รูปบทความ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านและคอนโดของคนในปัจจุบัน

ESTOPOLIS | นี่แหละ! พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้ซื้อบ้านและคอนโดในปัจจุบัน

จากข้อมูลศูนย์วิจัยฯศุภาลัย ที่ได้มีการสำรวจผู้บริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยทั้งคอนโดมิเนียม บ้านและทาวน์โฮม ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยปัจจัยหลักๆ ที่ผู้บริโภคมักให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อบ้าน คอนโด หรือทาวน์โฮม ก็คือ


  • ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับระบบขนส่งมวลชน
  • วัสดุที่เลือกใช้ในการตกแต่งภายในมความแข็งแรงคงทน
  • คุณภาพและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
  • ราคาโดยรวมและความคุ้มค่า


ทั้งนี้ยังมีการสำรวจพบอีกว่า การเลือกซื้อทำเลที่อยู่อาศัยใหม่ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ใกล้หรืออยู่ในโซนเดียวกันกับสถานที่ีทำงาน ส่วนช่องทางที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อ คือ สมาชิกในครอบครัว/ญาติ ตัวแทนขายบ้านและคอนโด 


สำหรับความถี่ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะหาข้อมูลเป็นบางโอกาส นั่นก็หมายความว่า ผู้บริโภคจะหาข้อมูลที่อยู่อาศัยก็ต่อเมื่อมีความสนใจหรือต้องการที่อยู่อาศัยในช่วงเวลานั้นๆ โดยเมื่อแยกตามประเภทที่อยู่อาศัย จะพบว่า
ที่อยู่อาศัยประเภท คอนโดมิเนียม ผู้บริโภคมักจะเลือกจาก ทำเลอยู่ใกล้ระบบขนส่งมวลชน เช่นรถไฟฟ้า ติดถนนใหญ่ หรือใกล้ทางด่วน ตามลำดับสำหรับที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและทาวน์โฮม ผู้บริโภคจะเลือกจากใกล้กับระบบขนส่งมวลชนเช่นกัน และตามมาด้วย ขนาดของบ้านและพื้นที่ใช้สอยของบ้านที่พอเหมาะ ตามลำดับ
เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59