รูปบทความ พรฎ.ประกาศลด 'ภาษีที่ดิน' 50-90% สำหรับที่ดิน บ้าน คอนโด และโรงไฟฟ้า

พรฎ.ประกาศลด 'ภาษีที่ดิน' 50-90% สำหรับที่ดิน บ้าน คอนโด และโรงไฟฟ้า


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พรฎ. ลดภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับที่ดิน บ้าน คอนโด มรดกตกทอด รวมทั้งโรงผลิตไฟฟ้าต่างๆ จะลด 50%


นอกจากนี้ในส่วนของ ที่ดินของโครงการจัดสรรบ้าน-คอนโด ที่ได้รับอนุญาตไม่เกิน 3 ปี และทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงิน ที่อสังหาฯ ตกเป็นของหน่วยงานไม่เกิน 5 ปี รวมถึงที่ดินของสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนเอกชน จะได้ลด 90%


อย่างไรก็ตามคุณสามารถอ่านรายละเอียดพระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่ คลิกบทความที่เกี่ยวข้องเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59