รูปบทความ "KATSAN-HOMEWISER-YourNextU" 3 นวัตกรรมบริการใหม่จาก AP ที่ออกมายกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคม

AP เปิดตัว "KATSAN-HOMEWISER-YourNextU" 3 นวัตกรรมบริการใหม่ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม

AP Thailand เปิดตัว 3 นวัตกรรมบริการใหม่ "KATSAN-HOMEWISER-YourNextU" นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความปลอดภัย การทำนุบำรุงที่อยู่อาศัย และการสร้างคนคุณภาพด้วยการยกระดับการศึกษา เพื่อการสร้างมาตรฐานใหม่ของการดำเนินชีวิตคนในสังคมเอพี ไทยแลนด์ เป็นบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้วิสัยทัศน์ "AP WORLD, A Vision for Quality of Life" และยังมีความมุ่งเน้นในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคม จึงได้เปิดตัว 3 นวัตกรรมบริการใหม่ "KATSAN - HOMEWISER - YourNextU" เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ยังไม่ถูกตอบสนอง พร้อมนำร่องใช้งานจริงกับลูกค้าเครือเอพี และเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปไม่เพียงแต่ลูกค้าเอพีเท่านั้นสำหรับ 3 นวัตกรรมบริการใหม่ล่าสุดทั้ง KATSAN - HOMEWISER - YourNextU ล้วนทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ 3 ด้าน คือ ความปลอดภัยในวันพรุ่งนี้ , การทำนุบำรุงอยู่อาศัยเชิงป้องกัน และ สร้างคนคุณภาพด้วยการยกระดับการศึกษา โดยทั้ง 3 นวัตกรรมบริการนี้ได้รับการสร้างสรรค์โดยทีมงานคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทำงานอย่างเป็นอิสระจากเอพี ในบริษัท 'เคลย์มอร์' และ 'เอสอีเอซี' โดยที่ เคลย์มอร์ จะดูในส่วนของนวัตกรรมบริการเพื่อความปลอดภัย KATSAN และ การทำนุบำรุงที่อยู่อาศัยเชิงป้องกัน HOMEWISER ส่วน เอสอีเอซี จะดู YourNextUYourNextU นวัตกรรมด้านการเรียนรู้จาก SEAC


YourNextU เป็นสังคมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เปรียบเสมือนนวัตกรรมและระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่ SEAC ออกแบบมาให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลก รูปแบบการใช้ชีวิต และสไตล์การเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ด้วยค่าบริการเพียง 12,000 บาท/คน/ปี


โดย YourNextU จะเป็นการเรียนในรูปแบบของ Learning Buffet Model เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้แบบไม่สิ้นสุด เรียนซ้ำได้อย่างไม่จำกัด และยังเรียนได้บ่อย และแบ่งเป็นรูปแบบการเรียนทั้งหมด 4 แบบ คือ

 1. Classroom การเข้าคลาสเพื่ออบรมในห้องเรียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลักสูตรต่างๆ ในระยะเวลาเรียนที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป
 2. Social Learning การเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล หรือเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยากร นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หรือผู้นำทางความคิด ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
 3. Online การเรียนรู้เนื้อหาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ที่คัดกรองมาเป็นอย่างดีแล้ว ด้วยมาตรฐานระดับสากล พร้อม Subtitles ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเวลาและสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวกได้
 4. Library คลังความรู้ที่ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดได้อย่างไม่จำกัดออกมาเป็น "คัมภีร์พิชิตความสำเร็จ" เพื่อปฏิบัติตามได้ทันที และเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง


นอกจากการเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดมากกว่า 300 หลักสูตรแล้ว ผู้เรียนก็ยังได้มาตรฐานและได้รับการรับรองในระดับสากลพร้อมกับ Certificate จากสถาบันเจ้าของหลักสูตรเพื่อเป็นการสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้เรียนต่อไปได้


และผู้เรียนเองก็ยังด้รับโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งใน Learning Community ที่เหมาะกับตัวเองจริงๆ เพื่อพบปะกลุ่มคนที่สนใจเรื่องการเรียนรู้เหมือนกันก็จะช่วยให้เกิดการพัฒนาและก้าวหน้าได้อย่างแท้จริง  อย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจการเรียนรู้และหาทักษะเพื่อการพัฒนาตัวเอง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.yournextu.com 
KATSAN ผู้คุ้มกันส่วนตัวอัจฉริยะตลอด 24 ชม. จาก Claymore


KATSAN เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการจัดการความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน ด้วยความเข้าใจถึงความต้องการแฝงเชิงลึก ในมิติเรื่องการคัดสรรบุคคลภายนอกที่จะเข้าสู่โครงการควบคู่ไปกับการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Computer Vision และการประมวลผลผ่าน AI ที่อัจฉริยะเชื่อถือได้อย่างแม่นยำ  และยังช่วยลดข้อผิดพลาดต่างๆที่อาจเกิดจากความหละหลวมต่างๆ โดยนวัตกรมบริการของ KATSAN มีดังนี้
 1. Security Matrix การประมวลผลการเข้า-ออกอัจฉริยะ ผ่านการจดจำป้ายทะเบียนรถ คัดกรองรถยนต์ลูกบ้านกับรถยนต์สาธารณะ พร้อมติดต่อเฝ้าสังเกตรถยนต์สาธารณะที่อยู่เกินเวลา
 2. Pre-Register ฟังก์ชั่นลงทะเบียนรถยนต์ผู้มาติดต่อล่วงหน้า เพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกในการเข้าสู่โครงการโดยไม่ต้องแลกบัตร
 3. Do not Disturb ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัย ด้วยฟังก์ชั่นการปฏิเสธการเข้าพบ โดยระบบจะแจ้งเตือนไปยังป้อมรปภ.หน้าโครงการ
 4. Car Directory ตรวจสอบทะเบียนรถเพื่อตามหาเจ้าของ แก้ปัญหาการจอดรถขวางหน้าบ้านและขีดขวางการจราจร
 5. E-Stamp ประทับตรายางอีเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
 6. Security Alert เชื่อมต่อ รปภ. แจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ทั้งจากนิติบุคคลหรือเครือข่ายพันธมิตร เช่น โรงพยาบาล หรือสถานีตำรวจใกล้เคียง
 7. Notifications ฟังก์ชันการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อมีผู้มาติดต่อหรือแจงข้อมูลข่าวสาร และประกาศต่างๆจากโครงการHOMEWISER ผู้เชี่ยวชาญประจำบ้านที่มาพร้อมแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จาก Claymore


HOMEWISER เป็นนวัตกรรมดีไซน์แห่งคุณภาพชีวิตที่ช่วยทำนุบำรุงที่อยู่อาศัยในมิติใหม่ และพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำบ้านตลอดการอยู่อาศัยด้วยแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ด้วยบริการตรวจเช็คและวางแผนสุขภาพบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆไว้อย่างเป็นระบบ ผ่านฐานข้อมูลที่สะดวกต่อการเข้าตรวจเช็ค ทั้งเจ้าของบ้าน และทีมบริการ ดูแลก่อนเกิดความเสียหาย ด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่ออุปกรณ์หรือระบบต่างๆภายในบ้านถึงรอบการดูแล พร้อมบริการเสริมอื่นๆที่เลือกได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย ประกอบไปด้วย 1. Home Health Check บริการตรวจเช็คสุขภาพบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้คุณได้รู้ในเรื่องบ้านที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยเช็คลิสต์การตรวจสอบกว่า 400 รายการ ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน พร้อมเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในเป็นระบบในฐานข้อมูล
 2. Basic Maintenance บริการดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบพื้นฐานในบ้านตามรอบการดูแลอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อยืดอายุของบ้านและหมดความกังวลกับปัญหาที่ไม่ควรเกิด และหากตรวจพบสิ่งผิดปกติก็พร้อมดำเนินการแก้ไขภายใต้หลักมาตราฐาน
 3. Planning บริการให้คำปรึกษา และช่วยวางแผนการทำนุบำรุงบ้าน ภายใต้แนวคิด Preventive Maintenance บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ช่วยลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด สะดวกสบายด้วยบริการแจ้งเตือนล่วงหน้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินทรัพย์ควบคู่ไปกับความอุ่นใจในการอยู่อาศัย
 4. On Demand Service บริการเสริมตามใจคุณ เป็นตัวแทนในการดูแลทุกเรื่องบ้าน คิดแบบผู้เชี่ยวชาญ บริการเสริมครอบคลุมการให้บริการตั้งแต่งานต่อเติม งานตกแต่งภายใน งานซ่อมแซมเฉพาะทาง และงานทำความสะอาดต่างๆ


ทั้งหมดนี้ เป็นนวัตกรรมบริการใหม่ๆที่ เอพี ไทยแลนด์ มุ่งหวังให้ลูกค้าเอพี และคนทั่วไปมีระดับมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของ AP Thailand

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59