานพยาบาล สำหรับผู้ติดเชื้อ ทีมนิติบุคคลจะประสานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางลิฟท์ขนของเท่านั้น โดยทีมดำเนินการทั้งหมดจะสวมชุดป้องกัน และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อทันทีเพื่อเปิดพื้นที่ให้ใช้งานได้ตามปกติ นอกจากนี้ ทีมพลัสฯ ยังมีการตั้ง War Room ระหว่างทีมสนับสนุนจากส่วนกลางร่วมกับทีมนิติบุคคลในทุกๆ โครงการ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกล่าสุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับแผนการรับมือและออกมาตรการให้รัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมสื่อสารอัพเดตสถานการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ให้กับลูกบ้านและผู้พักอาศัยในโครงการ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นและการติดป้ายประกาศในโครงการ ทั้งเรื่องแนวทางการดูแลตนเอง คู่มือปฏิบัติการกักตนเอง 14 วันกรณีเข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อ ให้ข้อมูลเรื่องเบอร์โทรฉุกเฉินของสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเรื่อง Hospitel และข่าวสารสถานการณ์เกี่ยวกับโควิด-19 เป็นต้น


นอกจากนี้ การอยู่อาศัยในโครงการคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรให้ปลอดภัยและช่วยลดการแพร่ระบาด ควรมีการป้องกันตนเองและผู้อื่นอย่างรัดกุม ทั้งการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากห้อง การหมั่นล้างมือด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ การแยกขยะติดเชื้อ (เช่น หน้ากากอนามัย,ถุงมือที่ใช้แล้ว) ใส่ในถุงและปิดให้มิดชิด ก่อนนำมาแยกทิ้งในพื้นที่ทิ้งขยะในโครงการ เลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะกับเด็กและคนชราหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ไม่ยืนใกล้ชิดผู้อื่น โดยเว้นระยะห่างประมาณ 2 เมตร


ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ผู้มีความเสี่ยงที่อยู่ในโครงการคอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรรควรปฏิบัติ คือแจ้งข้อมูลตามข้อเท็จจริงให้แก่ทีมนิติบุคคลในโครงการ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในโครงการแห่งนั้น เพราะนิติบุคคคือทีมงานสำคัญที่ช่วยดูแลป้องกันโรคติดต่อในโครงการ ทั้งการพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาด การติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงอื่นๆในโครงการ และการออกมาตรการดำเนินการดูแลป้องกันโรคให้ทุกครอบครัวในโครงการปลอดภัย และเป็นผู้ช่วยสำคัญที่จะทำหน้าที่ดูแลผู้มีความเสี่ยง และเป็นตัวกลางช่วยอำนวยความสะดวกในช่วงกักตัวและช่วยยับยั้งการแพร่ระบาด เพื่อผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน


ขอขอบคุณบทความดีๆจาก บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (www.plus.co.th)

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์