รูปบทความ แสนสิริ รับมอบ Audi E-tron รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% คันแรกของประเทศ

แสนสิริ รับมอบ Audi E-tron รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% คันแรกของประเทศ สานต่อแนวคิด Green Mission

"แสนสิริ" จับมือ "อาวดี้ ประเทศไทย" มอบ Audi E-tron รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% คันแรกของประเทศ สานต่อแนวคิดแสนสิริ Green Mission พร้อมขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียว“อาวดี้ ประเทศไทย” ร่วมกับ “แสนสิริ” สานต่อแนวคิด Sansiri Green Mission พร้อมขับเคลื่อนเพื่อโลก สีเขียวอย่างยั่งยืน เดินหน้าพันธกิจเลือกใช้พลังงานทางเลือก โดยในโอกาสนี้ นายกฤษฎา ล่่าซ่า ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร อาวดี้ ประเทศไทย ได้ส่งมอบรถยนต์อาวดี้ อี-ตรอน (Audi e-tron) รถยนต์เอสยูวีลักซ์ชัวรี่พลังงานไฟฟ้า 100% คันแรกของไทย ให้กับ นายอภิชาติ จูตระกูล (ขวา) ประธานอ่านวยการ บริษัทแสนสิริ จ่ากัด (มหาชน) ตัวแทนผู้บริหารจากแสนสิริในการรับมอบ ณ แฟล็กชิพคอนโดมิเนียม “98 Wireless” เพื่อน่าไปใช้ภายในองค์กรต่อไป


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59