รูปบทความ รวมวิดิโองาน TREA TALKS Real Estate 2017

รวม Talk ดีๆ จาก 10 นักพูดอสังหาฯ จากงาน TREA TALKS Real Estate 2017

จากงาน  TREA TALKS Real Estate 2017 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ นักพัฒนา รวมถึงประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก โดยบรรยากาศงานจัดขึ้นในรูปแบบ Creative Talk รวมนักพูดหัวคิดสมันยใหม่ที่มากประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มาแลกเปลี่ยนทัศนคติ  ความคิด แชร์ไอเดีย และแบ่งปันแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนในประเทศ ภายใต้ 3 เนื้อหาหลัก


Local Empowerment

พลังของคนท้องถิ่นที่ลุกขึ้นมาทำเพื่อภูมิภาคของตน อาทิ เครือข่ายการพัฒนาเมือง ที่จะเริ่มต้นสร้างระบบขนส่งมวลชนและสาธารณูปโภค การพัฒนาเมืองสีเขียว

คุณธีรภัทร เจริญสุข - คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มติชน

คุณบุญ ยงสกุล - บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

คุณยศพล บุญสม - บริษัท ฉมา โซเอน จำกัด / friends of the river


Thailand Disruption

การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาเมืองและการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนให้สะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

คุณชานนท์ เรืองกฤติยา - อนันดา ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

มองอนาคตอสังหาริมทรัพย์ไทย จะต้องมีการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนให้สะดวกสบาย ไปจนถึงแนวคิดการ Transform ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไปสู่ธุรกิจนวัตกรรม

คุณวิภาวี คุณาวชยานนท์ - Design for Disasters

เรื่องภัยพิบัติ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และทุกคนมีส่วนในการเตรียมตัวป้องกันมันได้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและจัดการกับมัน และมีส่วนร่วมในการออกแบบเมืองเพื่อเตรียมป้องกัน หาทางรับมือภัยพิบัติในหลากหลายรูปแบบร่วมกัน

คุณไผท ผดุงถิ่น - Builk Asia

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จะเข้ามามีส่วนช่วยในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ไทย อาทิ โปรแกรมที่เราสามารถออกแบบตึก คอนโด สะพานพร้อมขึ้นรูปโมเดลได้เป็นร้อยแบบในคืนเดียว โดรนที่สามารถถ่ายภาพกองเหล็ก ทราย ปูน พร้อมคำนวนปริมาณที่ต้องใช้รถบรรทุกขนส่งได้อย่างรวดเร็ว แอพพิเคชั่นที่ช่วยคำนวนค่าต้นทุน ปริมาณคนที่จำเป็นต้องใช้ในพื้นที่การก่อสร้างรับเหมาได้อย่างแม่นยำ เพื่อก้าวไปสู่อนาคตด้วยกัน

คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ - One Again Hostel

การทำธุรกิจเกื้อกูลสังคมจะมีส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาเมืองผ่านการรักษามรดกวัฒนธรรมและทำให้ชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และมีส่วนช่วยในการสร้างเศรษฐกิจเมืองให้เติบโตขึ้นไปพร้อมๆ กัน


Thailands Past Present and Future

ผศ.ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ - ภาควิชาเคหการ จุฬาฯ

นอกจาก อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโลก หนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือ ที่อยู่อาศัย ขณะที่เมืองขยายตัวเติบโตขึ้น ขนาดสถานที่ที่เราอยู่อาศัยกลับเล็กลง  

คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ - บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


ซึ่งจากสัมมนา TREA TALKS Real Estate 2017 ที่ผ่านมา ทำให้เราทุกคนมองเห็นแล้วว่า "การพัฒนาประเทศมิใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะมีส่วนร่วมในการพาประเทศไทย 4.0 เดินหน้าไปพร้อมๆ กัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"


เมื่อเรามองเห็นแต่ปัญหาก็จะทำให้รู้สึกสิ้นหวัง มองไม่เห็นอนาคต แล้วอะไรคือความหวังหรืออนาคตของประเทศไทยยุค 4.0 กันแน่

เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร...?

Related Stories

Esto Talks

See All >

VDO - Catch Up

Catch Up : คอนโด Rich Park Terminal @Phahonyothin 59