รูปบทความ 1 ตค. 60 BTS ขึ้นค่าโดยสารใหม่ แต่ผู้ใชับัตรแรบบิทยังได้ราคาเดิมไปอีก 6 เดือน

1 ตค. 60 BTS ขึ้นค่าโดยสารใหม่ แต่ผู้ใชับัตรแรบบิทยังได้ราคาเดิมไปอีก 6 เดือน

แต่สำหรับผู้ใช้บัตรโดยสารแรบบิทประเภทเติมเงิน จะยังคงค่าโดยสารเดิมจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561


รถไฟฟ้า BTS แจ้งปรับค่าโดยสาร 1 - 3 บาท จากค่าโดยสารเดิม ภายใน 1 ตค. 60 หลังจากที่ไม่ได้ขึ้นค่าโดยสารเลย 4 ปี ทั้งนี้จะมีการปรับปรุงระบบตั๋วโดยสาร โดยจะเปลี่ยนไปเป็นแบบสัมผัสทั้งหมด


ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จะมีการปรับค่าโดยสารรถฟฟ้า BTS บนเส้นทางสัมปทาน 23.5 กิโลเมตร สายสุขุมวิท ตั้งแต่สถานีหมอชิต  - ออนนุช  และสายสีลม ตั้งแต่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ - สถานีสะพานตากสิน  โดยไม่รวมส่วนต่อขยาย  1. สำหรับค่าโดยสารตามระยะทาง

จากราคา 15 - 42 บาท เป็น  16 - 44 บาท โดย

สถานีแรก 16 บาท

2 สถานี 23 บาท

3 สถานี 26 บาท

4 สถานี 30 บาท

5 สถานี 33 บาท

6 สถานี 37 บาท

7 สถานี 40 บาท

8 สถานีเป็นต้นไป 44 บาท

ในราคาใหม่นี้ยังคงต่ำกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารตามสัญญาสัมปทาน ซึ่งอยู่ในอัตรา 20.1 - 60.31 บาท  2. ค่าโดยสารสำหรับบัตรเติมเที่ยว ประเภท 30 วันสำหรับบุคคลทั่วไป 

50 เที่ยว 1,300 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ  26 บาท 

40 เที่ยว 1,080 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 27 บาท

25 เที่ยว 725 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 29 บาท

 15 เที่ยว 465 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 31 บาทนักเรียน นักศึกษา

50 เที่ยว 950 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 19 บาท

40 เที่ยว 800 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 20 บาท

25 เที่ยว 550 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 22 บาท

15 เที่ยว 360 บาท เฉลี่ยเที่ยวละ 24 บาท
นอกจากการปรับค่าโดยสารแล้ว ยังมีการดำเนินการอื่น ๆ อีกเช่น

- สั่งซื้อรถไฟฟ้าเข้ามาเพิ่มอีก 46 ขบวน ๆ ละ 4 ตู้ รวมเป็น 184 ตู้

- เปลี่ยนตู้จำหน่ายบัตรโดยสารเป็นระบบสัมผัส โดยจะเป็นตู้ที่ติดตั้งระบบรับธนบัตรจำนวน 50 ตู้ จากเดิม 50 ตู้ โดยจะเริ่มติดตั้งเพิ่มในปี 2561 

- แผนที่จะลงทุนติดตั้งประตูกั้นชานชาลาอัตโนมัติในสถานีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น* อัตราค่าโดยสารใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
แต่สำหรับผู้ใช้บัตรโดยสารแรบบิทประเภทเติมเงิน จะยังคงค่าโดยสารเดิมจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561


สำหรับอัตราค่าโดยสารที่ผ่านมาของ รถไฟฟ้า BTS

เริ่มเปิดใช้งาน 5 ธันวาคม 2542 อัตรา 10 – 40 บาท

วันที่ 1 ธันวาคม 2549 เป็นอัตรา 15 -40 บาท

วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นอัตรา 15 - 42 บาทข้อมูลจาก 

https://www.facebook.com/BTS.SkyTrain


เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59