รูปบทความ ลุยคอนโดแนวรถไฟฟ้า เร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยย่าน "สถานีคลองบางไผ่" กับ "สถานีบางปิ้ง"

ลุยคอนโดแนวรถไฟฟ้า เร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยย่าน "สถานีคลองบางไผ่" กับ "สถานีบางปิ้ง"


เอาใจผู้มีรายได้น้อย และผู้มีรายได้ปานกลางที่ต้องการที่พักอาศัยใกล้รถไฟฟ้า โดยการจับกันระหว่างการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กับ รฟม. เพื่อพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพ ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงรูปแบบการใช้ชีวิตเข้ากับโครงข่ายการคมนาคม และระบบขนส่งมวลชนสาธารณะได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้ การดำเนินโครงการเช็น MOU ยังเป็นการส่งเสริมการบริหารพื้นที่เมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยควบคุมทิศทางการขยายตัวของเมืองให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยคาดหวังว่าจะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำภายในสังคม และต้องการให้ประชาชนกลุ่มป้าหมายสามารถเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการดำเนินโครงการความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานนี้ จะเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 


ทั้งนี้ กคช. และ รฟม. จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนปี 2558 – 2572 ประกอบด้วย...

  • การร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบนที่ดินของ รฟม. หรือ กคช.
  • กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยบริเวณสถานี หรือสถานีซ่อมบำรุง
  • กำหนดสถานที่จอดรับ – ส่งการให้บริการรถไฟฟ้า ให้สอดคล้องกับพื้นที่พัฒนาของ กคช. ที่มีโครงการที่อยู่อาศัยตั้งอยู่แล้ว เป็นต้น


โดยตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑลระยะที่ 2 โดย รฟม. ได้พิจารณานำที่ดินของรฟม. จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่บริเวณ "สถานีคลองบางไผ่" จังหวัดนนทบุรี และ "สถานีบางปิ้ง" จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผลดำเนินงาน ณ ขณะนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการนำที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ประโยชน์สูงสุด


บทความที่เกี่ยวข้อง :

รู้ก่อนได้เปรียบ! วิเคราะห์คอนโดน่าอยู่แถวรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้

สายสีม่วงช่วยลดค่าครองชีพ เป็นผลบวกรวมแล้ว 38.7 ล้าน/เดือน

9 คอนโดแนะนำ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานี เตาปูน-บางโพ ที่ไหนดี ไปดูกัน

รวมคอนโดใกล้รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เข้าเมืองง่าย เดินทางสบาย ไม่จอแจ


ที่มา : thansettakij.com


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59