รูปบทความ LIV-24 บริการดูแลความปลอดภัยจากศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์ 24 ชม. ของแสนสิริ

แสนสิริ เดินหน้าปั้นบริการด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น ด้วย LIV-24

"แสนสิริ" จับมือ "พลัส พร็อพเพอร์ตี้" เดินหน้าพัฒนาความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย ลุยปั้นโครงการ 'LIV-24' สุดยอดบริการด้านความปลอดภัยจากศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์ 24 ชม. เพื่อลูกบ้านแสนสิริอย่างแท้จริงจากความสำเร็จที่ได้พัฒนา Smart Command Centre ไปเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา ก็ทำให้พบว่าบริการ Smart Command Centre ที่ช่วยในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของลูกบ้านแสนสิรินั้นประสบผลสำเร็จ และได้เห็นผลจากการดำเนินงานว่า บริการความปลอดนี้ทำให้ทางแสนสิริสามารถป้องกันเหตุจากการตรวจจับเหตุการณ์ไม่ปกติของลูกบ้านในโครงการด้วย CCTV และสามารถเข้าแก้ไขได้ทันที จำนวน 21 ครั้ง และได้มีการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบต่างๆภายในอาคาร ด้วยเทคโนโลยี IoT ก่อนระบบชำรุด จำนวน 13 ครั้งทั้งนี้เองจากความสำเร็จของการดูแลในเรื่องความปลอดภัยในลูกบ้านแสนสิริ ก็ยังส่งผลให้โครงการ เดอะ ไลน์ อโศก-รัชดา สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ครบ 100% แล้ว เพราะเป็นโครงการแรกที่เป็นสมาร์ทคอนโดเต็มรูปแบบแห่งแรกของวงการอสังหาฯไทยที่มีเทคโนโลยีในเรื่องความปลอดภัยมากที่สุดและในปี 2562 นี้ แสนสิริ จึงได้จับมือกับ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อพัฒนาต่อยอดในธุรกิจใหม่ LIV-24 ที่จะเป็นการดูแลความปลอดภัยจากศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์ 24 ชม. พร้อมยกระดับความปลอดภัย ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการความปลอดภัย และระบบวิศวกรรมอาคารส่วนกลางเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบ IoT Facility Management ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการแนวราบ และเตรียมยกระดับความปลอดภัยจากพื้นที่ส่วนกลางเข้าสู่ที่พักอาศัยด้วยการเชื่อมต่อสัญญาณ Intrusion Alarm แจ้งเตือนเมื่อมีการบุกรุกเข้าสู่ตัวบ้านในโครงการแนวราบ และระบบ Smart Meter โซลูชั่นตรวจสอบและแจ้งเตือน เมื่อมีการใช้น้ำประปาและไฟฟ้าที่ผิดปกติในที่พักอาศัยแนวสูง


ซึ่งบริการ LIV-24 จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที่เมื่อเกิดเหตุ และดูแลรักษาได้ก่อนเกิดเหตุ และจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกบ้านแสนสิริในการช่วยลดได้ถึง 3 ด้าน คือ ลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับอะไหล่และเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเรื่องบุคคลากรในการซ่อมบำรุง ทำให้สามารถบริหารส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดค่าซ่อมแซม ที่เพิ่มขึ้นจากเหตุต่างๆ


อย่างไรก็ตาม LIV-24 จะยังคงได้รับการพัฒนาต่อ และในอนาคตทางแสนสิริเองก็เตรียมแผนขยายทีมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการรวม 10 คน เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าใหม่ของแสนสิริ และแสนสิริก็ยังเตรียมนำเทคโนโลยีแห่งอนาคต อย่างเช่น Facial Recognition ระบบการจัดเก็บและจดจำใบหน้าของบุคคลที่เข้ามาในโครงการ , Sansiri's First Smart Home Model ที่รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงาน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกบ้าน และ Digital Security Service การบริหารความปลอดภัยด้วยการเอาระบบดิจิทัลเข้ามาแทนที่การทำงานแบบดั้งเดิมในโครงการแนวราบและแนวสูงของแสนสิริภายในไตรมา 4 ปี 62 นี้เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59