รูปบทความ กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์คว้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู

กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์คว้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู


โครงการรถไฟฟ้า:

1. รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี

2. รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

ระบบรถไฟฟ้า: รางเดี่ยว (Monorail)

รูปแบบลงทุน: PPP Net Cost ทางเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร

ระยะเวลาโครงการ: 33 ปี แบ่งเป็นก่อสร้าง 3 ปี 3 เดือน เดินรถ 30 ปี ของ

ผู้ดำเนินงาน: กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture : BSR JV) ประกอบด้วย 3 บริษัท ได้แก่

1.บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2.บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

3.บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กำหนดอัตราค่าโดยสาร: เบื้องต้น 14 บาท สูงสุดไม่เกิน 42 บาท

โดยสนับสนุนค่าโยธาให้เอกชนในช่วง 10 ปีแรก

สายสีชมพู จำนวน 2,250 ล้านบาทต่อปี รวมทั้งสิ้น 22,500 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 19,974 ล้านบาท

สายสีเหลือง ขอรับเงินสนับสนุน 2,505 ล้านบาทต่อไป รวมทั้งสิ้น 25,050 ล้านบาท มูลค่าปัจจุบัน 22,239 ล้านบาท

นอกจากนี้รัฐบาลยังจัดสรรค่าจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าสำรวจขอสังหาริมทรัพย์ สายสีชมพู 6,847 ล้านบาท สายสีเหลือง 6,013 ล้านบาท

ผลตอบแทนที่ให้แก่ รฟม. 2 โครงการ: 

10 ปีแรก ไม่เสนอผลตอบแทน

ปีที่ 11-15 จำนวน 5 ล้านบาท

ปีที่ 16-20 จำนวน 10 ล้านบาท

ปีที่ 21-25 จำนวน 15 ล้านบาท ปีที่ 26-30 จำนวน 20 ล้านบาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 151 ล้านบาท 


อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59