รูปบทความ แกะรอย ตามทันเทรนด์ใหม่ "ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิตอล"

แกะรอย ตามทันเทรนด์ใหม่ "ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิตอล"

การเปลี่ยนแปลงเป็นวงจรชีวิตตามธรรมชาติของโลก เทรนด์การตลาดก็เช่นกัน

เทรนด์ใหม่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุคใช้อย่างเหมาะสม เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและพร้อมไปกับการมองหาไอเดียแห่งการลงทุนเพื่อการต่อยอดสู่การสร้างรายได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

การรู้ทันกระแสการตลาดจะทำให้เราก้าวล้ำนำเทรนด์ ซึ่งเหมาะกับทุกสายอาชีพ ไปจนถึงคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังริมทรัพย์โดยตรง เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป้นด้านสินค้าและบริการ เช่น นักออกแบบ นักการเมือง นักบริหาร ผู้ผลิตสินค้านำเข้า-ส่งออก ตลอดถึงผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยในตลาดอสังหาริมทรัพย์ แม้แต่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน


กระแสแห่งยุคเทคโนโลยีดิจิตอล นำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและสังคมการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของคนไทยทั้งประเทศกำลังเข้าสู่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันให้มีความทันสมัยและรวดเร็วขึ้นอย่างคาดไม่ถึง และอีกหนึ่งกระแสด้านการปรับตัวและเตรียมความพร้อมแบบเรียกได้ว่าตื่นตัวอย่างเห็นภาพที่ชัดเจน คือธุรกิจด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยผู้ประกอบการหลายรายสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวเพื่อเพิ่มโอกาสในทางการตลาด เป็นการพัฒนาและขยายขีดความสามารถแบบก้าวกระโดดให้เข้าถึงธุรกิจ Startup และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบนเทรนด์ใหม่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ 4.0 นั่นเอง

สำหรับเทรนด์ที่น่าสนใจของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่น่าจับตามองของยุคแห่งเทคโนโลยี ด้วยการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถนำมาปรับใช้กับอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน พอสรุปได้ ดังนี้


เทรนด์การปรับตัวตามโมเดลของ Thailand 4.0

คือการปรับด้านกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อยกระดับการสร้างรายได้เพิ่มสูงขึ้นตามสัดส่วนด้วยนวัตกรรมที่อยู่อาศัย อาทิ ผู้ประกอบการในกลุ่มโครงการคอนโดมิเนี่ยมมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นสัดส่วนตามลำดับ ได้แก่ ตลาด Branded Residences จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างความโดดเด่นในความเป็นสากลแบบทั่วโลกและสำหรับประเทศไทยยังสามารถเติบโตได้อีกมากในตลาดนี้ อาทิเช่น โครงการ KHUN by YOO และ โครงการ Wirless 98 เป็นต้นเทรนด์รักสุขภาพและความสะดวกสบาย


บ้าน นอกจากเป็นที่อยู่อาศัย ก็ยังสามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้พักอาศัยได้เช่นกัน โดยมุ่งเป้าหมายที่เกี่ยวกับการรักสุขภาพ ความสะดวกสบายส่วนบุคคล และพยายามเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นไว้ภายใน เช่น ฟังก์ชั่นต่างๆภายในคอนโดเพื่อสุขภาพภายในห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นระบบกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศ ระบบความร้อนแบบใช้พลังงานหมุนเวียน ระบบรักษาความชื้น ห้องทรีตเม้นท์ เป็นต้น ที่จะมีมากขึ้นในอนาคต

เทรนด์การตลาดอสังหาริมทรัพย์รูปแบบเสมือนจริง (VR)

เทรนด์นี้จะเป็นเทรนด์ที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่องของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการตลาด เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างสมจริง กลายเป็นแรงผลักดันช่วยในการตัดสินใจ และด้วยยุคแห่งเทคโนโลยีมีความก้าวล้ำมากขึ้น นวัตกรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่จะตอบสนองรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้เสมือนจริง ทั้งยังเพิ่มความท้าทายให้ติดตาม ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความโดดเด่นและทันสมัยแบบโลกอนาคต เช่น อุปกรณ์ VR Gear และการสร้างสรรค์ด้านการโฆษณาด้านการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ ด้วยคลิป 360 องศา เป็นต้นเทรนด์การปรับกลยุทธ์ของผู้ประกอบการรายใหญ่ตลาดอสังหาริมทรัพย์

แม้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจทีมีความผันผวนตามภาวะทางเศรษฐกิจมาก แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ มีการประกันรายได้และกระจายความเสี่ยงในหลากหลายช่องทางในการดำเนินธุรกิจที่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายวิธีการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น เทรนด์การปรับกลยุทธ์ของผู้ประกอบการรายใหญ่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ เริ่มเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา สำหรับปีนี้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น หัวใจสำคัญคือการเพิ่มพอร์ตรายได้จากธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำได้สม่ำเสมอ หรือ Recurring Income มากขึ้น


โครงการ Mixed Used

คือ การทำทั้งคอนโด ออฟฟิศ โรงแรมและห้างสรรพสินค้าในที่เดียวกัน เช่น ช่วยในเรื่องประสิทธิภาพสูงสุด การปลดล๊อคปัญหาที่ดินราคาแพง ในกรณีที่ราคาต้นทุนที่ดินแพง ช่วยกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจสำหรับที่ดินแบบ Leasehold เป็นต้น


พอมองเห็นแนวโน้มของเทรนด์ในการปรับตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์แล้ว การติดตามข่าวสารและข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ เพื่อให้สามารถพิจารณาและวิเคราะห์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้า มาเป็นเครื่องมือในการสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าต้องการซื้อ ขาย หรือให้เช่า

และสำหรับผู้ที่มองหาไอเดียแห่งการลงทุน เรามีข้อแนะนำด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มาเป็นข้อคิดและแบ่งปันว่าทำไม? อสังหาริมทรัพย์จึงเป็นการลงทุนที่น่าสนใจและสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามเวลา เพราะอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินประเภทเดียวที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว มีข้อคิดดังนี้


สร้างผลตอบแทนคุ้มค่า 

เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องเงินเฟื้อ เพราะมูลค่าทรัพย์สินจะปรับสูงกว่าเงินเฟื้อในระยะยาว

สร้างช่องทางใช้เงินทำงาน

ซึ่งเป็นช่องทางการสร้างรายได้ หรือเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงิน ด้วย Passive Income

หลักการใช้เงินต่อเงิน (Leverage)

คือหลักประกันที่ดีสำหรับแหล่งเงินทุน เพราะเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ สร้างกระแสเงินสดได้  

เป็นได้ทั้งการลงทุนและที่อยู่อาศัย

เมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าสูงขึ้น และสามารถขายหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้


เมื่อได้ทราบถึงความโดดเด่นของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 4.0  แล้ว เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่น่าลิ้มลองของนักลงทุน ผู้ชอบความคุ้มค่าแบบก้าวกระโดดตามแบบคนรุ่นใหม่ในยุคเทคโนโลยีดิจิตอล บนพื้นฐานของความมั่นคงที่คุ้มค่าอย่างยั่งยืน


Credit Image: https://pixabay.com/เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59