รูปบทความ แสนสิริประกาศกลยุทธ์ Speed to Market #2 มองตลาดเร็ว – รุกไว พร้อมรับตลาดอสังหาฯ ฟื้นและดีมานต์ลูกค้าต่างชาติ ไฮไลท์ครึ่งปีหลัง ชูภาพแกร่ง 4 ด้าน ตอกย้า “แบรนด์อันดับหนึ่งคนอยากมีบ้าน”

แสนสิริประกาศกลยุทธ์ Speed to Market #2 มองตลาดเร็ว – รุกไว พร้อมรับตลาดอสังหาฯ ฟื้นและดีมานต์ลูกค้าต่างชาติ ไฮไลท์ครึ่งปีหลัง ชูภาพแกร่ง 4 ด้าน ตอกย้า “แบรนด์อันดับหนึ่งคนอยากมีบ้าน”

แสนสิริ (SIRI) ตอกย้าความแข็งแกร่งในธุรกิจอสังหาฯ ภายใต้ “STEP BEYOND” เติบโตยั่งยืนทุกมิติ ภายใต้ 3 กุญแจส าคัญขับเคลื่อนองค์กร PROFIT – PEOPLE – PLANET ดัน PROFIT แกร่ง - โชว์ ผลงานรอบ 6 เดือนปี65 ครึ่งปีแรกกวาดยอดขายทะลุ 18,300 ล้านบาท คิดเป็น 52% จากเป้าหมาย ยอดขาย 35,000 ล้านบาท ไตรมาส 2 โกยยอดขายทะลัก 11,100 ล้านบาท โตขึ้น 54% จากไตรมาส แรกที่มียอดขาย 7,200 ล้านบาทนายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ (SIRI) เปิดเผย ว่า ความแข็งแกร่งในธุรกิจอสังหาฯ ของแสนสิริ จากการเดินหน้าภายใต้วิสัยทัศน์ “STEP BEYOND” เติบโต แข็งแกร่งยั่งยืนในทุกมิติภายใต้ภายใต้ 3 กุญแจส าคัญขับเคลื่อนองค์กร PROFIT – PEOPLE – PLANET ส่งผลให้แสนสิริมีผลงานด้าน PROFIT ที่แข็งแกร่ง โดยในช่วงครึ่งปีแรก บริษัทสร้างยอดขายรวมไปได้ถึง 18,300 ล้านบาท คิดเป็น 52% จากเป้าหมายยอดขาย 35,000 ล้านบาท จากการเปิดตัวรวม 15 โครงการ มูลค่ารวม 18,800 ล้านบาท ยอดขายหลักมาจากโครงการแนวราบถึง 12,700 ล้านบาท หรือคิดเป็น 74% จาก ยอดขายรวม 6 เดือน ประสบความส าเร็จจากการ Sold Out 6 โครงการ บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และมียอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียม 5,600 ล้านบาท โดยผลงานในไตรมาส ที่ 2 บริษัทมียอดขายสูงถึง 11,100 ล้านบาท โตขึ้น 54% จากไตรมาสแรกที่มียอดขาย 7,200 ล้านบาท นอกจากนี้แสนสิริยังมีผลงานยอดโอนในครึ่งปีแรก 14,000 ล้านบาท คิดเป็น 40% จากเป้าหมายยอดโอน 35,000 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดโอนจากโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียม ในสัดส่วน 65 : 35 ทั้งนี้แสนสิรยังิ มี Backlog หรือสินค้ารอโอนในมือในปีนี้แล้วถึง 10,500 ล้านบาท ดังนั้นจึงเหลือยอดโอนที่ต้องท าผลงานใหม่ อีกเพียง 10,500 ล้านบาท จึงมั่นใจวา่ จะสามารถสร้างยอดโอนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน#แบรนด์อันดับหนึ่ง PROFIT ต้องมาพร้อม PEOPLE และ PLANET

นอกจากนี้ แสนสิริยังด าเนินธุรกิจภายใต้ “YOU-centric” ที่มี “คุณ” ทุกคนเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนที่ ส าคัญของแสนสิริทั้ง พนักงาน ลูกค้า และสังคม ด้วยการเปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปี “YOU Are Made For Life” “คุณ” ทุกคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโครงการและบริการของแสนสิริ อาทิ พนักงานแสนสิริจึงเป็น ที่มาให้เกิดความร่วมมือ ระหว่าง แสนสิริ ผู้น าวงการแบรนด์อสังหาฯ ไทย จับมือกับ ‘VVON SUGUNNASIL’ Page 2 แบรนด์สูทเทเลอร์เมดและ Ready-to-Wear ชั้นน า ร่วมออกแบบ “YOUniform” ชุดยูนิฟอร์มใหม่ของ พนักงานขายแสนสิริรวมถึง “ลูกค้า” ที่เป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางการขับเคลื่อนที่ส าคัญของแสนสิริครงั้แรก! กับ ความร่วมมือของ 2 ยักษ์ใหญ่ข้ามวงการ แสนสิริ-ขายหัวเราะ ในการเปิดตัวบิ๊กแคมเปญของปี“บ้านนี้ ฮะ ฮะ ฮ่า” สร้างปรากฏการณ์มอบเสียงหัวเราะ สานต่อภารกิจช่วยคนไทยมีบ้านง่ายขึ้น และส่วนที่ส าคัญคือ “สังคม”เป็น ศูนย์กลางการขับเคลื่อนที่ส าคัญของแสนสิริครงั้แรก! ของ 3 องค์กรต้นแบบความเท่าเทียม ที่จับมือกันสานต่อ แคมเปญ “Live Equally เราเท่ากัน ฉันเท่าเธอ” ภายใต้การสนับสนุนของ UNDP ปีที่ 3 ร่วมประกาศจุดยืน สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลาย ผลักดันสรา้งบรรทัดฐานใหม่ทั้งในองค์กรและสังคมไทยรว่ มกัน และการประกาศพันธกิจใหญ่ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน” พลิกการเปลี่ยนแปลงประเทศ เด็กหลุด ระบบการศึกษาต้องเป็น “ศูนย์” ขณะที่ในด้าน PLANET แสนสิริได้เดินหน้าพันธกิจ Net-Zero โดยประกาศ เป้าหมายปี 65 บ้านเดี่ยวแสนสิริทุกหลัง พื้นที่ส่วนกลาง ในทุกโครงการใหม่ติด Solar Roof 100% โครงการ บ้านเดี่ยวระดับบนทุกโครงการใหม่ติด EV Charger เต็ม 100% มุ่งมั่นสู่การเป็นอสังหาฯไทยปล่อยก๊าซเรอื น กระจกเป็น “ศูนย์” รวมทั้งล่าสุดแสนสิริยังประกาศพันธกิจ ‘Sansiri Tree Story’ ปลูกต้นไม้เพื่อกรุงเทพ ภายใต้จุดยืนในการเก็บ – เลือก – ปลูก – รักษา เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตต่อไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน รวมถึง คุณภาพชีวิตของคนและสังคมที่ต้องดีขึ้นด้วยประกาศกลยุทธ์ Speed to Market #2 รับตลาดอสังหาฯ ฟื้น

การพัฒนาธุรกิจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ท าให้แสนสิริมองเห็นถึงดีมานต์ที่อยู่อาศัยที่ตลาดต้องการและ ทิศทางตลาดอสังหาฯ ในอนาคต ทั้งนี้จากการมองตลาดเร็วและพร้อมปรับตัวไวรองรับทุกสถานการณ์ หรือ Speed to Market ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลัก ที่ท าให้แสนสิริแข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา ท่ามกลางสถานการณ์โควิด รวมทั้งเป็นจุดแข็งของแสนสิริในครึ่งปีหลังต่อจากนี้แสนสิริจึงยังคงก้าวเร็วน าหน้าคู่แข่ง ด้วย “Speed to Market #2” ซึ่งประกอบด้วย แผนธุรกิจในครึ่งปีหลังเปิดตัวรวม 31 โครงการ มูลค่ารวม 31,200 ล้านบาท เพื่อ ก้าวสู่เป้าหมายยอดขายและยอดโอนโครงการในปีนี้ที่ 35,000 ล้านบาท รวมทั้งแข็งแกร่งระยะยาว 3 ปี เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแผนเปิดตัวโครงการใหม่มูลค่ารวม 150,000 ล้านบาท พร้อมเป้าหมายยอดขายรวม 120,000 ล้านบาทไฮไลท์ครึ่งปีหลัง ชูภาพแกร่ง 4 ด้าน “ผู้นำตลาดลักซ์ซัวรี่ - การกลับมาเป็นผู้นำคอนโดมิเนียม – ผู้นำการบริการหลังการขาย และผู้นำการคืนประโยชน์สู่สังคม”

นอกจากแผนธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ที่แสนสิริจะแข็งแกร่งด้วยกลยุทธ์ Speed to Market#2 มองตลาดเร็ว และพร้อมปรับตัวไวรองรับทุกสถานการณ์ รับตลาดอสังหาฯ ฟื้นและดีมานต์ลูกค้าต่างชาติด้วยแผนการ เปิดตัวโครงการใหม่ และไฮไลท์การเปิดตัวโปรดักส์ทั้งคอนโดมิเนียมและแนวราบภายใต้แบรนด์ที่ครอบคลุม รองรับแล้ว แสนสิริยังยืนหนึ่งความเป็นผู้น าตัวจริงด้านการอยู่อาศัย ครองแชมป์แบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ใน ใจลูกค้า และแบรนด์อันดับ 1 ของคนอยากมีบ้าน ที่พร้อมย้าภาพความแข็งแกร่งใน 4 ด้านของแสนสิริ ในช่วง ครึ่งปีหลังนี้เป็นต้นไป ประกอบด้วย“ผู้นำตลาดลักซ์ซัวรี่”

แสนสิริ มีชื่อเสียงในฐานะ มือหนึ่งนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ของประเทศ โดยตอกย้าแท่นผู้น าตลาดลักซ์ชัวรี่มากว่า 38 ปีพิสูจน์จากประสบการณ์ที่สั่งสมและช่ือเสียงที่ได้รับการ ยอมรับทั้งในไทยและต่างประเทศ เพ่ือส่งมอบรสนิยมการอยู่อาศัยอันที่เป็นที่สุดในทุกยุค ไม่ว่าจะเป็น 98 Wireless, บ้านแสนสิริ พัฒนาการ, เดอะ โมนูเมนต์ ทองหล่อ, KHUN by YOO inspired by Stark และ บูก้าน โยธินพัฒนา ในครึ่งปีหลังนี้ แสนสิริยังได้เตรียมเปิดตัว แบรนด์“NARASIRI” (นาราสิริ) บ้านเดี่ยวระดับลักซ์ชัวรี่ 2 โครงการใหม่ “นาราสิริ พหลฯ – วัชรพล” และ “นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา” บนโลเคชั่นที่ดีที่สุดของ “กรุงเทพกรฑีา คอมมูนิตี้” นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา จะเป็นแฟล็กชิพโครงการจากแสนสิริในปีนี้ที่น าเสนอเรื่องราวของแบรนด์ นาราสิริอีกครั้งในรอบ 10 ปี กับคอนเซ็ปท์“A Matter of Refinement งดงามในรายละเอียด กับโครงการ Rare item ใน Sansiri Luxury Collection เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้ โดยล่าสุด จาก ความเชื่อมั่นในการพัฒนาโครงการระดับอัลตรา้ ลักซ์ชัวรี่ของแสนสิริยังส่งผลให้ นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา มี ยอดขายล่วงหน้าแล้วกว่า 50% มูลค่ารวมกว่า 3,500 ล้านบาท หลังเปิดขายแบบไม่เห็นโครงการจริงในไม่ถึง 1 เดือน จากกระแสเรียกร้องของลูกค้า ที่ต่างรอคอยในรอบ 10 ปีท าให้โครงการระดับราคา 50-95 ล้านบาท มี ยอดขายภายในเวลารวดเร็วนอกจากนี้ แสนสิริยังตอกย้าความเป็นผู้นำการพัฒนาแบรนด์บ้านเดี่ยวระดับบน ด้วยแบรนด์บ้านเดี่ยว เศรษฐสิริ – บุราสิริ ระดับราคา 8 – 20 ล้านบาท ที่มียอดขายล่าสุดถึง 4,800 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีหลัง แสนสิริได้ Page 3 เตรียมเปิดตัว “เศรษฐสิริ ดอนเมือง” พื้นที่ 79 ไร่ มูลค่าโครงการ 4,300 ล้านบาท และเปิดตัว “บุราสิริ กรุงเทพกรีฑา” พื้นที่ 85 ไร่ มูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท ในท าเลกรุงเทพกรีฑา คอมมูนิตี้ ภายใต้ความ ร่วมมือกับพันธมิตรที่ส าคัญของแสนสิริ โตคิว กรุ๊ป ประเทศญี่ปุ่น ที่ให้ความสนใจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ร่วมกันจากการมองเห็นศักยภาพของท าเลกรุงเทพกรีฑา คอมมูนิตี้ ที่นับเป็นคอมมูนิตี้การอยู่อาศัยระดับเรสซิเดนซ์เชียล ของกรุงเทพฯ โซนตะวันออก รวมถึงการเปิดตัว บูก้าน กรุงเทพกรีฑา บนพื้นที่ 19 ไร่ มูลค่าโครงการ 1,300 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้อีกด้วยการกลับมาเป็น “ผู้นำคอนโดมิเนียม”

แสนสิริตอกย้าความสำเร็จในการพัฒนาคอนโดมิเนียมแบรนด์ “เดอะ เบส” ที่ปิดการขายมาแล้วถึง 18 โครงการ มูลค่ารวม 33,000 ล้านบาท ล่าสุดในครึ่งปีหลังนี้ แสนสิริยังได้เตรียมเปิดขาย “เดอะ เบส ริเวอร์วิว” ท่ามกลางบรรยากาศคลาสสิค ใจกลางย่านเจริญนคร เพียง 5 นาที ถึงไอคอนสยาม และเพียง 400 เมตร จาก รถไฟฟ้า BTS สถานีคลองสาน เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองย่าน CBD สีลมและสาทรได้สะดวก โดยคาดว่าจะ ได้รบั การตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติเตรยีมเปิดตัวในไตรมาส 4 เดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้ยังตอกย้าความสำเร็จในการพัฒนาโครงการแฟลกชิปคอนโดมิเนียมที่ดีที่สุดทั้งในประเทศไทยและ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ Condominium First Design-branded Residence,คอนโดมิเนียมใน Sansiri Luxury Collection รวมถึงไลฟ์สไตล์ คอนโดมิเนียมมาแล้ว ล่าสุดแสนสิริยังประสบความสำเร็จใน การพัฒนา Affordable Condominium ที่สามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เห็นได้จากความส าเร็จในการ Sold Out ปิดการขายอย่างรวดเร็วในคอนโดมิเนียมแบรนด์ THE MUVE (เดอะ มูฟ) และ condo me (คอนโด มี) ในปีที่ ผ่านมา ในครึ่งปีหลังนี้ แสนสิริยังได้ตอกย้าความส าเร็จของการพัฒนาAffordable Condomium โดยเตรียม เปิด condo me อีก 4 โครงการ 4 ท าเล โดยล่าสุดโกยยอดขายจากการเปิดพรีเซลล์คอนโด มี 3 โครงการใหม่ พร้อมกัน เจาะ 3 ท าเลไข่แดงใจกลางชุมชน-แหล่งงาน ในช่วงเสาร์ - อาทิตย์ ที่ผ่านมา มียอดขายรวมกว่า 500 ล้านบาท จากกลุ่มลูกค้า Real Demand ที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โดย คอนโด มี บางนา-บางบ่อ Sold out! ทันที คอนโด มี อ่อนนุช-พระราม 9 โกยยอดขายไปถึง 90% และคอนโด มี นวนคร เฟสใหม่ กระแส ตอบรับดีแสนสิริยังเป็นผู้นำคอนโดมิเนียม ในการส่งมอบโครงการคอนโดมิเนียมคุณภาพให้กับลูกค้าตรงตามก าหนด ส่งมอบตลอดมา โดยในปีนี้ยังได้วางแผนโอนอีก 4 คอนโดมิเนียมใหม่ ได้แก่ คอนโด มี นวนคร เฟส2, เดอะ เบส เพชรบุรีทองหล่อ, XT พญาไท ที่เตรียมโอนในเดือนตุลาคม และเดอะ มูฟ เกษตร ที่เตรียมโอนในเดือน ธันวาคมนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายยอดโอน 12,000 ล้านบาท ตามที่วางไว้


ผู้นำการบริการหลังการขาย

แสนสิริปักธงเป็นเบอร์หนึ่ง แบรนด์อสังหาฯ ไทยในใจลูกค้า ครองแชมป์ The Most Powerful of Real Estate Brand 2021 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันต่อเนื่อง ด้วย Brand Powerful Score ที่เป็นอันดับ 1 ในทุกด้าน ชี้ผลวิจัย พบ ลูกค้าค้นหาข้อมูลแบรนด์แสนสิริสูงสุด ต้องการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์แสนสิริจากความ คุ้มค่า ไลฟ์สไตล์อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ รวมถึง “การบริการ” (Sansiri Service) ที่ส่งต่อความสุขในการอยู่อาศัย ด้วยความเข้าใจ ดูแลครอบคลุมตั้งแต่วันแรก ตลอดจนทุกช่วงเวลาของการอยู่อาศัย ทั้งหมดเพ่ือมอบความ สะดวกสบาย และความอุ่นใจ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและการอยู่อาศัยของทุกคน นอกจากนี้ยังดูแล สุขภาพบ้าน ตลอดระยะเวลาประกัน ด้วย Sansiri Home Care บริการดูแลให้บ้านมีสุขภาพดีอยู่เสมอตลอด การอยู่อาศัย ไฮไลท์ด้วยกิจกรรม “รักษ์สุขภาพบ้าน” บริการหลังการขายรายแรกและรายเดียวในไทย เป็น กุญแจส าคัญดันครองแชมป์แบรนด์อสังหาฯ อันดับหนึ่ง ในใจลูกค้า 4 ปีซ้อน พร้อมยกระดับความมั่นใจไปอีก ขั้น ด้วย LIV-24 นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการดูแลความปลอดภัยเต็มรูปแบบ เพ่ือสรา้ งความมั่นใจไปอีกขั้น ดูแลความปลอดภัยให้ลูกบ้านแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง และน าเสนอ นวัตกรรมการบริการล้าหน้าด้วย แสนสิริ โฮม เซอร์วิส แอปพลิเคชัน


ผู้นำการคืนประโยชน์สู่สังคม


ธุรกิจที่แข็งแรงต้องดูแลโลก ดูแลสังคม แสนสิริเดินหน้าทำหลายโครงการเพื่อสรา้งรอยยิ้มให้คนไทยและดูแล โลกมาโดยตลอด อาทิโครงการ No One Left Behind, การวัคซีนให้พนักงานแสนสิริและพาร์ทเนอร์, การ ช่วยเหลือ SMEs, การเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการช่วยเรื่องโควิดของประเทศ, การช่วยเหลือแคมป์คนงาน, ช่วย ช้าง และช่วยเกษตรกร เป็นต้น จากความมุ่งมั่นว่า แสนสิรติ ้องการเป็นองค์กรที่ยั่งยืนในทุกมิติเพราะธุรกิจ ปัจจุบันจะมุ่งเน้นแค่ผลก าไรไม่ได้ต้องสร้างสมดุลของทั้ง PROFIT – PEOPLE และ PLANET ให้เติบโต Page 4 ก้าวหน้าไปด้วยกัน เพราะแสนสิรติ ้องการให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึนรวมถึงคุณภาพชีวิตของ คนและสังคมที่จะก้าวไปพร้อมกัน ทั้งหมดนี้จึงจะเป็น “แบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าได้”

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

Living out loud

Living out loud : VANA RESIDENCE พระราม 9 - ศรีนครินทร์