รูปบทความ ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล โปรเจ็กต์ยักษ์ใหญ่ จ.เชียงราย บนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่

"ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล" โปรเจ็กต์ยักษ์แห่งความสุข จ.เชียงราย บนพื้นที่กว่า 3,000 ไร่

"ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล" โปรเจ็คยักษ์แห่งใหม่ บนพื้นที่กว่า 3,139 ไร่ ของเชียงแสน ภายใต้แนวคิด One Stop Service City ทันสมัยและครบครัน ภายใต้แนวคิด "เมืองแห่งความสุข" พร้อมสร้างแลนมาร์ค เสาธงชาติไทยสูง 189 เมตร สูงที่สุดในโลกนายตฤณ นิลประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตฤณ อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เชียงแสนเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางยุทธศาสตร์สูงในหลากหลายมิติ และจังหวัดเชียงรายเองก็เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทย 4.0" ประกอบกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายมุ่งสนับสนุนให้จังหวัดเชียงรายเป็น "เมืองแห่งการค้าการลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"  ประกอบกับ เชียงแสน มีที่ตั้งอยู่จุดยุทธศาสตร์ของแนวรอยต่อพรมแดน 3 ประเทศ ซึ่งเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมที่สืบทอดมายาวนาน ได้แก่ ไทย เมียนมา และลาว


ทั้งนี้เอง บริษัท ตฤณ อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด จึงได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาโครงการต่างๆ จึงได้พัฒนาโครงการ "ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล" ขึ้นมาบนพื้นที่ อ.เชียงแสน ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล โปรเจ็กต์ยักษ์ใหญ่ บนพื้นที่กว่า 3,139 ไร่


โครงการ ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 3,139 ไร่ โดยครอบคลุมบนพื้นที่ 3 ตำบล คือ ต.เวียงนอก , ต.ป่าสัก และ ต.โยนก ของอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยที่เฟส 1 จะมีพื้นที่ 2,00 ไร่ 


สำหรับแนวคิดโครงการ ตฤณ นครา ไทรแองเกิ้ล มีแนวคิดโครงการ "เมืองแห่งความสุข" คือเป็นความสุขของนักลงทุน ผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยว ชาวเชียงแสน รวมไปถึงชาวเชียงรายและคนไทย ซึ่งจุดเด่นของโครงการนั้นมีความโดดเด่นถึง 5 ด้าน

  • Synergy ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและชุมชน
  • Economic Drive การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สร้างการขยายตัวของ GDP และสร้างงานเพื่อการเชื่อมโยงและต่อยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
  • Ecology การให้ความสำคัญต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้าน
  • Innovation การนำนวัตกรรมที่หลากหลายทั้งสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม
  • Smart Tourism การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งอนาคตมาตรฐานสากลที่ครบวงจรทั้งสถานที่ ความเชี่ยวชาญ แหล่งความรู้ และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม


ทั้งนี้เองภายในโครงการจะประกอบไปด้วย ที่พักตากอากาศที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติในมาตรฐานการบริการระดับห้าถึงเจ็ดดาว , ศูนย์สุขภาพระดับโลก , คอนโดมิเนียมและที่พักอาศัย , ศูนย์การค้าระดับพรีเมียม , ร้านสินค้าที่ระลึก , ศูนย์การประชุมนานาชาติ , ศูนย์กระจายสินค้า OTOP , พื้นที่เกษตรกรรมเชิงท่องเที่ยว , แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และบริการการท่องเที่ยวนวัตกรรมเชิงการแพทย์ และยังเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดยักษ์ในรูปแบบ One Stop Service Cityเสาธงชาติไทยสูง 189 เมตร ไฮไลต์สำคัญที่จะเป็นแลนด์มาร์คของเชียงแสน


ภายในโครงการยังมีการก่อสร้าง เสาธงชาติไทยสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง 189 เมตร พร้อมกับติดธงชาติไทยผืนใหญ่ขนาด 60x40 เมตร กว้างเท่ากับสนามฟุตซอล 1 สนาม และสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลกว่า 20 กม. เพื่อสร้างให้เชียงแสนเป็นพื้นที่ปักหมุดแห่งใหม่ โดยบริษัท ไทรเด้นท์ ซัพพอร์ท จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเสาธงสูงจะมาเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างนี้  และเสาธงนี้เองก็จะได้รับการบันทึกลงใน Guinness World Records ซึ่งจะส่งผลให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก สร้างการรับรู้ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเชียงแสนและเชียงรายได้เป็นอย่างดี โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี นอกจากนี้ โครงการ ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล ยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนหลากหลายประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง-จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตฤณ นคราฯ ยังได้กล่าวเพิ่มอีกด้วยว่า โครงการ ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เป็นการลงทุนที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของอำเภอเชียงแสนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเข้าใจในชุมชน  นอกจากนี้ การเกิด นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล ยังเป็นการสร้างงานให้เกิดการกระจายรายได้ในทุกระดับตั้งแต่แรงงานไปจนถึงระดับเจ้าหน้าที่บริการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน


สุดท้ายโครงการ ตฤณ นครา โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล จะเป็นความภูมิใจในเชียงแสนแผ่นดินทองที่เรืองรองไปด้วยอารยธรรม ที่เป็นความสุขของชาวเชียงแสน นักลงทุน ผู้มาท่องเที่ยว และชาวเชียงราย อย่างแท้จริง


 เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์