รูปบทความ สภาพัฒน์อนุมัติรถไฟไทย-จีน รอ ครม.เคาะ 1.79 แสนล้าน

สภาพัฒน์อนุมัติรถไฟไทย-จีน รอ ครม.เคาะ 1.79 แสนล้าน


นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการ (บอร์ด) สภาพัฒน์ได้ประชุมและอนุมัติโครงการความร่วมมือรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมความเห็นจะพยายามทำให้เร็วที่สุดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)

โครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กม. วงเงิน 179,412 ล้านบาท เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน 

ช่วงเส้นทางรถไฟฟ้าไทย-จีน

1. ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา

2. ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย

โดยในขั้นตอนการก่อสร้าง ฝั่งไทยเป็นผู้ดำเนินงาน 75% ได้แก่ งานโยธา และงานด้านแหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง ใช้ผู้รับเหมาคนไทย และใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทย

ส่วนฝั่งจีนจะดำเนินงานประมาณ 25% ได้แก่ ระบบราง ระบบรถไฟฟ้า และอาณัติสัญญาณ วงเงินประมาณ 30,000-40,000 ล้านบาท

แบบรายละเอียดการก่อสร้าง

ตอนที่ 1 สถานีกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม.

ตอนที่ 2 ปากช่อง-คลองขนานจิตร ระยะทาง 11 กม.

ตอนที่ 3 แก่งคอย–นคราชสีมาระยะทาง 110 กม.

ตอนที่ 4 กรุงเทพฯ-แก่งคอย ระยะทาง 110 กม.

สัญญางาน

1. สัญญาการก่อสร้างงานโยธาด้านโครงสร้างพื้นฐาน วงเงิน 122,593 ล้านบาท

2. สัญญาออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างและงานระบบราง อาณัติสัญญาณ ตัวรถ ใช้เทคโนโลยีจีน วงเงิน 43,748 ล้านบาท


ข่าวจาก : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59